DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1920 str. 26     <-- 26 -->        PDF

188


prostor od 300 ha tako, da veliki posednici šuma, od kojih se veći
delovi oduzimaju, ipak imaju pristojnu rentu.


Od državnih šuma svima okolnim opštinama trebalo bi dati
prema broju njihovog stanovništva potrebne prostorije šuma, iz kojih
bi one mogle podmirivati svu potrebu u drvetu, kao glavnom
šumskom proizvodu i u sporednim šumskim proizvodima, kao
ispaši stoke, žiropaši i t. d.


Na ovaj način, dodeljujući opštinama kao celini (sva pripadajuća
sela) potrebne komplekse šuma, iskupila bi se prava uživanja
na služnosti iz državnih šuma i ove bi onda bile u stanju, da zadovolje
interese države Svima okolnim opštinama bez obzira, da li
su one do sada imale svoju šumu ili ne, treba dati potrebne im
komplekse, a gazdinstvo u njima poveriti državnoj upravi i kontroli
i u njima zavesti trajno šumsko gazdinstvo i stvoriti mogućnosti, da
šume stalno služe namenjenom cilju


Prilikom izdvajanja državnih šuma treba iz njihovih granica
exproprisati privatnu svojinu, ako bi je bilo, i zameniti je drugim
parčetom na okrajku šume ili isplatiti u novcu, kako privatna svojina
ne bi smetala racionalnom i intenzivnom gazdinstvu državnih šuma:


Utrine i javne ispute treba smatrati kao šume i sa njima na ist1
način postupati i gde god je moguće obzirom na veću razvijenos*
stočarstva treba ustupiti veću površinu utrine u interesu celine šume-
Sve propale i isplošćene utrine treba staviti pod zabran i i posumiti ih
veštački, te i na taj način povećati prostornost šuma.


Prema ovom mišljenju nestalo bi šuma seoskih (zemljišnih zajednica)
i ostalih korporacija. Sume rudarskih predi zeca, poveljinske
i imovno opštinske su i inače državna svojina. Sve ostale napred
izbrojane šume ostale bi, u koliko bi bile ispod 200 ha. površine,
privatna svojina.


Četvrto mišljenji može odpasti, jer ne vodi nikakvom rušenju
šumskog pitanja.


Po trećem mišljenju povlašćuju se naročito one opštine, koje se
nalaze u neposrednoj blizini šuma i okolo ovih, što je sasvim i
opravdano. Jer one su i do sada više ili manje bile gospodarisopstvenici
izvesnih oeiova šuma ili su u ovim* imali prava uživanja
i služnosti i ne bi bilo pravo lišavati ih tih prava, niti se i
nihov opstanak i napredak može z^misiiti bez šuma. One su mahom
stočarske i treba im ispusta za stoku, sem oga one se bave drvodeljstvom
kao kućevnom industrijom i za to im treba dati materijala
i omogućiti im opstanak rada i zaradu i uslove za blagostanje.
Sem toga one kao komšije šuma uvek su tu, da budu čuvari tih šuma
i pomažu državi u izvršenju svih radova u šumi. Njihovo je stanovništvo
sta ni šumski radenik i za to ga treba i naročito povlastiti.


Za ostale udaljenije seoske i varoške opštine treba organizovati
eksploataciju u sopstvenoj režiji i njih snabdevati potrebmm materijalom
u drvetu. Isto tako i siînu domaću industriju i zanatstvo,
koje ne bi bilo u stanju, da uzima državne šume u vlastitu eksploataciju,
i podmirivati ih redovno i stalno potrebnim materijalom, kako
ovi ne bi bili prinuđeni da uvoze državni materijal sa strane. Na