DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1920 str. 20     <-- 20 -->        PDF

Dokaz te skladnosti su nepobitno stari šumski spomenici,
koje i hrvatska zemaljska vlada, nastoji sačuvati, te je
izdala naredbu broj 11051 — 910. o. za. u. p.: O sačuvanju
remek djela prirode.


Oznaka međa orkužja na nacrtima.


Priopćio B. Hajek.


Međe okružja šuma u brdskim krajevima označujem uz
običnu (propisanu) oznaku još i tankom crtom, koja je za
slučaj, kad ta međa teče sljemenom, crvene boje, a za slučaj
kad teče uvalom, modra.


Tim sam polučio znatan napredak, jer se već i na
gospodarstvenim mapama razabire približno konfiguracija
tla, što vrlo po4upire rad procjenitelja.


Preporučam stoga´pažnji g. g. drugova tu činjenicu.


Propisi za iskorišćivanje većih šumskih
kompleksa pri provedbi agrarne reforme.


Sastavio A. Jovanovac, kr. šum. savjetnik.


Nacrt za naredbu ministarstva šuma i rudnika, te ministarstva
za agrarnu reformu glede uprave, šum. nadzora i iskorišćivanja
većih šumskih kompleksa u Hrvatskoj i Slavoniji,
koji prelaze na svojinu države. *


Upravni nadzor.
Članak 1. Do definitivnog riješenja agrarne reforme
ima se temeljem ustanova §-a 17. riješenja ministarskog savjeta
o predhodnim odredbama za pripremu agrarne reforme
i ustanova članka 2. i 3. uredbe o ustrojstvu ministarstva
šuma i rudnika uprava i iskorišćivanje većih šumskih kompleksa
izvršivati pod neposrednim državnim nadzorom.
Medju veće šumske komplekse imaju se ubrajati one
šumske površine pojedinog šumoposjednika, kod kojih redoviti
godišnji šumski prihod (etat) uz racionalno potrajno


* Naredba bi se imala protezati na Hrvatsku i Slavoniju, a po svojoj prilici
i na Medjumurje.