DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1920 str. 51     <-- 51 -->        PDF

Uspjeh dražbe.
Kod 2. veljače 1920. obdržavane dražbe 1999 komada hrastovih
stabala u meru Mrsunja, udaljenom 2 km. od željezničke stanice
dostala je tu šumu Hrvatska Eskomptna banka za svotu od 2917.000
kruna. Srednje Stablo ima 69 cm. prsnog promjera i 26 cm duljine.
Prema procjeni ima šuma 2777 m3 trupaca I. vrsti i 3265 m3 trupaca


II. vrsti. Pošto dostalac ima imovnoj općini besplatno od ovršaka
izraditi i složiti 8000 prost m. ogrijeva, .bila bi dostalna svota za
1 m3 trupaca I. vrsti 680 K, a trupaca II. vrsti 360 K.
U Špessart u plaćala se mjesecu studenu 1919. hrastovina u
šumi 1400 — 1600 maraka po m3.


Prosvjeta.


Privremena naredba ministarstva šuma i rudnika od 22.
listopada 1919. br» 15. 462 o polaganju šumarskog državnog
ispita za samostalno vođenje šumskog gospodarstva.


§ 1


Da se kandidat može pripustiti k ispitu, ima dokazati:
a) da je položio ispit zrelosti na kojoj višoj gimnaziji, realci
ili realnoj´ gimnaziji;
b) da je kao redoviti slušač svršio nauke na sveučilištu kraljevstva
Srba, Hrvata i Slovenaca u Zagrebu ili na kojoj drugoj visokoj
šumarskoj školi, te položio iz tih nauka sve propisane teoretske
ispite, naročito iz svih onih predmeta, iz kojih se polažu teoretski
ispiti na sveučilištu kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca u
Zagrebu ;
c) da je nakon svršenih šumarskih nauka barem jednu potpunu
godinu bio u praktičnoj šumarskoj službi kod njega uredjenoga šumskog
gospodarstva, izim u slučaju, ako je uslijed mobilizacije bio
zapriječen, da svoju službu nastupi;
d) da je o svim stručnim poslovima, kojima se je bavio i koje
je vidio za vrijeme praktične službe, samostalno sastavio vlastitim
nazorima povraćeni strukovni opis, koji ima biti providjen potvrdnom
zaporkom kandidatovog pretpostavljenog šumarskog urednika.


§2.
Kandidat ima svoju propisno fciljegovanu i obloženu molbenicu
za dozvolu polaganja ispita podnijeti i to u javnoj službi stojeći
putem svoje predpostavljene oblasti odnosno ureda, a ostali putem
nadležne političke oblasti (kr. kotarska oblast, gradsko poglavarstvo)
do dana, koji će se oglasiti putem službenih novina.
O podjeljenju dozvole za polaganje ispita odlučit će šumarski
odsjek ministarstva šuma i rudnika u Zagrebu, koji će o tom obavjestiti
koliko predsjednika ispitnog povjerenstva (odnosno zamjenika)
uz dodatak obloženih molbenica dotičnih kandidata, toli i svakog
pojedinog kandidata.


*