DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1920 str. 32     <-- 32 -->        PDF

eventualno neopravdano od ispita izostali, pa im uplaćena pristojba
propada.


§ 24.


Za kandidate oproštene od plaćanja naukovnine doznačit će
se kvesturi u ime ispitnih pristojbi kod kr. državne blagajne u
Zagrebu na početku svake naučne gudine potrebna dotacija o potrošku
koje ima kvestura na koncu dotične naučne godine sastaviti
i povjereništ/u za prosvjetu i vjere podnijeti propisno obložen račun.


§ 25.


Ispitni povjerenici, koji ne stanuju u Zagrebu, imaju pored
ispitnih pristojbi pravo na dnevnicu i putne troškove VI. činovnog
razreda.


U Zagrebu, dne 7. lipnja 1920.


Za bana:


Dr. B a zala v. r.


2. Povjerenstva za obdržavanje šumarskih teoretskih
državnih ispita u gospodarsko-šumarsko m
fakultetu sveučilišta kraljevstva SHS u Zagrebu.
Ban Hrvatske i Slavonije imenovao je na osnovi § 12. naredbe
od 7. travnja 1920. broj 15 723 o obdržavanju teoretskih državnih
ispita u gospodarsko - šumarskom fakultetu sveučilišta kraljevstva
Srba, Hrvata i Slovenaca u Zagrebu, a na prijedlog profesorskoga
zbora toga fakulteta za razdoblje od 1920. do konca 1923. ova
ispitna povjerenstva:


A. Povjerenstvo za održavanje prvoga državnog
ispita.
1. Predsjednik: Pranjo Šandor , srednjoškolski profesor i sveučilišni
suplent, ujedno ispitivač za mineralogiju i petrografiju s geologijom.
Potpredsjednik: Rajmund Fantoni , nadinženjer i sveučilišni
suplent, ujedno ispitivač za teoretsku mehaniku.


Članovi ispitivači: dr. Vladimir Varićak, j. r. sveučilišni
profesor, za matematiku; dr. Marije Kiseljak, j. r. profesor tehničke
visoke škole, za matematiku; Viktor S et in ski, inženjer i
sveučilišni suplent, za teoretsku mehaniku; dr. Gustav Janeček ,


j. r. sveučilišni profesor, za kemiju; dr. Vladimir Njegovan, j. r.
profesor tehničke visoke škole, za kemiju; dr. Fran Bubanović ,
j . r. sveučilišni profesor, za kemiju; dr. Dragutin Gorjanović K
ram berger, j. r. sveučilišni profesor, za mineralogiju i petrografiju
s geologijom; Ferdo Koch, j. r. profesor tehničke visoke
škole, za mineralogiju i petrogafiju s geologijom; dr. Stjepan Gjurašin
, srednjoškolski profesor, naslovni izv. sveučilišni profesor, za
botaniku; dr. Ivo P e val ek,i sveučilišni prislav, za botaniku.
B; Povjerenstvo za održavanje drugoga državnog
ispita.