DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1920 str. 25     <-- 25 -->        PDF

Komadi sa debljinom ispod 80 mm moraju biti bez
srčike (Herz), oni sa debljinom od 80 mm i više, mogu biti
rezani popreko kroz srčiku, ako se ona kroz to dijeli na
dva djela.


Bukove platine II. razreda mogu imati zdrave grane i
zdravu srčiku, no ipak to ne smije iznašati više od 20 cm
u promjeru.


§256.


Rezana roba.


Dužina, širina, debljina i mjerenje kao i za jelu i smreku.


Kakvoća : Bukove se daske po kvaliteti dijele u:


Prima robu t. j. potpuno zdravi komadi bez ikakovog
tupog brida; dozvoliti se mogu male zdrave grane ili po
jedna raspuklina na svakom kraju, čija duljina ne smije
nadilaziti pol širine daske.


Merkantilna roba: Ona mora biti također potpuno
zdrava i dobro rezana. Trpe se ravne raspukline. no
ipak one ne smiju biti duže, nego što je daska sama široka.


Dopuštaju se napokon pojedini slabi tupi bridovi, pojedine
pruge ili crnkaste mrlje, prouzrokovane od vlage,
slabe raspukline i zdrave grane.


Škart : Čim koja od gore navedenih pogrešaka u
jednom komadu jako nastupi, ide taj komad u škart ; u
škart spadaju također vitoperi, cvorasti i napokon komadi
sa mrtvim i uvelim granama.


Glavine


(za sanduke za otpremu naranča i limuna, testoni).


To su usporedo rezane daske od 223 do 2*28 m dužine;
njihova debljina u suhom stanju iznaša 20 mm, širina
26 do 29 cm, kod čega je dopustiva razlika od 1 cm, a u
debljinu od 1 mm, ne više ili manje.


Kakvoća se dijeli u „dobru robu" i u „škart".


„Dobra" kvaliteta mora biti posve zdrava. Trpe se
komadi sa napuklinama i pukotinama, koje ne nadilaze
širinu komada na jednom kraju, ili pako tu mjeru na obim
krajevima ne dosižu ; nadalje čunjasti komadi, koji ipak imaju
na najužjem kraju propisanu mjeru, nadalje komadi sa osamljenim
luknjama, kojima promjer ne prelazi 3 cm.
ŠUMARSKI LIST 7/1920 str. 26     <-- 26 -->        PDF

Škar t sačinjavaju komadi izležani, pocrnjeli, napukli,
nadalje komadi, koji imadu veći broj lukanja od crva, nego
što je dozvoljeno, komadi malo raspucani (rissig) i slabo
okrajčani.


Kao škart se ne primaju natruli, pocrnjeli i raspucani
komadi, nadalje takovi sa jakim tupim bridovima, vitoperi i
komadi sa luknjama od crva, sa promjerom većim od 10 cm,
ili sa pukotinama, koje idu preko pol duljine. Sve ove pogreške
čine robu, koja spada u „škarton".


Osim gore navedenih širina, koje se obično zaključuju
u snošaju od V3 do 26 i od 2/3 do 29 cm, trguju se daske
(testoni) također i sa 17, 20 i 23 cm, koje se za sebe zasebno
pod imenom „Monte roba" zaključuju, izključiv škarton.


Cijena od 100 komada. ,


v§ 2§8.
Daščic e (Tavolette).


Trguju se u 3 debljine i t. zv. :
uso benua 7 —8 mm


sa najmanjom


„ Croata 4%-5 „


debljinom


„ Messina 3 -47* „
Te se debljine razumjevaju za robu u potpuno suhom
stanju.
Što se tiče dužine, širine i kakvoće itd., vrijede propisi
postavljeni za testone.
Cijena od 100 komada.


§^259.
Bukove zaglavne daske (Decimali, Kopfbretter).


To su daščice 12 do 14 mm debljine i od 2*23 do 2*28 m
dužine.


Širina: Trguju se u širinama od 17, 20 do 23 cm
ili od 26 do 29 cm. Dozvoljeno je 1 cm manje ili više
u širini.


Kakvoća : Za kakvoću vrijede isti propisi kao i za
testone.
Cijena od 100 komada.
§ x260.
Bukovi frizi (Liste da parchetti di faggio).
Za bukove frize vrijede isti propisi kao i za hrastove.
ŠUMARSKI LIST 7/1920 str. 27     <-- 27 -->        PDF

§ 261.


Vratila (subbie).


To su komadi, koji su iz stabla u smjeru sržnih trakova
iskalani i sa sjekirom otesani; njih razlikujemo u svemu 2
kategorije i to „prima" (oštrobridnu robu) i „merkantilnu
robu4, a prema kakvoći u dobru vrst i škart.


a) Prima : Dobra vrst mora biti posvema zdrava, oštrobridno
otesana i u debljini i širini moraju imati punu mletačku
mjeru. Trpe se pojedinačke zdrave grane, koje ne idu
skroz, te lahke pukotine, koje potječu od zraka i sunca.


Prodaje se vrše za robu isključiv škart.


Kao škart se isključuju komadi sa srcem, sa dvostrukom
krivinom ili prejakom krivinom, vitoperi (windschief), ispucani,
truli, izležali, crvotočni, nadalje komadi sa jakim tupim
bridovima, sa korom, sa crvenim i crnim prugama, granati
te napokon mjeri neodgovarajući i čvorasti komadi.


b) Merkantilna vratila. Ona su površnije tesana,
nego prima roba, te je od njihove debljine dopustiv manjak
od 4—5 mm od potpune mletačke mjere.


Za škart vrijede odredbe, koje su postavljene i za prima
robu, no one se ipak sa manjom strogošću uzimaju, pa se
trpe i komadi sa malo kore, kao i natruli (stockig) komadi.


Uobičajene dimenzije su slijedeće:


Duljine:


3X3 = mm 87 X 87


4X4 = 116X 116


3X3 = 87 X 87


4X4 = » 116X116


3X3 = 87 X .87


» 116X116


4X4 =
3X3 = » 87 X 87
4X4 = .6..6


3X3 = 87 X 87


V


3X3 = 87 X 87
4X4 = » 116X 116
5X6 = » 145 X 173


100 komada.
ŠUMARSKI LIST 7/1920 str. 28     <-- 28 -->        PDF

154


§ 262.


Izračunavanje otpremnih troškova po moru.


Ovo izračunavanje se vrši za svakih 100 kubnih mletačkih
stopa, po kubnom metru ili po toni od 42 pariške
kubne stope efektivne drvne mase.


Kod prodaje „Monte robe" zaključuje se dobra kakvoća
i škart, isključiv škarton, koji se sastoji iz polomljenih, trulih,
jako zaležalih komada, nadalje iz takovih sa granama,
koje idu u polovici dužine komada skroz.


§ 263.


Šumski izrađena bukova vesla (Remi).


To su iz stabla u smjeru sržnih trakova raskalani komadi,
koji su nakon toga u obliku vesla sa sjekirom otesani.


Oni se trguju u jednoj jedinoj kakvoći : u „dobroj kakvoći",
isključiv škart, za kog vrijede isti propisi, kao i za
prima robu vratila.


Osim toga bivaju kao škart isključeni komadi sa granama
na takovim mjestima, gdje bi solidnost vesla trpjela,
nadalje komadi od manjkavog i neproporcionalnog oblika.


Uobičajene dimenzije jesu:


Dužine:


8 2-75) 5. (


debljina!


10 g 3´45, s™4odll-16cra: od 7—9 cm


4i5jlopatlca drška i


12 .|
14 4-85
[16 5-55 |od 16—21 cm: od 9—10 cm
.. 18 cd 6´25
20 G 6´95


..


22 7-65 od 18—24 cm: od 10—12 cm


24 8-30


Dopušta se razlika u dužini od 5 cm manje ili više.


Cijena od 100 komada.


. $ 265.


Računanje otpremnih troškova za promet
po moru.
Otpremni troškovi po moru se računaju na temelju 100
komada 12 stopa dugačkih vesala, jednakih 100 dasaka od
ŠUMARSKI LIST 7/1920 str. 29     <-- 29 -->        PDF

jednog palca ili pako po toni od 42 pariške kubne stope
efektivne drvne mase.


Kod prodaje „Monte robe" zaključuje se dobra roba
sa škartom, isključiv „škarton".


§ 266.
Bukove duge.


One se trguju samo u jednoj kakvoći i u dvije vrste i to :
a) „kastavski rad" (lavoro Castuano)
b) „morlaški rad" (lavoro Morlacco)


obe ,,ad uso asciuto" (za suhu robu) ili „ad uso olio" (za
tekućine) — nerezane, već kalane i nakon toga makijom
obrađene duge.


Kod „kastavskih duga" zahtjeva se regularan rad, t. j .
točne dimenzije i oštri bridovi, dok se pod „Morlacco" razumijeva
posao manje točan.


Trguje se ili „monte roba" ili „dobra kakvoća" isključiv
„škart".


Pod „monte robom" razumjeva se roba u stanju, u kakovom
ona dolazi iz šume, jedino se isključuju natruli i
polomljeni komadi, a ostaje dobra kvaliteta i škart.


Trguje li se „dobra kakvoća isključiv škart", tada se
zahtjeva, da je roba zdrava, slaba plijesan (schimmel), koja
ne kvari čvrstoću duge, trpi se. Kao škart se isključuju:
mjeri neodgovarajući, natruli, nagnjili, zaležali, od crva oštećeni,
jako pljesnivi, jako pocrnjeli od vlage, granati, crvotočni.
vjetrokrivi, kao i komadi sa pukotinama i cjepotinama
većima od širine duge.


Uobičajene dimenzije za bukove dužice su slijedeće:


Dužine :
Palmi (Spannen) 27.1
3
65— 70
78— 82
37.
4
47.
u metričkoj mjeri
odgovarajući
centimetri
90 95
100—105
115—120
5 128-135
6 . [150—160


Širina od 10 do 15 cm bez razlike


za sve vrste.
ŠUMARSKI LIST 7/1920 str. 30     <-- 30 -->        PDF

Debljine:


a) duge za suhu robu (ad uso asciuto) se trguju pod
nazivom „uso Grčka" ili „za brašno" (per farino) u debljini
od 9—13 mm ili pod nazivom „uso Francuska" sa debljinom
od 10 —15 mm.


c) duge u 1 j e n i c e (za bačve za ulje).


ilmi 2V.
= cm 65— 80 debljina mm 13-17
= cm 78— 82 ri 16—20


,; .


» ..2 — cm 90— 95 16-20
„ 4 ! = cm 100—105 J ) 18—22
„ 4% = cm 115—120 )) 18—22
» 5 = cm 128—135 20—22
» 6 j = cm 150—160 .)> 22—25


Pridržav posebna utanačenja, mora poprečna dužina
iznašati najmanje 12 cm, dok se za debljinu ta poprečnost
ne iziskuje.


Kod t. zv. „morlaških duga" trpi se 1 cm manje u
širinu i 1 ili 2 mm u debljini.
Mjerenje se izvađa na najkraćem, najtanjem i najužem
kraju.
Cijena od 100 komada.


§ 267.


Bukova debla i trupci (Tronchi e rondini di faggio).


Trupci prvog razreda: Najmanja dužina 3 m, najmanji
promjer 40 cm, izuzev posebna utanačenja; komadi od
3 do 4 m moraju biti posve ravni, kod komada od 4 m i
preko se trpi krivina, koja ne smije biti veća od 10 cm visine.


Drvo mora biti ravne žice, a ne zasukano, potpuno
zdravo, prosto od grana i drugih pogrešaka, a srce ne smije
više imati od 15 cm promjera.


Trupci drugog razreda su oni, koji se ne mogu u prvi
razred uvrstiti, komadi sa natrulim srcem, zasukani komadi
i takovi sa natrulim granama ili sa mnogo malih grana.


§ 268.
Željezničke podvlake (Traversine).


One se priugotavljaju iz hrastovog, bukovog, borovog,
arišovog, jelovog i smrekovog drva.
ŠUMARSKI LIST 7/1920 str. 31     <-- 31 -->        PDF

Dimenzije i oblici se ustanovljuju uvijek prema svrsi,
kojoj one imaju služiti.


Kakvoća: Ona čini također predmet posebnog utanačenja.


Cijena se uzima po komadu.


§ 269.


Općenite ustanove za jelovo, smrekovo, arišovo,
borovo i bukovo drvo.


Mjerenje drva se provađa dogovorno između kupca i
prodavaoca : ako je kod toga nužna intervencija javnog mjerača,
tada ide: odgovarajući trošak na teret one stranke,
koja je intervenciju zahtjevala.


Odaslanje drva se provađa općenito po prodavaocu na
vlastiti´trošak do tovarne luke, određene po kupcu.


Izračunavanje sadržaja se provađa na kubne milimetre,
te je određeno da se u rezultatu 5 dram1 računa kao 1 mm;
produkt se navada u 3 decimale :


Kubni metar se obračunava ovako :


jednako 3166 bečkih ´ kubnih stopa


, ms j „ 23-75 mletačkih


1 m
| „ 29i7 pariških : „


,,
35*15 londonskih „ „


Cijene se razumijevaju u gotovom; za rezanu robu, za
letve od jele, smreke, bora i ariša, u običajnim dimenzijama,
uz skonto od 3%; za drugu robu obično bez skonta.


.Buletanje robe, koje kupac čini na skladištu prodavačevom,
vrijedi kao preuzimanje samo.


§ 270.


Mešetarina za drvo iznaša l°/0, isuzev mehko drvo, za
koje iznaša 2°/0. Priopćio Dr. A. Petračić.


Moja tetivnica.


Piše nadšumarnik B. Ha jek.
Na članak pod tim naslovom1) došla su gg. Dr. Levaković
i Puk za čudo do zaključka, da ja svojatam promjerku


g.
Puka.
´) Vidi ovogod. „Šum. list" strana 2—6.


ŠUMARSKI LIST 7/1920 str. 24     <-- 24 -->        PDF

Ako nisu ravni komadi ugovoreni, moraju se također
primiti i oni sa pravilnom krivinom.


Kod ariša se dopušta i nešto bijeli.


Cijena se određuje po kubičnoj stopi ili kubnom metru.


§ 252.


Rezana roba (daske).


Glede dužine, širine, debljine i mjerenja vrijede norme,
koje su postavljene za jelu i smreku.


Kakvoća : Roba se dijeli u „dobru robu" i u „škart".
Kao dobra roba smatra se ona, koja odgovara uslovima
za jelu i smreku za prvi i drugi sortimenat tipa „koruškog".


Kod ariša se dopušta bijel, ako je tek malo ima.


Kao „škart" se uzimlju oni komadi, koji odgovaraju
trećem sortimentu jele i smreke.


§ 253.


Letve.


Kakvoća: Kao i za arišove daske ; za sve drugo
vrijede norme postavljene za jelove i smrekove letve.
Jarboli, križići kao kod jele i smreke.


D. Bukva.
§254.


Merkantilne ili oštrobridne klade.


Obično se trguju klade od 25 cm debljine i od 6 m i
preko dužine. , ,


Kakvoća : Roba mora biti zdrava; u otrebak polaze
zalezali komadi, oni sa cjepotinama, koje su dulje od 30 cm
na svakom kraju, za sve ostalo vrijede iste odredbe kao i
jelove, smrekove, arišove i borove klade.


Mjerenje i tesanje kao i kod jele i smreke.


Cijen a po kubnom metru.


§ 255.


.*. t i n e (daske, tavoloni).


Bukove platine I. razreda se mogu dobavljati oštrobridne,
obrubljene ili neobrubljene.
ŠUMARSKI LIST 7/1920 str. 23     <-- 23 -->        PDF

Kakvoća : Ako nije ništa drugo ugovoreno, razumjeva
se jelovo i smrekovo drvo.


Telegrafski stupovi moraju biti zdravi; kao škart se
izlučuju nagnjili i crvotočni, nadalje popucani ili jako granati,
nadalje grbavi komadi.


Mjerenje : Ono se obavlja samo radi određenja dužine
i za ustanovljenje promjera.


Cijena : Cijena se ustanovljuje po komadu. Ako je
potrebno, određuje se kubni sadržaj na temelju opsega ili
pravog promjera u sredini dužine


C) Ariš i bor.
Grede i klade (balvani, Trame und Balken), merkantilna
ili oštrobridna roba.
Što se tiče tesanja, debljine, dužine i mjerenja, vrijede
iste odredbe, koje smo naveli kod jele i smreke.


Roba mora biti zdrava, a kao škart se izlučuju komadi,
koji su natruhli, nagnjili, crvotočni, nadalje komadi sa gnjilim
granama ili sa tako iskrižanim granama, da je komad
uslijed toga slabiji, nadalje jako usukani i na transportu
oštećeni komadi.
ŠUMARSKI LIST 7/1920 str. 22     <-- 22 -->        PDF

§ 249.


Proračunavanje otpremnih troškova na moru.


Otpremni troškovi se proračunavaju za mekanu rezanu
robu na temelju 1200 mletačkih palaca širine za daske od
1 mletačkog palca debljine ili po kubnom metru ili po toni
od 42 pariške kubne stope efektivne drvne mase.


§ 250.


Trupci, kusovi.


a) Jarboli ili jedrila (Masten).


Pod jarbolima (alberatura) za brodove razumjevamo
debla u sirovom stanju sa korom ili bez nje, kojima je dolnji
dio u dužini od 2*25 m do 25 m u osmerokutu otesan. .


Dimenzije se određuju po dužini i debljini, potonja
se određuje 5 m iznad temeljnice, u polovici dužine i na kraju.


Kakvoća : Jarboli moraju biti potpunoma zdravi; kao
škart se izlučuju nasuhi komadi, nadalje nagnjili komadi,
komadi sa korjenjem od imele, sa trulim ili međusobno
sraslim granama, sa uraslom korom, kao i komadi krivi i
koji su za vrijeme transporta ili kod sječe oštećeni.


Mjerenje: Mjererenje se izvađa po dužini od metra
do metra pomoću mjerače vrpce, kod čega se dužina od
podine pa do vrška mjeri, a ispuštaju se dijelovi manji od
10 cm. Za tim se mjere obodnice ili pravi promjeri na gore
navedenim mjestima. Odbiv debljinu kore od promjera, ustanovljuje
se sadržaj na temelju produkta


R2 ». L


ili R2X 3-14159 X L


kod čega R2 znači sam sobom pomnoženi polumjer, a L
dužinu.
Cijena: Cijena se određuje po komadu ili po kubnom
metru.


b) Križići (Antenne, Spieren, Raaen).


Za njih se ne traži nikakovo tesanje.
Mjerenje: Ono se izvađa po dužini od metra do
metra. Pravi promjer ili opseg se uzima od centimetra do
ŠUMARSKI LIST 7/1920 str. 21     <-- 21 -->        PDF

M j e r n j e : Dužina iznaša 4 m, te se može povisiti za
10 do 20 cm. Dužina za proračunavanje je 4 m.
Debljine su slijedeće :


ai Moraloni 4 palca . 4 palca mletačke mjere « 116x116
4 "„ X4 „ bečke „ ! 105x105
b) Morali 3 „ .. „ mletačke „ ; 87. 87
3 „ . 3 „ bečke mjere potpune I * 80 . 80


(nazvane francuske) ´.!


3 „ . . „ bečke mjere obične - 70 . 70
c) Moraletti 2 „ . 2 „ mletačke mjere s 58 X 58
2 „ x2 „ bečke „ 3 50. 50


Kod gore navedenih prvih četiri debljina dopušta se
bez prava na odštetu popust u razlici od 1 mm manje.


Ove se debljine trguju i kod mezzi-moraloni i mezzi-
morali, koji imaju istu dužinu, kao cijeli komadi, a
samo pol njihove debljine.


Cijena se ustanovljuje za 100 komada ili po kubičnom
metru.


§2*§.


Letve pravokutne (letvice)


(Correnti e Cantinelle, Leisten.)


To su komadi iz jelovog i smrekovog drva, koji se
režu u slijedećim dimenzijama.
Mjerenje: Dužina iznaša 4 m, može se povećati 10
do 20 cm. Dužina za proračunavanje je 4 m.


Debljina za „Correnti"
1X2 palca mletačke mjere nominalno = 26X58 ili 28X58 mm
1X2 „ bečke „ , =25X50 „ 26X52 ,


za „Cantinelli"
% X1 palac mletačke mjere nominalno = 14X 28 ili 15 X 30 mm
V.X1 » bečke , „ =12X25 „13X27 „


Kakvoća: Kakvoća mora biti zdrava, no ipak su u
svježnjevima dopušteni polomljeni komadi.
„Correnti" se dobavljaju u svježnjevima od 10 do 20


komada.
„Cantinelli" se trguju u svježnjevima po 50 komada.
Cijena: Cijena se određuje od 100 kom. ili po svježnju.
ŠUMARSKI LIST 7/1920 str. 20     <-- 20 -->        PDF

Glave takove rezane robe mogu biti zaokružene ili ravne.


Cijena: Cijena za rezanu robu se računa za 100 komada
određene širine u palcima, po kubnim metrima, po
kvadratnim metrima ili po tekućem metru širine.


Jednostavni navod jednog širinskog sortimenta ne obvezuje
na dobavu istog broja komada za svaku širinu, ali obvezuje
neku poprečnu širinu, sa popustom od ´/2 palca kod
posala, gdje se mjeri u palcima, a kod posala, gdje se mjeri
centimetrima, 2 cm.


§ 247.


Kvadratične 1 .. v e ili žioke


(Moralame, Râhmen, Staffelholz).


: Letve su kvadratično rezani komadi, a trguju se u tri
tipa, kao i druga rezana roba.


Tipovi „koruški" i tipovi „galicijski" djele se u prvi,
drugi i treći sortiment, a tipovi „štajerski" u dobru kvalitetu
i škart.


1. Tipovi „koruški". Prvi sortimenat mora
biti dobro rezan i potpunoma zdrav, trpe se žive grane i
u malom broju također crne grane, pojedinačne slabe crvenkaste
mrlje, pojedina usljed vlage natrula crna mjesta.
U drugi sortimenat dolaze komadi sa pogreškama
kao i u prvom sortimentu, ako su ali one jače istaknute,
komadi sa slabim tupim bridovima, nadalje komadi sa
poprekim granama i takovi sa lahkim pukotinama, nastalim
od zraka ili sunca.


U trećem sortimentu se trpe sve gore navedene
pogreške, ako se one još jače ističu, nadalje crvotočni
komadi i komadi rupičavi od korjena imele, komadi sa
mrtvim granama, vitoperi, popucani komadi i komadi, koji
ne odgovaraju mjeri.


2. T i p o v i „g a 1 i c i j s k i". Za njih vrede iste
odredbe, kao i za tipove ,koruške", sa tom razlikom, da
letve imaju ravne krajeve.
3. Tipovi „štajerski". Dobra roba mora biti zdrava.
Trpevse komadi sa pojedinačnim lahkim tupim rubovima.
Škart sačinjavaju komadi, koji nemaju potpune mjere,
sa zaokruženim rubovima, prelomljeni, vitoperi, popucani,
truli, nadalje takovi, koji imaju poprečne grane, potpuno
pocrnjeli ili komadi sa inim pogreškama.
ŠUMARSKI LIST 7/1920 str. 19     <-- 19 -->        PDF

145


poludaske (scurette)
i/ 2 palca bečke mjere 13
Va mletačke 15


mostnice od 17* palca


a


(ponticelli, Pfosten) . . . 1,74 „ bečke „ 33
mostnice od IV* palca
(ponticelli, Pfosten) . . . 17* „ mletačke „ 35
mostnice (žmurine) od
17a palca (ponti) . . . . 17a „ bečke „ 40
mostnice (žmurine) od
1V« palca (ponti) . . . . 1V2 „ mletačke „ g 45
Duplice (Palancole, Bohlen,
Doppelbretter) 2 „ bečke
Duplice (Palancole, Bohlen,
Doppelbretter) 2 „ mletačke „ 60


Kod navedenih debljina se dopušta manja debljina, bez
da se može tražiti naknada i to do 2 mm kod 17a palca
debelih mostnica, do 1 mm kod dasaka debelih 1 palac i
% palca, napokon do 7a mm kod poludasaka.


Širina : Rezana roba trguje se od 6 do 14 palaca,
a širina se određuje ili po mletačkom ili po pariškom palcu.


Mjerenje širine se vrši u visini od ca 1*50 m počam
od šireg kraja pomoću mjerila, koje je podjeljeno u palce
i polovicu palca, kod čega se mjerilo drži točno u vodoravnom
smjeru na vertikalan pravac, što ga čini postavljena daska ;
svaki dio od više nego pol palca se računa za potpuni
palac, a dijelovi ispod pol palca se ne uzimaju u račun.


Kod metričkog mjerenja se postupa na isti način, pomoću
mjerila podjeljenog u centimetre.


6 mletačkih palaca = 17 cm 11 mletačkih palaca — 32 cm


7 » » = 20 „ 12


8 » » -23 „ 13


9 » » = 26 „ 14 = 40
10 V )» = 29 „ 15 — 43


Pod sortimentom (vrstom) u. pariškom palcu, razumjevamo
sa širinom od 9 do 13 palaca, koji se po pariškoj stopi
(3 stope = 977a cm) mjere.


Rezana roba tipa „koruškog" i „štajerskog" se reže
konično, ipak se mogu veće razlike između dolnjeg i gornjeg
kraja od 5 cm odbiti.
ŠUMARSKI LIST 7/1920 str. 18     <-- 18 -->        PDF

1. Tipovi „koruški". Pod tim nazivom razumjevamo
onu partiju, koja u cijelosti pokazuje finu žicu i bjelo drvo.
Prva vrsta mora biti dobro piljena i potpuno zdrava,
trpe se lahke pukotine od glava, osamljene slabe crvenkaste
ili crne pjege, bijele grane, a u maloj mjeri također i
crne grane.


U drugu vrstu (sortimenat) dolaze komadi sa onima
u prvom sortimentu dopuštenim pogreškama, ako su ove
jače istaknute, još k tome i komadi sa poprijekim granama.


U treću vrstu spadaju sve gore navedene pogreške,
ako one u još jačoj mjeri pridolaze, nadalje slabo piljeni i
komadi, koji nisu posve oštro obrubljeni.


2. Tipovi „galicijski". Za ove vrijede iste odredbe,
kao i za one „koruške", samo s tom razlikom, da daske
moraju biti piljene paralelno i sa ravnim krajevima.
3. Tipovi „štajerski". Pod tim nazivom razumjevamo
jelovo i smrekovo drvo sa grubljom žicom i sa manje
bijelom bojom, nego kod tipova „koruških" i "galicijskih".
U prvu vrstu spada potpuno zdrava i dobro rezana
roba, dopuštaju se lahke pukotine na glavama dasaka,
osamljene lahke crvenkaste pjege, osamljena od vlage nastala
crna mjesta, žive grane, male crne grane.


U drugu vrst (sortimenat) dolaze komadi sa pogreškama
od prvog sortimenta. ako su one jače istaknute, kao
i komadi sa poprijekim granama, sa crvenim pjegama i sa
slabim pukotinama.


Škart: Pod nazivom „škart" razumjevamo robu nalomljenu,
pocrnjelu, natrulu, nagnjilu ili sa drugim pogreškama.


Bule t an je (Stempelung, bollatura) dosada obavlja


obično kupac.


Mjerenje : Uobičajene mjere su slijedeće :


Dužina: Za sve gore navedene vrške iznosi dužina


4 m, a može za 10 do 20 cm biti veća. Mjera za računanje
je 4 m.
Debljina :
Daske (Tavole) 1 palac bečke mjere) 26
1 „ mletačke „ u f!11" 30


./ i i v, " metrima orv


„ 74 „ mletačke ,, 20
ŠUMARSKI LIST 7/1920 str. 17     <-- 17 -->        PDF

Tesanje : Klade se obično tešu u kvadratičnom obliku,
te moraju biti otesane na sve četiri strane i po cijeloj dužini;
trpe se lahki obli rubovi do 7. dužine, a prema gornjem
kraju do maksimuma, da na obim uglovima jedne
strane zajedno mjereni, četvrti dio debljine ili širine komada
ne smije prelaziti.


Mjerenje: Kod zaključaka po kubičnoj stopi mjere
se trupci od 3 do 3 stope (?), a kod onih po kubičnom
metru od 10 do 10 cm; dijelovi ispod 10 cm se ne računaju.
Debljina se mjeri u sredini komada, već prema dogovoru
od palca do palca ili od centimetra do centimetra.


Cijena: Cijena se određuje po pariškoj kubnoj stopi
ili po kubnom metru.


Oštrobridne grede i klade.


(Travamenta e bordonali a spigolo vivo).


Tesanje: Tesanje mora biti takovo, da grede dobiju
posve oštre bridove, bez ikakovih zaoblina ; dozvoljen je
samo takav tupi brid, koji je nastao uslijed transporta, no
ni on ne smije biti odveć velik.


Debljina, dužina i mjerenje je isto kao i kod
merkantilnih greda i klada.


Otprema morem računa se za grede i klade za 100
kubičnih stopa mletačke, pariške ili bečke mjere, po kubnom
metru ili po toni od 42 pariške kubne stope efektivne
drvne mase.


§ 246.


Rezana roba iz jele i smreke.
(Tanne und Fichte, Tavolame d´ abete)


Pod nazivom „rezana roba iz jele i smreke" razumjevaju
se slijedeće vrste:


Obične daske (zolarice, Tavole), 3. daske (3. tavole),
poludaske (scurette), od IV* stope (ponticelli), od 1V2 stope
(ponti) i platnice (Palancole, Bohlen).


Kakvoća: Razlikujemo tri različita tipa: najme tipove
„koruške", tipove „galicijske,, i tipove „štajerske", od kojih
se opet djele: tipovi „koruški" i „galicijski" u tri sortimenta:
prva, druga i treća vrsta; tipovi „Štajerski" u dvije
vrste (sortimento): prva i druga vrsta.
ŠUMARSKI LIST 7/1920 str. 16     <-- 16 -->        PDF

Dužina greda mjeri se metrom iH bečkom stopom ; ona
raste od metra do metra do 12 m ili od 3 do 3 stope sve
do 36 stopa.


Cijena se određuje po kubičnoj stopi ili po kubnom
metru. Zaključi li se posao po kubičnoj stopi, to se grede
mjere i računaju od 3 do 3 stope, tekući metar se računa
za 3 tekuće bečke stope, a debljina, kako je prije navedeno,
računa se palcima (zolima). Kod zaključaka po kubnom
metru, računaju se cijene po mjerama, koje imaju komadi,
kod čega dijelovi ispod 10 cm u dužini ne dolaze u račun.


Kao što kod mjerenja po stopi, tako i kod mjerenja po


metru ; uzimlju se ne obli uglovi kao potpuni.


2. Merkantilne grede sa jednako jakim krajevima
(Travi mercantili testa a testa).
z Tesanje: Sto se tiče tesanja, vrijede iste odredbe, kao


i za merkantilne grede, jedino s tom razlikom, da grede


moraju imati pogođenu debljinu na obim krajevima (glavama).


Debljina i dužina: Uobičajene debljine i dužine su


iste kao i za merkantilne grede, te kupac nije bez posebnog


utanačenja obvezan druge mjere uzeti.


Mjerenje: Mjerenje se vrši kao i za merkantilne grede.


Letv e (žioke, Travicelli, Fileri, Latten).


Tesanje: Obično su one površnije tesane nego mer


kantilne grede, a dozvoljeni su komadi sa jače padajućim


promjerom (mehr abholzig, accimati).


Uobičajene debljine, koje se u sredini dužine mjere,


iznašaju:
3 palca . 3 palca 7Vi . VU cm uobičajene dužine
3 „ X 4 „ jednako] TU . 10 „ su 12, 15 i 18 stopa


4 . X4 , 10 . 10 ili 4, 5 ili 6 m.
Mjerenje i cijene kao i za merkantilne grede.


Merkantilne klade (Bordonali mercantili).


Pod tim nazivom se trguje jedna jedincata kategorija.


Debljina: Debljina varira od najmanje 10X 12 palaca
do 16X18 palaca pariške mjere ili u metričkoj mjeri 27 . 30
do 43X49 cm.


Dužina: Dužina iznaša 24 do 39 pariških stopa ili
8 do 13 m.
ŠUMARSKI LIST 7/1920 str. 15     <-- 15 -->        PDF

Oblice, obično „legno di barca" nazivane duge su 40 cm,
i više, a debele od 5 cm dalje.


Ovo drveće se prodaje po prostornom metru, t. j . u
stožajima od 1 m dužine i 1 m visine,


b)Jela i smreka.


§ 245.


Grede i klade (Travamenta e bordonali).


Trguju se ili kao „merkantilno" ili kao „oštrobridno"
rezana roba ; u oba slučaja se razumjeva roba ravno tesana,
a ne piljena.


Kakvoća: Roba mora biti zdrava. Kao škart se izlučuju
komadi, tesani od suhih debala, komadi natruli, od crva
nabušeni, nadalje takovi sa trulim ili tako raštenim granama,
da je uslijed toga otporna snaga drva smanjena, grbavi komadi
(kod greda se može mala krivina dozvoliti), komadi jako
okužljvi (ringschalig), sa poprečnim pukotinama i na transportu
jako oštećeni komadi. Ako korjen imele (grigioj nije
naročito isključen u robi, to se on trpi, ako u maloj mjeri
na nekim komadima partije dolazi.


Merkantilne grede


(Merkantil - Trame, Travamente mercantile).


One se trguju u 2 kategorije:


1. Merkantilne grede (Travi mercantili).
Tesanje: U pravilu moraju one biti na svim četirim
stranama oštro otesane, no mogu se dopustiti mali obli rubovi
do u sredinu njihove dužine, gdje one, uračunav oble
rubove, moraju imati traženu debljinu.


Od sredine prema gornjem kraju komada dozvoljava se


i površno tesanje, zahtjeva se, da vršak ima onu debljinu,


koju ima greda u sredini. Isključeni su komadi ćunjasti, ko


jima prema vrhu naglo promjer pada (abholzig).


Uobičajene su debljine:
4 palca X 5 palaca 10 X 13 cm


3 _, cm Najmanja dužina 5 » X 6 13 X 16
cm iznaša 15 stopa ili


5 r, X 7 se-s. 13 X 185 m


6 „ X 8 11.! 16 X 21 cm


7 » X ^ 18 . 24 cm


8 „ X io M c E 21 . 26 cm Najmanja dužina


9 » X . 24 X 29 cm iznaša 18 stopa


25 . 27 cm ili 6 m


bD i25 . 30 cm.
ŠUMARSKI LIST 7/1920 str. 14     <-- 14 -->        PDF

Za t. zv. „škarton za vatru" vrijedi ista klasifikacija,
kao i za „Vergine", a jedinica za širinu je između 3—6
palaca.


Stavlja se cijena za 1000 komada 36 9/. 2/. kao jedinice,
ostale dužine i debljine računaju se u razmjeru.
Premalene duge od 14 do 17 palaca, trguju se po 1000
komada, bez obzira na širinu i debljinu.
Radi li se s pojedinim kategorijama dugâ, određuju se
cijene za svaku kategoriju po 1000 ili po 100 komada.


Ako nehotice kod škartiranja dođe jedna partija duga
„škarton" među monte robu, ili ako se općenito u monte
robi ili u škartonu nađu duge, koje ne odgovaraju mjeri,
tada mora kupac takove u pogledu kakvoće i mjere slabije
duge preuzeti, ako razlika u pogledu kakvoće i mjere zajedno
ne iznosi više od 5%.


Kod većih razlika može kupac zahtjevati novo škartiranje
robe, ako se slučajno sa prodavaocem ne nagodi za
odgovarajući popust na cijeni.


Ako se kod dobave zajamči neka poprečna širina, tada
se razumjeva, da svaka kategorija u pogledu dimenzije mora
imati tu širinu, tako da se nedostatna dužina jedne kategorije
ne može nadomjestiti sa viškom na širini druge kategorije.
Zajamčena širina mora efektivno biti polučena uz
isključenje svakog poravnanja sa novcem, te je prodavaoc
u svakom slučaju obvezan dostaviti zajamčenu poprečnu širinu.


Za ustanovljenje popriječne širine, ako za to nije ništa
ugovoreno, poduzima se mjerenje u sredini dužice i to kod
dovoljnog broja primjeraka (Stichprobe), kod čega svaka
stranka izabere jednak broj složaja (t. zv. Kasteln, chebe).


Ako se kod zaključaka ugovorena množina označi sa
„circa", tada se razumjeva 5% više ili manje u korist prodavaoca.


U pomanjkanju posebnih ugovora, razumjeva se podmirenje
u gotovom (per cassa), bez skonta kod preuzimanja.


§ 244.


Gorivo drvo.


Za hrastove cjepanice (borre), t. j . u šumi rascjepano
drvo, koje na ovom tržištu rijetko dolazi, vrijedi isto, što
će se kašnje navesti za bukove cjepanice.
ŠUMARSKI LIST 7/1920 str. 13     <-- 13 -->        PDF

§ 243.
Izračunavanje cijena dugama.
Monte duge i škarton.


Francuske dužice prodaju se na temelju cijene za 1000
komada normalne duge = 36A 4—6 monte robe:
36 palaca dužine normalne duge
1 „ debljine
4—6 „ širine „ „ u kakvoći monte dužice.


Kod pretvorbe cijene škarton robe u monte robu oduzima
se V3 vrijednosti. Sve ostale dimenzije zaračunavaju se
već prema dužini i debljini, i to vrijede


u pogledu dužine:


duge od 54 palca kao jedna i pol duge
„ „ 48 „ „ „ i jedna trećina duge
„ „ 42 „ „ „ i jedna šestina duge


„ 36 „ „ „ cijela duga
„ „ 30 „ „ pet Šestina duge
„ „2 4 „ „ dvije trećine duge


„ 18 „ , pol duge
u pogledu širine:
kao jedinica vrijedi duga od 4 do 6 palaca; duge od


3 do 4 palca računaju se kao 2/3 duge.
U pogledu debljine računa se:


duga od 5 do 7 crta kao pol duge
„ 7 „ 9 „ „ dve trećine duge
„ 9 » 11 „ „ pet šestina duge


„ „ 1 palca kao cijela duga
„ „ IV* „ „ jedna i V« duge
„ l1/«´.. r, jedna i % duge


Duge sa 2 do 3 palca širine klasificiraju se u pogledu
kakvoće kao „Vergine", t. j . monte i škarton zajedno, no
isključiv t. zv. „škarton za vatru"; također klasifikacija u
u pogledu debljine pojednostavnjuje se na taj način, da se
broje duge od


5 do 9 crta debljine kao pol duge
9 , 14 „ „ „ cijele duge
sa više od 14 , „ „ jedna i lU duge.
Cijena se stavlja za 1000 komada 36 Vu 2. kao jedinice,
a za ostale dužine i debljine ustanovljuje se cijena razmjerno.
ŠUMARSKI LIST 7/1920 str. 12     <-- 12 -->        PDF

Kao 3 do 4 razumjevamo takove od puna 3 palca =
0-081 m do 4 palca == 0-108 m.
Hrastove duge moraju biti bez bijeli, koja se kod mjerenja
u nijednom slučaju ne uzima u obzir,
c) Pod debljinom dužice:


1


od do 7 crta XS 5 do 7 crta - 0-011 m do 0-016 m


ra >


9
9
s-. 7 , 9 „ —0-016 m „ 0-020 m


o


„11 „ O. 9 „ 11,,= 0-020 m „ 0025 m


) s a >


„ 1 stope CS O j H . 14 „ = 0-025 m „ 0032 m
» VU . >
>


N


» i v» „ .
C *
O 17 „ 22 „ =0-038 m „ 0*050 m


Kakvoća : Pod imenom „Monte" (Doghe in monte)
razumjevamo duge bez onih grubih pogrešaka, koje sačinjavaju
slijedeće niže kategorije,! j . u prvom redu „škarton" ;
ove potonje su duge, koje su u dužini dva ili više put svinute,
ili su izbačene (vitopere, windschief) ili takove, koje
su svinute i vitopere ; nadalje „sablji slične" (Sabelartige)
duge, t. j . takove, kojima uske strane (sljubnice, Fugen)
nisu ravne, nego kao sablja uvinute; duge sa više od pet
lukanja mušice, ili sa više od jedne škulje od velikog crva,
sa prugama crvene ili crne truleži, sa zimotrenim pukotinama,
sa granama i pukotinama, ako te pogreške idu kroz cijelu
debljinu komada iz jedne plohe u drugu, ili ako se one
pojavljuju na obim stranama.


Pod „škartonom za vatru" (Feuerskarton) razumjevamo
duge, koje imadu slijedeće pogreške: šest ili više luknjica
od mušice, dvije ili više lukanja od velikog crva, koje kroz
cijelu debljinu duge prolaze; pruge crvene ili crne truleži,
koje idu kroz debljinu duge i pokrivaju više nego polovicu
gornje površine duge; trule i gnjile duge, napokon i takove,
koje su od jednog kraja do drugog kalane okomito na cijepce
umjesto, kako je običaj, usporedno s njima.


Izuzev posebna utanačenja može kupac dužice natrag
vratiti, ako one nose jasne znakove, da su one nakon izradbe
u šumi ispravljane, nadalje splavljane (geflôsste oder
geschwemmte) duge, kao i duge, koje su izrađivane sa sjekirom,
umjesto sa makijom.


Duge, koje su uslijed predugog ležanja nagrizene od
crva (Splintwurm), moraju se uzeti sa onom širinom, koju
bi one imale, kad bi se nagrizeni dio odstranio.
ŠUMARSKI LIST 7/1920 str. 11     <-- 11 -->        PDF

Mjerenje : Obavlja se na najkraćem, najužem i najtanjem
mjestu.
Cijena: Po kubičnom ili kvadratnom metru.


§ 2/L


Hrastove duge (dužice).


Kod zaključaka sa hrastovim dužicama isključuje se, ako
nije što drugo ugovoreno, cer.
Pod hrastovim dužicama (doghe di quercia o rovere)
razumjevamo uvijek kalane, nikada rezane dužice.


Naziv „Merce vergine" razumjeva dužice, kakove dolaze
iz šume, t. j . samo po dimenzijama sortirane, a po kvaliteti
još ne klasificirane.


Stoji do posebnih utanačenja, dali se pod pojmom
„Merce vergine" razumjevaju također i najlošiji komadi, t. j .
oni, što se označuju imenom škarton za vatru (Feuerskarton),


o kojem će biti poslije govora.
Mjerenje: Obavlja se u staroj pariškoj stopi (ancien
pied du roi) = 0´324 m i u dvanajstinama od stope t. j . palcima
odn. još dalje: crtama, jer ta mjera još uvijek prevladava
na konzumnom trgu, no može se upotrijebiti i metrička
mjera.


Duge se mjere na najužoj, najtanjoj i na najkraćoj strani :
a) Dužine:
Najobičnije dužine jesu: 54, 48, 42, 36, 30, 24 i 18
palaca. Dužice dulje od 36 stopa nazivaju dugačkima, a
dužice ispod 30 zoli kratkim. Za dužice, koje imaju samo
14 do 17 palaca, nazvane „dužice ispod određene duljine",
mora se cijena posebno ugovoriti.
Pod duljinom
od 54 palca ca 52 palca = 1 -40 m do 60 palaca= 1 *62 m
48 „ (—4 46 „ = 1-25 m „ 52 „ = 1-41 m


42 „ 2 "o &° 40 „ =» 1-08 m „ 46 „ = 1*25 m
36 „ 34 „ = 0-92 m „ 40 , - 1-08 m
30 , 28 „ = 0-76 m „ 34 „ = 0-92 m


.. O


24 „ UH L4 22 „ = 0-60 m , 28 „ = 0-76 m
18 „ J -2 18 „ = 0-49 m „ 22 „ = 0-60 m
b) Š i r i n a :
Kao 4 do 6 razumjevamo takove od puna 4 palca
0i08 m do 6 palaca = 0162 m.
ŠUMARSKI LIST 7/1920 str. 10     <-- 10 -->        PDF

Također su dopuštene zatvorene grane, no ne smiju
imati više od 5 cm promjera i ne smiju biti odveć brojne,
nadalje se trpe male, ravne pukotine okomite na čelo komada,
jedna do dvije crvotočine, koje ne prodiru dublje od


7. debljine komada.


Ako nije uvjetovan maksimalni procenat komada sa
srcem (Herz), tada je kupac obvezan, da ih primi do V« od
broja cijele narudžbe.


U tom slučaju mora srce biti posve zdravo i zatvoreno.
Škart sačinjavaju komadi okružljivi (Kern- oder Ring/
schalig), sa jakim trulim granama, sa pukotinama, sa skroz


I ili preko navedene mjere prodirajućim crvotočinama, mušičavi
(wurmstichig), natruli ili uslijed vlage nagnjili komadi.
Na rubovima nalazeće se grane, ako su zdrave i zatvorene,
mogu se uz odgovarajući popust u cijeni dozvoliti.
Općenito je kupac ovlašten izlučiti sve one komade,
j koji nisu podobni za pravljenje suda za držanje tekućina.
Komadi, koji nemaju navedene dimenzije u duljini i
debljini, potpadaju u nižu kategoriju.


§ 241.


Sirovi hrastovi frizi.


Ti se komadi dobivaju u dužini od 0*50 m do 4 m,
moraju biti rezani sa strojem, a ako nijesu postavljeni kakovi
drugi uvjeti, mjere se od 25 do 25 cm. Za frize, koje su
nabavljene u duljini od 1 m dalje, mora biti poprečna dužina
najmanje 2 m. Debljina im je između 0027 i 0029 m,
a zaračunava se za 0*027 m. Širine iznašaju, ako nije ništa
posebno ugovoreno, 0´08, 009, 010, 0-11 ili 0*12 m, kod
čega dijelovi centimetara ne dolaze u račun.


Kakvoća: Pod prima robom razumjevamo komade zdrave
oštrobridno rezane, ravne žice i barem na jednoj od obih
ploština bez pogreške; pod sekunda robom razumijevamo
takove sa pogreškama na obim ploštinama, no ipak one ne
smiju biti takove, da bi cijeli komad činile neuporabivim,
kao n. pr. trulo drvo, trule grane, jake pukotine, škulje od


|! velikog crva (cvilidrete) i slično. Sasvim su isključeni u obim
razredima komadi sa luknjom od mušice (Wurmstich).
ŠUMARSKI LIST 7/1920 str. 9     <-- 9 -->        PDF

sobnim, napokon komadi okružljivi, komadi sa više od 2
zdrave, preko 5 cm debele ili gnjile grane po tekućem metru
i napokon jako napucani komadi.


Trpe se komadi sa malim pogreškama, sa malim crvenim
prugama, napukline, koje nisu dulje, nego što je komad
širok, zimotrenost sa ili bez zarasle kore, bijel, koja ne prodire
preko 2 cm širine i koja se ne pruža dulje nego do
polovice dužine, u protivnom se slučaju bijel od širine
odbija.


Mjerenje: Dužina se mjeri od 25 cm do 25 cm, širina
u punim cm, debljina u mm, no uvijek obzirom na staru
mjeru, na palac (zoll), tako, da komadi, koji su tanji od
propisane debljine od 54, 60, 70, 80, 100, H0, 120 mm
dolaze u kategoriju manjih debljina.


K običnim ili merkantilnim boulimđ ubrajaju se i oni,
koji su za izradbu kaca (Bottich) i velikih bačava (Lagerfass)
određeni. Ti se komadi zovu douelles (Plateaux douelles).
To su komadi piljeni mašinskim ili ručnim rezom, kojima
uske strane mogu biti otesane i sa sjekirom.


Uobičajene dimenzije jesu:


1-33
41


w 1-50
41


1-82 i 1-85 ....
54


S


a


2-00 i 2-17 ....
54


rv


233 54
2-50 a* 60


U3


G3


266 (
70
70


.-..
3


3 80


333


Q


80


3-66


80


4-~


Najmanja je širina, isključiv možebitnu bijel, 14 cm, najveća
širina ne smije iznašati više od 29 cm.


Ako je kupcu stalo do toga, da dobije stanovit broj
izabranih, 32 do 38 cm širokih komada, za dijelove vrati,
tada mora to kod pogodbe posebno ugovoriti.


Kakvoća: Roba, isključivši škart, mora biti zdrava i
oštrobridna (bez bijeli, no ipak se trpe na rubovima tragovi
bijeli). Sa svake strane se dozvoljava po 1 cm bijeli, no ova
ne smije prodirati kroz cijelu debljinu komada.
ŠUMARSKI LIST 7/1920 str. 8     <-- 8 -->        PDF

tri pravokutne i četvrtom oblom vanjskom stranom, koja roba
ima bijel kao i unutarnji dio kore; duljina ide od 4 do 7 m,
visina mjerena na srednjem kraju glave trupca zajedno sa
bijeli iznaša 30 cm i više, dok širina smije visinu samo za
jednu četvrtinu nadilaziti, tako, da komad visok 32 cm može
biti najviše 40 cm širok.


Kakvoća: Zahtjeva se sasma zdravo drvo bez pogreške,
mogu se dozvoliti jedna do dve zdrave grane na pojedinim
rijetkim komadima.


Mjerenje : Mjeri se sa metrom ili u engleskoj stopi i
palcu, već prema tome, dali se cijena po metru ili po engleskoj
kubičnoj stopi ustanovit ima, i to od 25 do 25 cm,
odnosno od 6 do 6 engleskih palaca.


Jer je širina paralelna, može se ona mjeriti na svakom
mjestu, i to u punim centimetrima ili palcima.


Visina Wagenschossâ se mjeri klupom u sredini dužine
i to u četvrtini širine na svakoj strani zajedno sa bijeli, no
isključivši koru. Poprečna vrijednost tih dviju mjera u centimetrima
ili u zolima služi za proračunavanje kubičnog sadržaja.


b) Obična ili merkantilna hrastova rezana
roba.


Ona se priugotavlja strojevima ili ručnim rezom iz debala
i kusova, koji se radi slabije kakvoće ili poradi manjih
dimenzija ne mogu upotrijebiti za priugotavljanje fine rezane
robe, a kad kada se ova roba priugotavlja i iz otesanih
trupaca. Izuzevši ovaj poslednji slučaj, na koji se mora
kupac upozoriti i kod kojeg stalan broj komada jednu sa
sjekirom otesanu plohu zadržati smije, moraju sve plohe
biti piljene. Uobičajene dimenzije su 3 do 6 m duljine, poprečno
najmanje 4 m, 25 do 40 cm širine, 5*4 cm = 2 pariška
palca, 80 mm = 3 palca ili koju drugu debljinu, koja
se može odrediti.


Rez mora biti paralelan u duljini i širini; ipak se kod


rukom rezanih komada izuzetci dopuštaju i to u debljinu do


3 mm, a u širinu do 15 mm na 1 m duljine.


Kakvoća: Isključeni su komadi, koji imadu manje nabu


šine od crva ili gnjilobe na raznim mjestima, ili više nego


jednu skroz prodiruću crvotočinu, nadalje komadi sa puko


tinama i rascjepinama, koje čine komad za uporabu nejfepo
ŠUMARSKI LIST 7/1920 str. 7     <-- 7 -->        PDF

Kakvoća: Izrađuju se redovito 2 razreda, prima i secunda.
Pod prima kakvoćom razumjeva se roba, koja je
na cijeloj površini bez pogreške, bez srčike i bez bijeli.


Pod sekunda kvalitetom razumjeva se roba sa malim,
no ne duboko uraslim pogreškama, kao zdrave grane ne
deblje od 3 cm promjera, mala zimotrenost, ili male pukotine,
slabi tragovi srčikovine, pojedine male crvene i crne
pruge ili bijel, koja ne- smije biti šira od 2 cm na jednoj
strani.


3. Hrastova roba rezana u smjeru cjepaca, srčnih trakova,
radialnom smjeru, zrcalni rez (Eichenspiegelholzer,
bois du Quartier). Pod njom razumjevamo daščice, daske i
brvna (Pfosten) iz najboljih hrastovih trupaca sa velikim
promjerom manje ili više paralelno rezane sa sržnim trakovima,
ali nikada njima u-suprutnom smjeru.
Uobičajene dimenzije i zahtjevi u pogledu kakvoće za
prima i sekunda vrst robe odgovaraju onima kod pariške
robe; to isto vrijedi napokon i za mjerenje.


K ovoj vrsti robe ubrajaju također t. zv. „Wainscotlogs"
(Wagenschosse) t. j . iz izabranih trupaca (oko 80 cm promjera
Ur.) usporedno sa sržnim tracima izrezana roba sa
ŠUMARSKI LIST 7/1920 str. 6     <-- 6 -->        PDF

Mjerenje: Komadi pod a) i b) mjere se po dužini,
pa onda u sredini dužine debljina obiju strana, a odbija se
Vio za svaki tupi ugao. Ako se radi o oštrobridnom lijesu
(a spigolo vivo), ne dozvoljava se nikako tupi rub.


Za komade sa jednom ili više stepenica t. j . na zubove
(denti) mora se mjerenje provesti, kao da bi bilo više komada,
t. j . svaka debljinska dimensija po duljini za sebe
(dente a dente).


Cijena: Cijene se računaju po kubičnom metru, osim
kod figurnih komada, za koje se može ustanoviti cijena za
svaki pojedini komad, već prema tome, da li je taj oblik
češći ili rijeđi.


yŽ40.


Rezana hrastova roba.


Razlikujemo :
a) finu hrastovu rezanu robu
b) običnu ili merkantilnu hrastovu rezanu
robu.
Općeniti uvjeti: Sve vrsti hrastove rezane robe moraju
radi predviđenog umanjenja volumena (stezanja) kod sušenja
biti rezane sa nadmierom u debljini i to sa nadmjerom od
2 mm kod komada tanjih od 54 mm, a 3 mm kod komada
debljih od 54 mm.


a) Fina hrastova rezana roba.


Ona se reže iz najboljih slavonskih ili inih jednako dobrih,
ravnih, cijepkih, neusukanih debala i trupaca, a uvjek
je strojem rezana.


Razlikujemo :


1. Nezarubljene daske i brvna (boules), koje su
rezane iz izabranih, zdravih, neusukanih, od grana čistih
debala (trupaca), od stanovite duljine i dogovorene najmanje
debljine.
Obične debljine su 27, 34, 41, 54, 60 i 70 mm, rijetko
kada 80 mm ; svi komadi, koji su iz jednog balvana izrezani,
moraju biti sa istom brojkom označeni, da ih možemo u
obliku trupca nazad složiti.


Kakvoća: Bezuvjetno se mogu odbiti: komadi sa velikim
i malim crvom, sa crvenim i crnim prugama, sa granama ili
drugim pogreškama, koje se s vanjske strane debla opažaju.
ŠUMARSKI LIST 7/1920 str. 5     <-- 5 -->        PDF

a) Građa za brodogradnju dijeli se u obične
ravne i savinute komade (običnu ravnu i savinutu građu),
u drvo za rebra (corbame, Rippenhôlzer) i u figurne komade
(pezzi figurati, Figuren-stâmme).


1. Obična ravna i savinuta građa,su otesani komadi
od 22/22 do 40 4o cm = 8/8 do 15/is colova (palaca) i od 6
do 10 m = 18 do 30 stopa duljine i preko toga.
Ovi su komadi (izuzev slučaj posebne naručbe) po merkantilnom
običaju otesani na trgovački rub (squadrati a
spigolo mercantile), što znači, da se trpe obli bridovi od
Vio širine na svakom bridu pojedinog komada.


2. Rebra (corbame) su kao i gore otesani komadi sa
debljinom od 5 colova (palaca) — 14 cm i preko toga, te sa
dužinom od 5 stopa = 1-50 m i preko toga.
Kod ovih se komada trpe obli bridovi, ali isti ipak ne
smiju da dođu u odveć velikoj mjeri.


3. Figurni komadi (pezzi figurati). Pod ovima razumijevamo
komade, koji su približno izrasli u takovom obliku,
u kakovom se za brodogradnje upotrijebiti mogu. — Tesanje
istih je površno.
b) Komadi za građu i razno tvorivo tešu se
uvijek oštrobridno, te su potpuno ravni sa duljinom od 3 m
dalje i debljinom od 25X25 cm dalje, sa izuzetkom greda
(gredizze), koje imaju debljinu od ... do 0´25 m.


Ako je ustanovljena duljina od 3 do 6 m, razumijeva
se poprečna duljina ne manja od 4 m.


Kakvoća: U otrebak (škart) izlučuju se komadi, koji
imadu slijedeće pogreške: gnjilobu (Faule), gnjile smogove
(grane), sprhlo (trulo) drvo, (Morsches Holz) ma bilo na kojem
god mjestu, okružljivi komadi (la cipolla, kernschalig, ringschalig),
mušicom izbušeni, usukani, zimotreni komadi, komadi
sa imelinim korjenom, a napose za brodogradnju komadi sa lošim
smogorima (occhio di pernice), te mrtve i trule grane : nasuprot
se imaju uz odštetu primiti komadi, koji na dvije trećine
nemaju navedenih pogrešaka, te se mogu upotrebiti za opredeljenu
svrhu.


Pripuštaju se ove pogreške: Kod sušenja drva nastale
pukotine, ako ne prelaze pol metra dužine, ponešto crveno
prugasto drvo, bijel, gdjekoja nagnjila grana, ako ne prodire
dublje do u jednu šestinu čitave debljine, pa crvotočine u
ograničenom broju.
ŠUMARSKI LIST 7/1920 str. 4     <-- 4 -->        PDF

posječeni, obično 3 do 6 m duljine i od 0*50 m promjera.
Ako nije posebno drugačije ugovoreno, mora srednja duljina
iznašati barem 4 m.


Gledom na manju dužinu ili debljinu valja to naročito
ugovoriti, isto tako i gledom na duljinu, koja nadilazi duljinu
vagona t. j . dnžinu od 6*30 m.


Kakvoća: Pod „prima" kakvoćom razumijevamo potpuno
zdrave komade, bez grana i drugih pogrešaka, dobro
rašćene t. j . valjkastog oblika, ravne i sa ravnim vlakancima.
Pod „sekunda" kakvoćom razumijevamo trupce sa zdravim
granama, no ne više nego sa jednom po tekućem metru,
trupce eliptičnoga oblika sa ne baš ravnim, dapače malo
zavinutim vlakancima, kao što i trupce sa drugim manjim
pogreškama, koje se mogu sa popustom u mjeri nadoknaditi,
no izuzeti su mušicom (podkornjacima) nabušeni trupci,
koji su potpunoma od dobave iskjučeni.


Hrastovi trupci dobavljaju se bez pridanka, t. j . bez onog
koničnog dijela, koji se odmah nad žiljem stabla nalazi.
Kao tom uvjetu neodgovarajući trupci smatraju se oni, ´kojima
je promjer na tanjem kraju od onog na debljem kraju za
12 mm po tekućem metru manji.


Mjerenje : Mjerenje se izvađa po duljini od 25—25 cm,
za promjer od centimetra do centimetra, kod čega se poslužujemo
promjerkom (cavaletto, canaula), mjereć u sredini
dužine po odstranjenju kore sve do bijeli. U slučaju, da to
mjesto mjerenja padne na granu, mora se promjer nad tom
granom mjeriti.


Upotrijebimo li mjerače vrpce, da promjer iz opsega
izračunamo, to se taj mjeri od 2 do 2 cm.
Kubični sadržaj se razumijeva po pravom ili geometričkom
kubičnom metru, na temelju produkta


r2 v 1


ili r2 X 3-U159 X 1


Cijena se određuje po kubičnom metru.


§ 239.


Hrastov uglast lijes (građa), (Eichen-Kantholz).


Razlikujemo :


a) Građu za brodogradnju (Schiffbauholz)


b) Građu (tvorivo) za različite svrhe (Werkholz)
ŠUMARSKI LIST 7/1920 str. 3     <-- 3 -->        PDF

§ 237.
Trupci.
Piloti (Raumpfahle) su trupci valjkastog oblika, u naravnomu
stanju sa korom, u određenoj godišnjoj dobi posječeni.
Njihove dimenzije variraju između 5 do 20 m duljine i 20
do 40 cm promjera.
Kakvoća: Kao škart se isključuju: komadi sa trulom
srži (testa marcia, kernfaule Stucke), komadi isprhli (fracidi,
morsch) i mušicom nabušeni (mit Wurmstich) i oni bez kore;
neravni komadi, kojima se oba kraja ne dadu spojiti pravcem,
koji prolazi kroz masu dotičnog komada i napokon oni,
koji su priređeni iz osuhih komada.
Mjerenje: Mjerenje biva po duljini od 25 do 25 cm.
Pravi promjer ili opseg uzima se od centimetra do centimetra
u sredini dužine dotičnog komada, odbiv koru, pa se
kubični sadržaj geometrijskim putem izračuna.
Cijena: Cijena se ustanovljuje po kubičnom metru.


§ 238.


Deblovina i trupci za rezanje (Rundstamme
und Sageklotze).
To su komadi u naravnom stanju sa korom (ako nije
uvjetovana roba bez kore), u određenoj godišnjoj dobi