DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 11-12/1919 str. 8     <-- 8 -->        PDF

tričkih crtica, uzme slijedeće više očitanje, a za svaki promjer,
koji na toj skali ne prekorači polovicu navedenog
razmaka, uzme se prediduće niže očitanje.


Ovaj način zaokruživanja daje također uvijek nešto
manji zbroj temeljnica, no on unatoč toga gledom na točnost
vrlo zadovoljava. Kod njega je ali prigodom očitavanja
na promjerki vrlo lako moguća zabuna, pa se kod takovog
zaokruživanja faktično i griješi vrlo mnogo, naročito ako
promjere očitavaju manje vješte i pomnjive osobe (radnici).
Stoga nije dobro, da se posao zaokruživanja povjeri takovom
osoblju, pa je potrebno, da se za klupovanje upotrebljava
promjerka sa razdjeljenjem, koje samo po sebi (automatski)
sve promjere zaokružuje, tako da radnik ima na
promjerki samo očitavati, a ne ujedno i zaokruživati. To su


t. zv. zaokružbene promjerke, čija se konstrukcija
osniva na t. zv. zaokruživanju prema sredini debljinske skaline.
Uporabu ovakovih promjeraka predložio je u literaturi
najprije Eduard ......1 Kod takovih promjeraka nije
ravnalo proviđeno centimetričkim razdjeljenjem, već su većinom
po 2 ili po 4 centimetra zaokružena u jednu dužinsku
jedinicu (t. zv. debljinsku skalinu), pa se stoga na ravnalu
očitavaju samo takove zaokružene jedinice. Takovim promjerkama
ne mjere se dakle pravi promjeri, već se njima
samo ustanovljuje, kojoj debljinskoj skalini pojedina stabla
pripadaju.
Razdjeljenje takove promjerke počinje sa polovicom
debljinske skaline, a zatim slijede cijele skaline. Ravnalo
je na taj način razdijeljeno u pojedina polja, od kojih svako
(si. 1.) odgovara po jednoj skalini, a oznaka dotične skaline
nalazi se na početku svakoga polja t. j . odmah iza svake
crte. Zauzima li n. pr. na ravnalu svaka skalina dužinu od
4 cm, to će prva jedinica razdjel j enjavbiti (si. 1.) 2 cm duga,
a svaka slijedeća iznosit će 4 cm. Čim pomični krak kod
klupovanja pređe prvu crtu, odmah se čita brojka 4 i to sve
dotle, dok taj krak ne prekorači drugu crtu razdjeljenja.
Kad se to zbude, onda se sve do prekoračenja treće crte
čita broj 8 itd. Prema tome se u našem slučaju za sva
stabla, kojih je promjer veći od 10 cm, a manji od 14 cm,
uzimlje, da im promjer iznosi 12 cm. Razlog tome leži baš


1 AUgemelne Fpst- und Jagdzeitung 1860., str. 210.