DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1920 str. 27     <-- 27 -->        PDF

taj bi se način omogućilo trajno, racionalno i intenzivno gazdinstvo
u državnim šumama, stvorile bi se prilike za rad i zaradu seoskom
stanovništvu i podigla veća mreža saobraćajnih sredstava, čime bi se
opet omogućio i bolji i brži kulturni napredak i planinskog stanovništva,
a s ovim u vezi i cele zemlje.


U Srbiji.i Crnoj Gori lako će se rešiti pitanje o šumama, ali
će mnogo teže ići u ostalim delovima kraljevstva, a nar čito u
Makedonci, Bosni i Hercegovini, gde je stanje svojine, koje su
Turci ostavili, jako zamršeno. Istina u Bosni i Hercegovini to je
pitanje donekle raspravljeno od strane austro-ugarske okupacione
vlade, ali ne na onoj osnovici, na kojoj je to pitanje trebalo rešiti.
Isto tako teže će se rešiti pitanje šuma i u Hrvatskoj i Slavoniji,
gde ima dosta velikih privatnih poseda i šuma imovnih opština i
zemljišnih zajednica.


Pravilnom podelom cele teritorije kraljevstva na šumske uprave,
koju organizaciju treba što pre provesti valja stvoriti mogućnost da se
pribave što tačniji podatci kako u pogledu površine širna i šumskih
ispaša, javnih isputa i utrina, tako i u pogledu prava svojine na
šume, prava uživanja i služnosti, potrebnosti pojedinih opština za
šumom prema broju njihovog stanovništva, broju stoke, razvijenosti
kućevne drvarske industriie-i zanatstva i t. d. Na osnovu ovog materijala
valja poveriti naročitim komisijama obrazovanim od stručnjaka
i zastupnika zainteresovanih strana, da ovo pitanje rese u smislu
onog mišljenja, koje od strani zakonodavnog tela bude usvojeno.


Društvene vijesti.


„Udruženju jugosl. šumar, akademičara u Zagrebu" (Šumarski
dom) darovali su : (Nastavak)


po 1500 K: kr. ministarstvo šuma i rudnika u Beogradu; po
1000 K: grof Mailath Ladislav u D. Miholjcu; po 300 K: biskupsko
vlastelinstvo u Đakovu; po 270 K: saio Jakšić Jakov, stud. ing
forest.; po 175 K: kr. pofesorski zbor bivše kr. šuuiar. akademije
u Zagrebu; po 100 K: sakupio Stefanović Miloš,, stud. ing. forest.;
po 62 K: sakupio Zupane Jernej, stud. ing. forest.; po 50 K: Deutcsh
Hugo u Osijeiu i Fischer lgnatz u Bos Petrovom selu; po 25 K:
Imanović Zajim u Busovači; po 23 K: sakupio Petrovič Branislav.
stud. ing. forest.; po 20 K: sakupili Bucolić Janko cand. ing forest.;
Žumer Lojze, Kreković Rudolf i Rukavina Ivan, stud. ing. forest. ;
po 10 K: Dr. Balogh Nikola pl., opć. liječnik u Indiji, i sakupio
Herman Josip, cand. ing. forest; i po 1 K: N. N., nadalje se začlamli
za utemeljitelme članove s doprinosom od 100 K: Šum. d. d.
Moslavina — Popovača; Mitrov. tvornica hrast, izvatka; „Slaveks",


d. d. za šum. industr. u Zagrebu; Ravnateljstvo vlastel. kneza
Odescalchija u Iloku; Sutej I. u Zagrebu; Berger i Weiller u Novoj
Bukovici ; Narodna šum. industr., d. d. u Zagrebu ; Industr i trg.
d. d. „Bosna" u Sarajevu ; Pilepić i Rogić u Zagrebu ; Deutscha
Filipa Sinovi u Zagrebu; Minach i dr. u Vratama; Turk Franjo u
Čabru; Bosan. d. d. za iskoriščivanje drva u Teslicu; upravitelj kot