DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1920 str. 58     <-- 58 -->        PDF

Oglas.


Predmet: Razdioba biljaka iz zemaljskog biljevišta.


U donjem ogledu označene su biljke, koje će se besplatno
dijelili iz zemaljskog biljevišta u Crikvenici odnosno onog u Senju.


Starost


Tekući Vrst


biljaka u


broj biljaka


godinama


2
1. Crni bor 3
42
2. Smreka 3
5
3. Jelva
3
4
4. Ariž 4
,5.
6.
7.


Crni jasen
Amerikan.
jasen^
Bagrem
2
1
1
2


Broj biljaka koja će se
dijeliti iz biljevišta u UKUPNO


Crikvenici Senju
403.380 11.300 414.680
38.5t0 277.000 315.500
— ,188.000 —
138.000 — 138.000
— 24.000 24.000
— 60.000´ 60.000
— 1.500 1.500
— 2.000 2.000
— 1.000 1.000
— 7.300 7.300


- 7-000 7.000
26.000 — 26.000
31.100
— 31.100
Sveuku pno . . . 1,028.080
Oni, koji na te biljke reflektiraju, neka svoje molbe uprave
izravno na kr. kotarsku oblast u Crikvenici.
f U molbi treba naznačiti vrst i broj biljaka, te kojim načinom
i na koju postaju žele, da im se biljke odpreme.


Uređuju prof. Petračić, NenadM i Levakovlć. Tiskara C. Albrecht, Zagreb