DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1920 str. 44     <-- 44 -->        PDF

Jedno izpravno stanovište kod provedbe
agrarne reforme.


Napisao Lambert KriSković, šumarnik, Donji Miholjac.


Agrarni povjerenici prekoračili su u mnogima kotarima
svoj djelokrug, davajuć i zemljištnim zajednicama od velikog
posjeda zemlju, a naročito pašu u šumama. Usljed utoka
ukinula je agrarna direkcija u Zagrebu takove odluke u
cjelosti sa motivacijom, da zemljištna zajednica kao takova
ne može biti nikako nadjeljena zemljištem odvojenim od
veleposjeda, već je ovlaštenik te blagodati samo pojedini
državljanin, koji se sam bavi obradjivanjem zemlje, a koji
zemlje u obće nema ili je nema u dovoljnoj mjeri, a može
je dobiti samo toliko, koliko je može obraditi sa svojom
obitelji. Paša pako u šumama ne spada u obće u nadležnost
agrarnog povjerenika, i nije ovlašten istu nikomu izdavati.


Kako vidimo, malo po malo unaša se svjetlo i u tu
stvar, nu za sada moglo bi se preporučiti onim zemljištnim
zajednicama, koje su putem agrarnog povjerenika dobile bilo
kakvu zemlju od veleposjeda, da samo sa vlastnikom sklope
zakupni ugovor i samo vlastniku zemlje zakupninu plate.


Osobne vijesti.


Imenovanja. 1) U statusu šumarskih činovnika kod
političke uprave imenovani su: šumarski nadzornici II. razreda
Pleš ko Bartol kod župan. obi. u Varaždinu, Dumengjić Adolf
kod župan, oblasti u Vukovaru, K au d er s Alfons kod župan, oblasti
u Ogulinu iMayerSrecko kod šumar, odsjeka u Zagrebu šumarskim
nadzornicima I. razreda u VII. činov, razredu ; šumarski povjerenik
kod kotar, oblasti u Sv. Ivan Zelini Velimir Polak šumarskim nadpovjerenikom,
apsolventi gospodarsko-šumarskog fakulteta u Zagrebu
Božidar Tomičić, Milutin Lončar i Stjepan Brixy privremenim
šumar, povjerenicima u X. čin. razredu i to prvi kod župan, oblasti
u Zagrebu, drugi kod župan, oblasti u Varaždinu, a treći kod župan,
oblasti u Ogulinu.


2) U statusu agrarnih činovnika u Hrvatskoj i Slavoniji
imenovan je kr.šumarski nadzornik Josip Majnarić upraviteljem
županijskog agrarnog ureda u Ogulinu u svojstvu agrarnog
inspektora III. klase.


3) U statusu činovnika krajiških imov. općina imenovan
je kotar, šumar gjurgjevačke imovne općine Josip Štefović
nadšumarom iste imovne općine u IX. činovničkom razredu.