DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1919 str. 7     <-- 7 -->        PDF

Prigovoriti se može Homburgovom uzgoju, što je grupe
osnovao previše pravilno, te što ih je pomlađivao samo
sjemenom, a ne i biljkama.


Ovaj intenzivni način gospodarenja može se provađati
tamo, gdje je dobra proda drva.


Zaokruživanje promjera kod klupovanja
sastojine.


Napisao prof. Dr. Antun Levaković.


Klupovanje sastojine ima, kako znamo, svrhu, da ustanovimo
ukupni broj stabala u sastojini i zbroj svih stabalnih
temeljnica (kružnih ploha u prsnoj visini). Osim toga imaju
se ovi podaci ustanoviti i za svaku pojedinu u sastojini zastupanu
debljinsku skalinu (Stârkestufe) napose.


Kad bismo htjeli, da za svaku debljinsku skalinu i cijelu
sastojinu dobijemo posve točan zbroj temeljnica, morali bismo
prsni promjer na svakom stablu mjeriti milimetričkom točnošću
i unakrst. No tolika točnost skopčana je s prevelikim
potroškom vremena, a s druge strane nije u običnoj praksi
ni izdaleka potrebna, pa se stoga preporuča samo iznimno
i to kadšto kod klupovanja sastojine u šumarsko-znanstvene
svrhe. Inače se prsni promjeri već prema prilikama do stanovite
mjere zaokružuju, a to zaokruživanje promjera ima
jednu veliku prednost, koja leži u preglednosti, jednostavnosti
i brzom provađanju cijeloga obračunavanja drvne mase.


Zaokruživanje može se obavljati na četiri načina: ili se
naime zaokružuje samo prema gore ili samo prema dolje ili
samo iz sredine (t. j . djelomice prema gore i djelomice prema
dolje) ili napokon samo prema sredini. Prva tri načina upotrebljuju
se kod zaokruživanja na cijele centimetre, a najčešći
je od njih drugi način. On i prvi način daju nam apsolutno
pogrešne rezultate. Pogreška dostigne često vrlo znatni iznos,
a naročito ako se kod velike množine stabala sva stabla
klupuju unakrst, pak se od oba tako dobivena i zaokružena
promjera uzme aritmetička sredina, koja se također na isti
način zaokruži. Treći način zaokruživanja sastoji se u tome,
da se za svaki promjer, koji na centimetričkoj skali promjerke
prekorači polovicu razmaka između dviju susjednih centime