DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1920 str. 17     <-- 17 -->        PDF

.


Suma i šuma.


Napisao A. Leustek šumar grada Zagreba.


Čudan naslov! Što smatramo gospodarstvenom šumom
proizlazi već iz puke i suhe definicije, da ovakova šuma ima
jedinu svrhu odbacivati vlasniku što veću korist. No šuma je
još i ukras okolice u užem, a i čitave zemlje u širem smislu.
Tim drugim pojmom šume, ne ispuštajući ali iz vida i strogu
stručnu definiciju, obrađuje novija literatura o šumi., a to je
estetika Šume. Držim da je izraz »novija literatura« mala
pogreška, jer zbilski se o tome počelo raspravljati i pisati
već 1823. (Krause u svom djelu: Die Wissenschaft von der
Landverschônerkunde), već za noviju mislim da rečem, da se
estetikom šume bave u novije vrijeme više pisaca i to oni,
koji u šumi rade sa potpunim razumjevanjem, ne gledajuć u
njoj lih samo neku glavnicu i s njom skopčane kamate,
ali niti ne okrnjujuć principe gospodarstvene šume.


Udobnost koju nam pruža u šumskom gospodarstvu
gospodarenje sa velikim sastojinama, djeluje na samu sliku
šume, koja time dobiva jednu potpunoma monotonu boju,
te je na uštrb ne samo ljepoti takve šume, već i samoj renti.
Razlog je samo taj, što se niansiranju boniteta, uzmimo
samo unutar jednog odjela, za volju pravilnih likova, koje
nam propisuje uređenje šuma, ne posvećuje nikakova pažnja.
Jednostavni propis taksatora, koji je sastavljen na temelju
opažanja u samoj šumi u jednoj godini i možda i u kraće
vrijeme, nije u stanju sve finese tla obuhvatiti, a možda da
dotični iste ni ne shvati pravo, kako bi to naravi odgovaralo.


Sve rezultante, koje unutar jedne cjeline djeluju, obuhvatiti,
nije jednostavan posao, a taj prema današnjem načinu
gospodarenja imade za rezultat jednu osnovu šume sa skučenim
njenim opisom sastojina i t. d. Imade mnogo slučajeva,
gdje se slika sastojine jedne vrsti drveća neprestano
mjenja, a ipak ju je uređivač uzeo radi jednoličnijeg posla
kano jednu cjelinu. Time je već u drugoj ophodnji pokvario
harmoniju, koju bi trebala da pruža šuma, i da nesvjesno
u nama budi osjećaje udobnosti. Taj nam osjećaj u svim
našim i ako ekstenzivno gospodarenim šumama manjka.
Takova monotona šuma ne budi u čovjeku nikakav drugi
osjećaj, doli osjećaj neke manjkavosti i nesklada, a još jedino
što se u njoj vidi, jest rezultat jedne ophodnje — dobit.
ŠUMARSKI LIST 1-3/1920 str. 18     <-- 18 -->        PDF

To pak nije sva korist od šume, već šuma mora da, bude
u čitavoj svojoj biti u potpunom skladu s okolinom te istoj
dati harmoničnu cjelinu, a kao takova će i na okolno stanovništvo
proizvesti ljepši dojam.


Posve poimam, da naš narod ne vidi u šumi ništa drugo
nego vrelo, na kome treba da zasiti svoj egoizam, on smatra
Šumu samo predmetom lukrativnim. Jedan krivi pojam
slobode jeseni 1918. nam je to dokazao i poslovi taksatora
su jednim mahom uništeni, a ostaju nam tek tužaljke na narod.
Jedno pitanje : »A jesmo li mi narodu ikada dali druge
nazore o pojmu šume ?« — Nismo. Gospodarske osnove
propisaše sječu, ne obazirujuć se na navikle potrebe okolišnog
naroda, n. p. na pašu ; sjeklo se od reda, narod je
to gledao i gutao gorko, jer mu je njegovo najmilije palo
žrtvom iluzornog pojma racionalnog gospodarenja, njemu je
zgoda slobode dobro došla i on je pokazao, da ono isto
drži do šume kao . oni, koji imadu na umu čistu rentu,
njemu je taj naš Rentenwirtschaft bio uzorom, te je upotrebio
i iskoristio jedan psihološki momenat, kako je i gdje
mogao. Primjerom smo mu prednjačili mi svi. On je bio
naučan živjeti u šumi, te je uvidio, da njegove prave šume
nestaje, pa zašto da se i on njome ne okoristi. Ne mogu
opravdati nazor, da jedan objekt, koji treba da pruža svima
korist i užitak, bude izrabljivan samo po pojedincima, no u
tom poimanju prednačili smo mi šumari, »die rationellen
Forstwirte."


Estetika šuma, tako omalovažena disciplina u šumarstvu,
nastoji stvoriti sklad između čovjeka i šume, te pospješiti to
zbliženje ; nastoji pokazati, kakove ljepote pruža šuma, i kako
da se već postojeći momenti u korist sklada i same šume
izrabe. Iz navedenoga s pravom veli Dr. Mayr,1 da je
šumska estetika naravna reakcija prema nenaravnom unuficiranju
sastojine i tla, a ja mu dodajem, da je kod nas konac,
godine 1918. pokazao poslijedice nenaravnog podijeljenja i
uživanja šume, a estetika želi to u buduće spriječiti.


Jedna na oko sasma neznatna okolnost vlada u našim
šumama, da mi sva stara stabla znatnih dimenzija siječemo.
Naši znameniti stari hrastici bit će tek spomen budućim
naraštajima na slikama, dok bi male grupe ili pojedini individui


\ Heinrich .... : Waldbau
ŠUMARSKI LIST 1-3/1920 str. 19     <-- 19 -->        PDF

tih gorostasa i uzora ljepote i razvoja, bili dostojan spomen
naših šumskih gorostasa i služile ukrasom docnijoj šumi.


Salisch2 govori o starim stablima, navađajući i Burckharda,
da je najljepše, što šuma posjeduje —- stara stabla i
sastojine. Istina je doduše, da se stara sastojina mora jednoć
posjeći, no čuvajmo je gdje je rijetka pojava, dok s drugih
obzira ne mora da se makne. Starcu Eremiti, koji svjedoči
moć prirodne snage, nad kojem su prohujila stoljeća i čitave
generacije sa svojim historijama, neka se prepusti njegovo
mjesto, dok ga vihor ne skrši ili njegov posljednji list ne
uvene. Tek nakon propasti njegove posadi mladu biljku u
spomen i nasljedstvo mu. To poštovanje zvanih spram starine
u šumi nebi jamačno ostalo osamljeno u struci, već
bi to štovanje i nesvjesno prešlo na okolišni narod (kao što
vidimo u petrinjskoj šumi, gdje narod na izletu dosta daleko
ide kroz jednoličnu mladu šumu, da posjeti starca hrasta —
sada već suhog Š u kun djed a. 0. u.)


U poglavlju „Waldpflege aus asthetischen Grunden«
zagovara .... gornje mišlenje, dodajući, da treba od gospodarstvene
šume odcijepiti pojedine partije s osobito jakim
stablima, podržavajući tim neku sličnost prašumi. Profesor
dr. Conventi i dr. H. Klein zastupaju slična mišljenja o šumskim
spomenicima. Ujedno navodi ...., da se svi ljubitelji prirode
mogu da dive ljepoti i snazi šume, pravoj prašumi, koju su
ostavili knezovi Schwarzenberg na brdu Kubariv u Češkoj.


Njemačka, Švedska, Norveška i Amerika pune su takih
objekata. Svi zaštićuju svoje šumske gorostase, ostavljajući
ih kao spomenike svojim pokoljenjima. Te su starine ujedno
i dokaz prave nekadanje prirodne šume, u kojoj je unifikacija
sastojine i tla bila potpuna, no koju smo u novo osnovanim
šumama, u lovu za što većom rentom previdjeli.


Karl Gayer je ove svoje, ujedno i posljednje riječi, koje
je za javnost pisao 1907. posvetio estetici šume; „Najbolje
ćemo udovoljiti lijepoj skladnosti, čim ćemo savjesnije primjenjivat
načela prirodnih zakona kod rukovanja šumom,
jer samo zakoni prirode vode nas jedino k spoznaji istine,
a tim i neprisiljenoj ljepoti.«


\ Salisch. Forstastelik
ŠUMARSKI LIST 1-3/1920 str. 20     <-- 20 -->        PDF

Dokaz te skladnosti su nepobitno stari šumski spomenici,
koje i hrvatska zemaljska vlada, nastoji sačuvati, te je
izdala naredbu broj 11051 — 910. o. za. u. p.: O sačuvanju
remek djela prirode.


Oznaka međa orkužja na nacrtima.


Priopćio B. Hajek.


Međe okružja šuma u brdskim krajevima označujem uz
običnu (propisanu) oznaku još i tankom crtom, koja je za
slučaj, kad ta međa teče sljemenom, crvene boje, a za slučaj
kad teče uvalom, modra.


Tim sam polučio znatan napredak, jer se već i na
gospodarstvenim mapama razabire približno konfiguracija
tla, što vrlo po4upire rad procjenitelja.


Preporučam stoga´pažnji g. g. drugova tu činjenicu.


Propisi za iskorišćivanje većih šumskih
kompleksa pri provedbi agrarne reforme.


Sastavio A. Jovanovac, kr. šum. savjetnik.


Nacrt za naredbu ministarstva šuma i rudnika, te ministarstva
za agrarnu reformu glede uprave, šum. nadzora i iskorišćivanja
većih šumskih kompleksa u Hrvatskoj i Slavoniji,
koji prelaze na svojinu države. *


Upravni nadzor.
Članak 1. Do definitivnog riješenja agrarne reforme
ima se temeljem ustanova §-a 17. riješenja ministarskog savjeta
o predhodnim odredbama za pripremu agrarne reforme
i ustanova članka 2. i 3. uredbe o ustrojstvu ministarstva
šuma i rudnika uprava i iskorišćivanje većih šumskih kompleksa
izvršivati pod neposrednim državnim nadzorom.
Medju veće šumske komplekse imaju se ubrajati one
šumske površine pojedinog šumoposjednika, kod kojih redoviti
godišnji šumski prihod (etat) uz racionalno potrajno


* Naredba bi se imala protezati na Hrvatsku i Slavoniju, a po svojoj prilici
i na Medjumurje.