DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1920 str. 56     <-- 56 -->        PDF

uvjete označene u § 1. o n. odlučuje šumarski odsjek ministarstva
šuma i rudnika od slučaja do slučaja, da li se dotični ispit ima
smatrati ravnopravnim ispitu, koji je propisan ovom naredbom ili će
se imati podvrći polaganju ispita opredijeljenog po ovoj naredbi.


§22.


Naredba kr. hrv.-slav.-dalm. zemeljske vlade, odjela za unutarnje
poslove, od 20. lipnja 1907. broj 17.010 u pogledu državnog
ispita za samostalno vodjenje šumskog gospodarstva, stavlja se ovim
izvan snage.


Državni ispit u Sarajevu. Ministar šuma i ruda dozvolio je
naredbom od 30. XI. 1919. br. 18,582 da se dižavni ispit prema
gornjoj naredbi može održat radi troškova i kod šumskog odsjeka
zemaljsko vlade u Sarajevu, te je 22. siječnja 1920. tamo ispit i
održan. O uspjehu ćemo u drugom broju izvjestiti.


Državni ispit Zagrebu. Kod šumarskog odsjeka ministarstva
šuma i rudnika u Zagrebu održat će se državni ispit prema oglasu
(natječaju?!) u Nar. Novinama od 3. I. 1920 dne 15. i slijedećih
dana mjesecu ožujka 1920.


Nove knjige. Der Waldbau od Dr. Antona ,Biihlera, prof.
na sveučilištu u Tiibingenu i predstojnika wurtemberske šumarske
pokusne postaje. 1918. I. svezak 662 stranice 18.50 M. Gradiv*
prvog sveska je razdjeljeno ovako:


46 stranica govori o prirodnim i narodno gospodarskim odnošajima
i njihovom uticaju na šumskb gospodarstvo.


22 stranice o vrstima drveća*


143 stranice o klimi


45 stranica o položaju tla.


177 stranica o tlu.


179 strani a o glavnim uzgojnim svojstvima drveća.


50 stranica o gospodarskim temeljima u uzgoju šuma.


Die Forstliche Statik, od Dr. H. Martina. Drugo izdanje.
Berlin 1918. 17.60 M.
Moderne Forstwirtschaft od Ing. Augasta Kubelke 1918.
13-20 Kruna.


Die Stellung der Forstwissenschaft im Hochschulwesen,
od dr. Heinrich Vater, Berlin 1918 Posebni otisak iz Tharandter
Forstliches Jahrbuch 1918. svezak 5.


Jugoslavenska pčela, glasilo „Centralnog pčelarskog društva"
u Zagrebu poćela je izlaziti ove godine. Članovi dobivaju glasilo
besplatno, a za nečlanove godišnja predplata 25 kruna. .


Razne vijesii.


Uredništvo Šumarskog lista i Lug. vjesnika preuzeli su za
god. 1926. profesori Šumarstva Dr. Andrija Petračić, Dr. Đuro
Nenadić i Dr. Antun Levaković. Prvi, drugi i treći broj izlaze u trobroju