DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1920 str. 28     <-- 28 -->        PDF

v


šumarije u Novskoj M. Sekulić sa svojim osobljem; „Slavija", d.


d. za industr. drva i nove robe u Zagrebu ; Neuberger Srećko i sin
u Kom. Moravicama; Horaček Antun u Pakracu; Dr. Đ. Dimović,
zubar u Zagrebu; Dr Hinko Blau, gradski fizik u Varaždinu; Lajer
Stjepan u Izidorovcu; Eisslera sinovi u Vinkovcima; Neuscnlossova
našička tvornica tanina i paropila i Krnoul Ivan u Mihaljevcu.
Darovateljima srdačna hvala!


„Udruženje" se obraća s usrdnom molbom na sve one, kojima
je stalo do valjane stručne naobrazbe našega šumarskoga pomlatka;
tako primjerice na šumare apsolvente viših i srednjih šumarskih
škola, da se začlane u „Udruženje" kao utemeljiteljni članovi ili da
ga daruju po mogućnosti sa što izdašnijim darom (novčanim ili
suvišnim stručnim knjigama, serijama, novinama ili skriptama) ili da
sakupljaju za nj doprinose.


Nadalje se umoljavaju oni, koji su do sada uplatili samo dio
utemeljiteljnoga doprinosa, da po mogućnosti što prije uplate i
ostatak, a svi oni, koji još nijesu povra ili uzajmljenih društvenih
knjiga, časopisa, novina ili škripata, da ih odmah povrate.


Osobne vijesti.


Imenovanja i promaknuća. Kod uprave državnih šuma
u Hrvatskoj i Slavoniji: Dragutin Mocnaj, penzionisani šumarnik
ogulinske imovne općine imenovan je šumarskim n-dzornikom


I. razreda u VII čin. razredu, te je pridijeljen na službovanje šumarskom
ravnateljstvu u Zagrebu. Nadalje su imenovani: privremeni
šumarsko-inženjerski pristav Stjepan Ni kši ć, šumarskim inženjerom
u IX. i a solvent šumarstva Bnnko Drakulić privremenim šumarsko-
inženjerskim pristavom u X. čin. razredu.
Kod imovnih općina u Hrvatskoj i Slavoniji imenovani
su: Nadšumar upravitelj I. banske imov. općine Stjepan
Prpi ć šumarnikom upraviteljem iste imov. općine n VIII. čin. razredu,
nadšumar II. banske imovne općine Oskar Dre mil, šumarnikom
iste imov. općine u VIII. čin. razredu, akcezista I. banske
imovne općine Milan Banjana c oficijalom iste imovne općine u


X. čin. razredu. .
Prosvjeta.


1. Naredba kr. zemaljske vlade, povjereništva za
prosvjetu i vjere od 7. VI. 1920. br. 20762., kojom se uređuje
djelokrug predsjednika i dužnosti pojedinih članova
ispitnih povjerenstava zaobdržavanje šumarskih
teoretskih državnih ispita u gospodarsko-šumarskom
fakultetu sveučilišta kraljevstva SHŠ u Zagrebu.
§1


Vrhovna uprava teoretskih državnih ispita u gospodarsko šumarskom
fakultetu spada u djelokrug zemaljske vlade, povjefeuištvađ