DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1921 str. 33     <-- 33 -->        PDF

Ključ za određivanje po Judeich-Nitscheu I. str. 450/1.


TOMICUS.


maleni tek 1 -1´5 mm ve


Bič 2. član liki koraši crnogorice, Crypturgus
oči jednostavne spri


kijača ticala kuglastojajojeda
jedva nešto izreCryphalus


lika.koso štetin isti šavovi;
zane, vilo maleni oblici koraši crnogorice.


kijača ovalna, šavovi prema


Bič 4. član naprijed konveksni; koraši Ernoporus


bjelogorice.


kijača sprijeda raširena a


oči dvodjelne nije redovima štetinja razTrypodendron


oblici


členjena.
strmina po-kijača skoro okrugla koraši bjdo.
krilja bez dugoljasto jajolika, sa »orice Glyptoderes


širokog štetinastim kolutima


obrubljenog | nadvratnjak
utiska, bez jednomierno


jasnih zu-I . (grubo piknjast ; Thamnurgus


oc. na pred-1 » f ,


baca,kadšto*


njem rubu; nat,vra(nji|k


sploštenasal


duboko | sprijeda jasno


malo zrnaca


rezane zrnat, str« ga


| fino piknjast ; Xyleborus


kijača stisnuta,
kratka,


( drvaši
okruglog


I kijača okrugla
obrisa


na obe strane
prama vrhu


konveksni šaTaprorychus


oči na pred


vovi; koraši


njem rubu


bukve


bez jasnog.´
| ureza, ili


Bič 5. član (kijača sprijeda


koso priiezana,


isamo malo


na toj plohi re


I izrezane


dovi štednja, Dryocoetes


koraši bjelogorice
i na korjenju
crnogorice.


strmina pokrilja na obe kijača jajolika, na rubu. ,
strane uz šav sa dubokom jasno kolutičava skoro raz-PltVOputuOrilSbrazdom bez piknja članjena. * *


an]e
kijača ima na obe strane
koncentričke redove šteti


strmina sa š´r^kim i Xylocleptes


nja, pr ma vrhu konveksni.


obrubljenim ut´Rkom.


R b bar kod çj sa kijača osim bazalnoga kojasnim
zupcima. luia sa poprečnim štelina-Tomicusstim šavovima.


Prelazim na pojedine vrsti.


Prihvatio sam sistem Reitterov, ne samo radi toga, što
je on u tom pitanju mjerodavan, nego i radi toga, što je
Nusslin na temelju anatomskih obilježja srodne inače skupine
rastavio a i neke druge promjene izveo, proti kojima je
Reitter svoje prigovore stavio, a uvažio sve ono, što se
može u sklad donjeti sa ostalim činjenicama. Pridržao sam
od Reittera i veličine pojedinih vrsti u milimetrima od kojih
se Niisslinovi brojevi malo razilaze.


Neprilika je sa našim nazivima. Imamo ih za neke vrsti
od Schlossera, (Schl.) za neke od Kiseljaka (Kis.) a uzeo
.sam i one od Korlevića (Kori.) iz njegovih škripta. Korlević