DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1920 str. 45     <-- 45 -->        PDF

Službene vijesti.


Izenačenje nekterih gozdno- in vodno-policijskih odredb v
Sloveniji.
Priopćio Ing. Anton Šivic.


Za območje Slovenije, izvzemši Prekmurje, je točasno v veljavi
avstr. državni gozdni zakon z dne 3. XII. 1852., drž. zak. št. 250.


Poleg tega zakona obstojala sta doslej posebna dva deželna
zakona, zadevajoča nekatere gozdno — in vodnopolicijske odredbe
za Koroško (iz leta 1911.) in za Štajersko (iz leta 1898) Predpisi
teh dveh deželnih zakonov se tičejo predvsem sekanja V gozdu in
pogozdovanja po sekanju nastalih goljav, poleg drugih določb, ki so
s sekanjem v zvezi. Na Kranjskem tega zakona ni bilo.


Ker vsled upravnega zedinjenja teh dežel ne gre, da bi obstojali
za posamezne kraje Slovenije različni zakoni, oziroma, da za
Kranjsko takih ne bi bilo, treba je bilo deželne gozdne zakone in
predpise čimbolj izenačiti.


Gozdarski oddelek deželne vlade za Slovenijo je zategadelj
izdelal osnutek izenačenih predpisov, katerega je ministrstvo za gozdarstvo
in rudarstvo izročilo celokupni deželni vladi za Slovenijo v
sklepanje in uveljavljenje.


Dne 5. junija 1920. so izšli ti predpisi kot nazedba v Uradnem
listu deželne vlade za Slovenijo, ki se glasijo:


Naredba celokupne deželne vlade za Slovenijo, s katero se
začasno do ureditve ustave in rešitve po zakoniti poti izdajajo
nekatere gozdnopolicijske in vodnopolicijske odredbe.


Ozemlje, za katero velja naredba.


§1.


Določila te naredbe veljajo za vse gozdne ploskve v Sloveniji,
ki imajo po naravnem stanju nesporen značaj gozda ali ki jim je
oblastvo pravnomočno prisodilo ta značaj.


I. Prijava golosekov in prebiralnih sečenj.
Predmet prijave.
§ 2.
Preden kdo zočne sekati, mora to v zmislu §§3.,5. in 6. prijaviti
pristojnemu okrajnemu političnemu oblastvu: