DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1920 str. 54     <-- 54 -->        PDF

368


2. Na strani 288, 6. i 5. redak odozdol imade se ispraviti tako,
da se znak nejednakosti > izmedju pojedinih mat. formula izmijeni
sa protivnim znakom nejednakosti dakle sa <´.
Stoga i m adu ta dva redka glasiti:


V, - 2 v9 V2-2v2X0-95 ^ V2-2v2X09
8 8^8


, - 2 v2 X 0-8 ^ V2 - 2 v2 X 0-7


<


8 8


2v.


3. Na strani 289 u skrižaljki .. stupac ispravlja se:
8
44^-121X2 441-12-^X2 __9.


2-5.


na


8 = 25 "" 8


4. Na strani 290 u preglednom iskazu svih formula, s desne
strane pobrkani su 5., .. i 7. red, te imade :
5. red c Igovarati ´rmuli B = — = -- F = 0
V6.
red odgovarati formuli 8B = 4D = F = V.
7. red odgovarati formuli 2 B -D .
Osim toga se ima u 5. formuli B = =-= -j F 1 V ispraviti
4
-r F i TVnaoF = V, pa ima ta 5. formula glasiti


4 4 8 ?8 °
5.)B D
2 : IF=IV.
8 8


5. Na strani 291 u 6. redku odozgo manjka kod 4 y slovo D,
pa stoga ima ta formula glasiti 4 -^-D = F.


U Zagrebu, dne 10. listopada 1920. Mirko Puk.


Osobne vijesti.


Imenovanja i promaknuća, a) Na gospodarsko-šumar-"
s ko m fakultetu sveučilišta u Zagrebu imenovani su: Srednjoškolski
profesor Franjo Šandor javnim redovitim sveučilišnim
profesorom VI. čin. razreda za tloznanstvo, profesor bivše šumarske
akademije Dr. Antun Levaković javnim redovitim sveučilišnim
profesorom VI. čin. razreda za procjenu šuma, kr. na-iinžinir Ing.
Rajmund Fan t on i javnim redovitim sveučilišnim profesorom VI.
čin. razreda za strojarstvo.


b) Kod političke uprave u Hrvatskoj i Slavoniji
imenovani su: Sekretar I. klase ministarstva šuma i rudnika Manojlo
Divjak šumarskim nadzornikom I. razreda u VII. čin. razredu kod