DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1921 str. 23     <-- 23 -->        PDF

gradnje, koje se sastaju u taracanju korita, a i nekoliko
procjednica sa kamenometom do površine i sa otaracanom
kinetom. Osim toga vidili smo i kulturne radnje, koje su
uporedo sa tehničkima provađane, a sastojale su se u pobusivanju
raznim travama i pošumljivanju sa crnim borom
(Pinus Laricio) i kanadskom topolom (Pop. canadensis). Kod
svih ovih radnja uzev u obzir poteškoće, koje su se imale
svladati, možemo reći, da je polučen veliki uspjeh.


Nakon ovog razgledavanja pođosmo, da razgledamo još
i zadnju tačku našeg naučnog izletnog programa i to tamošnji
stalni šumski vrt. U njem nam je g. prof. Dr. Petračič
zorno prikazao način sjetve i sadnje u šumskim vrtovima.
Sam šumski vrt leži vrlo zgodno, te se pruža u dolini lijevo
od ceste, koja vodi u Crkvenicu. U njem se uzgajaju pretežnim
dijelom 2—3 god. biljke crnog bora i nešto jele, a
od listača robinia i ailanthus glandulosa.


Ovu divnu i izvan svakog očekivanja uspjelu ekskurziju,
završili smo jednodnevnim boravkom na našem zasada najljepšem
dijelu riviere — u našoj blagoj Crkvenici.


Završujuć izričem naposljetku u ime svoje, kao i u ime
svih mojih kolega, svoj onoj gospodi, koja su nam prigodom
te naše lijepe i zbilja naučne ekskurzije, išla u svakom pogledu
toliko na ruku, najsrdačniju hvalu.


Potkornjaci (Scolytidae).


Sastavio Dr. Aug. Langhoffer.


Među kornjašima, koji čine štete na šumskom drveću,
zauzimlju važno mjesto potkornjaci. Sitni su i raznolični a
to dvoje oteščava njihovo raspoznavanje.


Na svu sreću ne dolaze svi poznati potkornjaci u našim
krajevima a nisu ni tako česti gostovi u našim šumama,
kao u drugim zemljama, obično bar ne dolaze kod nas u
tako ogromnoj množini, kako to znade biti drugdje.


Nužna obrana proti njima čini potrebnim, da šumarsko
osoblje upozna bar one potkornjake, za koje znamo, da
kod nas češće a više puta i obilnije se pojave.


Sve to me je potaknulo, da o njima raspravim na ovom
mjestu.