DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1920 str. 52     <-- 52 -->        PDF

J


Molbenici svojoj imadu priložiti:


1. krsni ili rodni list ;
2. svjedodžbu neporočnosti izdanu po nadležnoj političkoj oblasti;
3. kratki opis života, a navlastito tečaj svoga obrazovanja ;
4. svjedodžbe o prednaobrazbi zahtjevanoj prema § 1. točka
a) i b) o n.;
5. svjedodžbu o šumarskoj praktičnoj službi § 1. toč. c) o. n.;
6. strukovni opis prema § 1. točka d) o. n.
§3.


Ispit se obržava svake jeseni u Zagrebu u prostorijama i u roku,
koji će se šest nedelja prije početka ispita oglasiti dati u službenim
novinama.


§4.


Predsjetnika ispita, njegovog zamjenika kao i 12 ispitnih povjerenika
imenuje ministar šuma i rudnika izmedju šumarskih stručnjaka,
namještenih u šumarskoj službi, po saslušanju hrv. šumarskog
društva za poslovno vrijeme od 1 godine.


§5.


Ispitno se povjerenstvo sastoji od predsjednika (odnosno nje
govog zamjenika) i četvorice ispitnih povjerenika, koje će potonje
pozvati šumarski odsjek ministarstva šuma i rudnika u Zagrebu
izmedju imenovih ispitnih povjerenika (§ 4. o. n.) i to za svaku pojedinu
skupinu ispitnih predmeta po jednoga.


Jednome od ispitnih povjerenika povjerit će predsjednik poslove
perovodje.
Ispitno se povjerenstvo ima sastati jedan dan prije ispita da uzmogne
pregledati i ocijeniti strukovne opise kandidata § 1. toč. d) o. n.).


§6.


Predsjenik upravlja cijelim ispitnim poslovanjem, te ima pravo,
da ispituje iz svih predmeta i da u slučajevima navedevim u § 15.


o. n. sudjeluje kod klasifikacije.
Pojedini ispitni povjerenik ima ispitivati samo iz one skupine
predmeta za koju je opredijeljen. Čla ispitnog povjerenstva, koji je


održava pismeni ispit, a zatim slijedi usmeni ispit, koji se drži


u blizom srodstvu s kandidatom, ne može kod ispita sudjelovati.
tr-Ispit se počinje svaki dan u ´/»9 sati u jutro. Prva dva dana


sedjelomično u ispitnim prostorijama, a djelomično u šumi.


§ 8.


Kako kod pismenoga, tako i kod usmenoga ispita ima se kandidat
ispitati, da li teoretičko znanje u šumarskom poslovanju znade
praktično upotrebiti. <