DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1920 str. 50     <-- 50 -->        PDF

I


moraju biti podlogom, da se svi ugovori ukinu i nove dražbe raspišu.
Taj zahtjev ima svoj moralni osnov u činjenici, da bi uprava
imala pasti na teret u prvom redu upravo samim šumskim špekulantima.
Dr. M. S.


Na ovaj članak osvrnuo se Hrv. Drvotržac u broju od 1. siječnja
1920. sa slijedećom opaskom:


Koliko nam je poznato, pregovaralo se u ovom predmetu vrlo
mnogo i kada se je vlada Mihalovića na to odlučila, da u ovom
predmetu zauzme negativno stanovište, tada su sigurno važni razlozi
podupirali ovo držanje. Ne razumijemo uopšte, da se u tom pravcu
može apelirati na vladu, da ona naredbenim putem ovakove odredbe
izdaje jer ako bi vlada bila vlasna mijenjati kupoprodajne ugovore
trgovaca sa šumovlasnicima, onda bi mogla i sve ostale kupoprodajne
ugovore dokinuti — a što bi to značilo — to valjda ne treba
razlagati. Neka bude naša javnost o tom uvjerena, da se je g. ban
prije, nego je izdao tnu odluku, sigurno informirao kod prvih naših
pravnika, koji su mjerodavni kod tumačenja ugovora, i ono, što je
ban odlučio, sigurno da je u skladu sa postojećima zakonima.


´ Posve drugi slučaj nastaje, kada bi se jnteresenti obratili na
Narodno Predstavništvo, da se odnosni zakoni promijene u korist
prodavaoca. Tek na taj način može doći u obzir veliki gubitak, kojega
šumovlasnici imadu uslijed padanja vrijednosti krune. Zakon
može samo Narodno Predstavništvo mijenjati, odnosno Ministarski
Savjet, sa uredbama, koje nose moć zakona pa prema tomu nije
vlada niti bila vlasna, da odnosne ugovore dokida.


Preporučujemo medjutim šumovlasnicima, jer konačno se mora
priznati da je njihova stvar pravedna, da stvore sporazum sa kupcima,
koji će po svojoj prilici pristati, da povise kupovninu. To je
redoviti put, ali nijedan sud, nijedna vlada ne mogu i ne smiju kupoprodajne
ugovore mijenjati ili dokidati.


Opaska uredništva: Često se šumoposjednici tuže, da se
tvrtke kod izradbe robe ne drže u običajene izradbe za vrijeme sklapanja
ugovora. To se pokazalo u povećanoj mjeri za vrijeme rata.
Pojedine tvrdke se ne zadovoljavaju kolosalnom dobiti, koju crpe
iz sretnog slučaja, da su šume kupile prije objave rata po 20 — 40


K. m3, nego iz gramženja za obogaćenjem, što no riječ preko noči,
i na komotan način, povređuju ugovore i izvažaju iz šume i ono
što nisu kupile. Računaju na ukočeno birokratko uredovanje općina,
koje su u većini slučajeva radi toga gotovo nemoćne proti ovakovim
poduzećima i spekulantima. No ovakovi trgovci samo škode ostalim
šumskim solidnim trgovcima, jer se radi takovih slučajeva šumovlasnici
već danas moraju odlučno baviti namisli, da sami u vlastitoj
režiji, a na skroz trgovačkom temelju izrađuju svoje šume.
Ministarstvo trgovina ne preuzimlje bukove podvlake
za naše željeznice.


Radi pomanjkanja materijala za impregniranje izdalo je ministarstvo
odredbu, da se bukove podvale neće više preuzimati za
naše željeznice.