DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1920 str. 41     <-- 41 -->        PDF

odbornik interese šumar, društva osobno zastupa. No obzirom
na u molbi navedene okolnosti oprašta ga upravni odbor od dolaženja
na odborske sjednice u Zagreb. v


7. Dragutin Benko, vlasnik tiskare u Petrinji, nudi društvu na
prodaju svoju tiskaru i to uz svotu od 120 hiljada Kruna, Exh. br.
140. .. 1919.
Odstupa se financijalnom odboru, da stvar prouči i prijedlog
stavi.


Točka IV.


Razdioba potpora.


1. Čita se molba umirovlj. profesora Franje pl. Kružića za potporu
iz društvenih sredstava.
Odbor konstatuje, da molitelj nije član društva, te se zato
molba odbija, budući da se nečlanovima ne podjeljuju potpore.


2. Za potporu iz Kôrôskenyeve zaklada stiglo je u svemu 12
molba. Od tih imaju glasom zakladnice Kôrôskenyeve zaklade pravo
dtbiti potporu 9 moliteljica, dočim Kata Jurković, Gabrijela Malin i
Draga Guči nemaju na potporu pravo, jer njihovi muževi nisu bili
članovima navedene zaklade.
Zaključeno je, da se potpore podijele : Dragi Brosig, Maci Cesaric,
Mariji Furlan, Milki Gurtler, Franjici Kern, Emiliji Pere, Mariji
Sekula, Petri Šimić, Anki Vraničar.


# Točka V.


Eventualni predloži.


a ) Odbornik Pileprć ističe, da financijalni odbor stoji u dogovoru
sa trgovcem vina Ljud. Rosenbergom glede iznajmljenja podrumskih
prostorija u Šumarskom domu za spremište vina. Prediaže,
neka odbor u tom predmetu izjavi svoje stanovište.


Zaključuje se, da se financijalni odbor ovlasti, neka u ime
upravnog odbora sklopi u tom predmetu ugovor sa Rosenbergom,
ali pri tom neka se budno drže na oku pređašnji ugovori s vladom,
te neka se pazi na to, da se nebi u taj novi ugovor uvrstila i koja
prostorija, koja je već vladi za šumar, akademiju iznajmljena. Osim
toga valja Rosenberga ugovorom vezati na onakovu uporabu tih
prostorija, koja ni najmanje neće smetati izvršivanju obuke u gospodarsko-
šumarskom fakultetu.


b ) Blagajnik čita novi eijenik tiskare i litografije C Albrecht


za štampanje i otpcemu Šumarskog lista i Lugarskog vijesnika
(od 13X1. 1919), prema kojemu su cijene naprama pređašnjima vrlo
poskočile, pak se osim toga od strane tiskare još napominje, da ni
te cijene nisu za budućnost obvezatne, jer one svaki čas mogu još
više poskočiti.


Upravni odbor ne nalazi drugog izlaza, već predloženi eijenik
prihvatiti.