DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1920 str. 31     <-- 31 -->        PDF

Dimenzije i oblici se ustanovljuju uvijek prema svrsi,
kojoj one imaju služiti.


Kakvoća: Ona čini također predmet posebnog utanačenja.


Cijena se uzima po komadu.


§ 269.


Općenite ustanove za jelovo, smrekovo, arišovo,
borovo i bukovo drvo.


Mjerenje drva se provađa dogovorno između kupca i
prodavaoca : ako je kod toga nužna intervencija javnog mjerača,
tada ide: odgovarajući trošak na teret one stranke,
koja je intervenciju zahtjevala.


Odaslanje drva se provađa općenito po prodavaocu na
vlastiti´trošak do tovarne luke, određene po kupcu.


Izračunavanje sadržaja se provađa na kubne milimetre,
te je određeno da se u rezultatu 5 dram1 računa kao 1 mm;
produkt se navada u 3 decimale :


Kubni metar se obračunava ovako :


jednako 3166 bečkih ´ kubnih stopa


, ms j „ 23-75 mletačkih


1 m
| „ 29i7 pariških : „


,,
35*15 londonskih „ „


Cijene se razumijevaju u gotovom; za rezanu robu, za
letve od jele, smreke, bora i ariša, u običajnim dimenzijama,
uz skonto od 3%; za drugu robu obično bez skonta.


.Buletanje robe, koje kupac čini na skladištu prodavačevom,
vrijedi kao preuzimanje samo.


§ 270.


Mešetarina za drvo iznaša l°/0, isuzev mehko drvo, za
koje iznaša 2°/0. Priopćio Dr. A. Petračić.


Moja tetivnica.


Piše nadšumarnik B. Ha jek.
Na članak pod tim naslovom1) došla su gg. Dr. Levaković
i Puk za čudo do zaključka, da ja svojatam promjerku


g.
Puka.
´) Vidi ovogod. „Šum. list" strana 2—6.


ŠUMARSKI LIST 7/1920 str. 32     <-- 32 -->        PDF

U tom članku rekao sam medju ostalim: „Prednosti
moje tetivnice prema svim ostalim promjerkama očevidne
su, pa gledom na njih upućujem gg. drugove na gore spomenute
rasprave u šumarskom listu od g. 1900. i 1901., a
naročito na članak g. Puka u šum. listu broj 1. odg. 1904.
strana 22. pod naslovom: Jednokračna promjerka".


U spomenutoj raspravi iz g. 1900. opisao sam ja svoju
promjerku i likovito ju tamo predočio.
U spomenutoj raspravi iz g. 1904. opisao je g. nadzornik
Puk i likovito predočio svoj u jednokračnu promjerku.
Ja sam dakle, po mijenju gg. Dr. Levakovića i Puka,
u članku1), u kom sam si preduzeo svojatati promjerku


g. Puka, upro prstom na opise i likovito predočenje moje
promjerke i promjerke g. Puka, da si olakšam svojatanje
promjerke g. Puka.
Ta to bi bila zaista nečuvena naivnost s moje strane.


Iz navoda u spomenutom članku2): „Dakle je g. Puk
sam nazvao tu promjerku mojom tetivnicom. Tu rečenu
kritiku g. Puka pobio sam ja u šum. listu (broj 4. g. 1901.
strana 297—300), a pobio ju je najbolje g. Puk sam reklamom,
što no ju je razvio, kad je za tu moju promjerku
tražio i ishodio patent i stavio ju je u promet ´ zaista proizlazi,
kao da se je g. Puk htio okoristiti mojim pronalaskom,
ali nikako, da ja svojatam promjerku g. Puka.


Tko je malo hladnokrvno i objektivno pročitao oba
gore navedena moja navoda, morao je odmah uviditi, da je
tu nuždno po srijedi prepisivačka pogriješka, i da potonji
navod mora i može ispravno glasiti samo ovako : „a pobio
ju je najbolje g. Puk sam reklamom, što no ju je razvio,
kad je za tu svoju promjerku tražio i ishodio patent i stavio
ju je u promet".


Ta svatko, tko je čitao reklamu g. nadzornika Puka i
tko je vidio promjerku, koju je g. Puk u promet stavio zna,
da je g. Puk zaista za „svoju", a ne za „moju" promjerku
činio reklamu i u promet ju stavio.


Akoprem odsuđujem način, kojim me je g. Puk pozvao3),
da mu dam zadovoljštinu, rado mu je ipak dajem, jer je od
mene opravdano zahtjeva.


. /
´) Vidi Šum. list g. 1920. strana 2-6.
2) Vidi Šum. list g. 1920. strana 3.
3) U Šum. listu g. 1920. strana 108. i 109.
ŠUMARSKI LIST 7/1920 str. 33     <-- 33 -->        PDF

Primjećujem, da sam zaista, ima tomu više godina, bio
informisan, kao da je g. Puk ishodio patent na „moju" promjerku,
ali sam se sam dugo prije no je članak „Moja tetivnica"
izažao, uvjerio, da je ta informacija bila osnovana
baš na nepoznavanju razlike obijuh promjeraka.


Opaska . Gosp. nadšumarnik Hajek poslao je ovom
uredništvu odgovore na kritike^g. Dra. Levakovića, uvrštene
u brojevima 1.—3. ovogod. Šum. lista, tek nakon što je
drugi trobroj (4.—6.) već odštampan bio. Stoga razloga
nijesu se njegovi odgovori mogli u drugi trobroj uvrstiti, a
ne mogu se — unatoč izričite želje gg. Hajeka i Dra. Levakovića
— radi tehničkih zapreka uvrstiti ni u ovaj broj,
već će svakako doći u naredni broj.


Za uredništvo :


Prof. dr. P e t r a č i ć


Društvene vijesti.


Zapisnik odborske sjednice hrvatskog šumar, društva,
održane 22./III. 1920. u 3 sata popodne u društvenim prostorijama
u Zagrebu. Predsjedao je društveni predsjednik Milan barun
Turković u prisutnosti podpredsjedaika Dragutina Trotzera, vršioca
dužnosti tajnika Srećka Majera, blagajnika Sandora pJ. Lajera,
i odbornik. Jure Dražica, Dr Aleksandra Ugrenovića, ManojH Divjaka,
Milana Marinovića i urednika šum. lista prof. Petračića.


Dnevni red:


i. Ufanje i ovjeravanje zapisnika od prošle sjednice. Za overavanje
izabrani su odbornici Jure Dražić i Manojlo Divjak.
2. Izvještaj tajnika, da se za izdavanje podruma pod najam nije
moglo ništa učiniti, pošto je cijela zgrada sa nuzprostorijama izdata
zemaljskoj vladi za šumarski fakultet.
3. Na pitanje urednika zaključeno je, da se lugarski vjesnik
tiska u 15.000 primjeraka.
4.
Prima se znanju izvještaj blagajnika, po kome iznosi:
a) društvena imovina 69.898 K
b) pripomoćna „Kôrôskeniev-a" zaklada 15.920 K
c) literarna Borošićeva zaklada ... . 8.661 K
ujedno se prima znaniu izvještaj blagajnika, da je predsjednik Milan
barun Turković položio uterneljački ulog od 1000 K, da je Aibin
Leustek šum. nadzornik grada Zagreba poklonio po 25 K Kôrôskenijevoj
i Borošićevoj zasdadi, a šum. nadzornik u Djakovu Ante
Baličevic uplatio 10 K kao član Kôrôsk. nijeve zaklade.


5. Blagajnik prijavljuje 45 novih članova, većinom iz reda lugarskog
osobija, koji se svi za članove primaju.