DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1920 str. 59     <-- 59 -->        PDF

SADRŽAJ.


Strana


Marino Conte de Bona-Bunić (Prigodom njegovog umirovljenja) . . 1—2
Moja tetivnica. Piše B. Hajek, šumarnik - 2-7


Odgovor na „ispravak" mojih formula u raspravi „O zaokruživanju


promjera". Napisao prof. dr Antun Levaković ...... . 7—9
K članku „Moja tetivnica". Napisao dr. A. Levaković 9—14
Suma i šuma. Napisao A. Leusfek, šumar grada Zagreba 15—18
Oznaka međa okružja na nacrtima. Priopćio B. Hajek , 18
Iskorišćivanje većih šumskih kompleksa pri provedbi agrarne reforme.


Sastavio A. Jovanovac, kr. šum. savjetnik 18—25
Osobne vijesti: Novi ministar šuma i rudnika. — Imenovanja. — Pre


mještenja. — Prvi profesori na gospodarsko-šumarskom fakultetu


sveučilišta SHS. u Zagrebu. — Umirovljenje . . . 25-30
Društvene vijesti: Društveni oglas. — Dar Pripomoćnoj Kôrôskenijevoj
zakladi. — Dar Literarnoj Borošićevoj zakladi. — Stari utemeljiteljni
ćlanvi. — Prvi utemeljiteljni članovi u g. 1920. —Zapisnik
odborske sjednice hrvatskog šumarskog društva održane 26. listopada
1919. — Zapisnik o odborskoj sjednici hrvatskog šumarskog
društva, održanoj 20. prosinca 1919 39—40


Staliske vijesti: Važniji članci o našem šumarstvu u drugim časopisima. 40—48
Uspjeh dražbe 49
Prosvjeta: Privremena naredba — Državni ispit u Sarajevu. — Državni


ispit . Zagrebu. — Nove knjige 40—54
Razne vijesti Obznana uredništva. — Honoriranje članka. — Ogrljevni
deputat za hrvatske zemaljake šumare 54—55
Oglasi ´ 55—56


Sadržaj „Lug. Vjesnika."


Bilinstvo za šumarsko pomoćno osoblje. Sastavio šumarnik Oskar Agić.


— Unapredujmo lugarski stalež. Piše Dr. Petračić. — Razne vijesti : Predstavka
ministarstvu. — Kada se je krumpir u Europi počeo uzgajati? — Đubrenje voćaka.
— Zaključni račun lugarske mirovinske zaklade sbora službenika imovne
općine križevačke u Bjelovaru 1919. — Jugoslavenski šmarsko-lovački kalendar.