DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1920 str. 24     <-- 24 -->        PDF

Pabirci momenklature za šumsku zoologiju.


Priopćio : Ing. forest Z. Turkalj.


Dosada je bio običaj u našoj zoološkoj momenklature
naročito kod ptica i sisavaca imenovati životinju sa imenicom
jednoga spola, pa opisujući je navesti razlike za
mužjak a i ženk u ostajući kod jednog skupnog imena


n. pr. lasica mužjak, lasica ženka.
No jer imademo kod mnogih životinja zasebnih imena
za mužjaka i ženku, a također i za mlado, dobro je da
pođemo korak naprijed, pa da to provedemo za sve životinje
prema stanovitim principima. Na dobrom je putu g.
prof. Dr. Langhoffer i ja se sa svim onim, što je on pod
gornjim naslovom u Šum. listu br. (4, 5 i 6.) naveo, slažem.
Primjetiti ću samo slijedeće, u koju svrhu sam i napisao
ove retke.


Kad bude u našoj jugoslavenskoj nomenklaturi za zoologiju
govor o lasici i vjeverici i kad se bude u knjizi pisao
naslov za tu životinju, neka se napiše: lasica, vjeverica,
a onda tek vjever (mužjak), vjeverče (mlado), ili ako
se budu sva tri imena jedno do drugog pisala, neka se
vjeverica potcrta.


Kad bude govor o Capella rupicapra biti će na prvom
mjestu: div o koz a, onda jarac, pa jare (kozle). Isto tako
sova, sovan (sôv), sovče ; isto tako na prvom mjestu ili
glavnim nazivom ostaje orao, sokol i t. d.


. Stvar je naime formalne naravi, ali držim, da moramo
poštovati i dati prednost onomu imenu, kojega smo našli u
narodu i u njegovomu živomu jeziku i to sa toga razloga,
da se držimo izvora i da se novotarijama od stvari odviše
ne udaljimo.


Držim, da ne trebam niti spominjati, da i u našoj zoologiji
ostaje i dalje na prvom mjestu znanstveno t. j . latinsko
ime, na koje moramo čvrsto, osobito u prvi mah paziti, dok
se naši nazivi ne srede i ne ustale, da ne nastane zbrka.
Tako je prvo ime Motacilla alba, onda tek dolaze pasti rica,
konjarica, govedarka, repomiga i t. d.


Kad smo već tu, onda za latinsko : genus, species i varieras,
predlažem: rod, vrsta i odlika.