DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1920 str. 36     <-- 36 -->        PDF

5. Vrhovni nadzor nad pravilnim provadjanjem postojećih šumarskih
i rudarskih odredaba i propisa.
6. Ona otudjenja ili prodaje državnog zemljišta i nekretnina,
koja ima da se predlažu na odobrenje narodnom predstavništvu.
Konačna rešenja ima da budu vrhovna izvršna rešenja, te ih
potpisuje Poverenik ili njegov zamjenik osim dekreta o postavljanju
šumarskih rudarskih činovnika od IX. do VII. činovnog razreda,
koje potpisuje ban Hrvatske i Slavonije.


Čl. 4.


Povereništvo sastoji se od:


1. Šumarskog odseka, kojemu potpada u nadležnost uprava
svih šuma, kojim danas upravljaju drž. šumarski uredi u Zagrebu,
Sušaku i Vinkovcima, te svi poslovni predmeti šumarske uprave
gospodarenja i nadzora ostalih vrsti šuma na teritoriju Hrvatske,
Slavonije i Međumurja.
2. Rudarskog odseka sa upravom rudnika i rudarskog satništva.
Šumarskom odseku te rudarskom odseku sa rudarskim satni.
štvom pripadaju posebna pridjeljenja računovodstva


Čl. 5.


O unutarnjoj i. detaljnoj organizaciji šumarskog odsjeka, te
rudarskog odseka sa rudarskim satništvom, kao i njima pridjeljenim
računovodstvima ima povereništvo sastaviti predlog i podnesti ga na
odobrenje ministru šuma i rudnika.


Čl. 6.


Ova uredba stupa na snagu danom proglašenja u službenim
novinama, a sva naredjenja koja su s njom u opreci, stavljaju se
van snage.


Izvršenje povjerava se ministru šuma i rudnika.


Osobne vijesti.


Imenovanja kod uprave državnih šuma u Hrvatskoj i
Slavoniji. Kr. šumarski nadinžnir na službovanju kod ministarstva
šuma i rudnika u Beogradu Andrija Peruššć imenovan je kr.
šumarskim savjetnikom u VII. čin. razredu, te je i nadalje ostavljen
na službovanju kod rečenog ministarstva.


Nadalje su imenovani :


Šumarski inžinir Nikola Stivičević i šumarsko-računarski
savjetnik Ivan Jerbić šumarskim nadinžinirima u VIII. čin. razredu,
šumarsko-računar. revident Viktor Eisenhuth šumarsko-računar.
savjetnikom u VIII. čin. razredu; privremeni šumarsko-inžinirski pristavi
Branko Dujić; Petar Grahovac, Pavao Polović,