DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1919 str. 6     <-- 6 -->        PDF

.


krošnju, mnogo priraščuju, te se cijela sastojina brzo razvije
tako, da se već u 5.—6. godini starosti sastojine može
proreda provesti u obliku pripravne sječe, a istodobno se
osnuju grupe sa hrastom ili drugom kojom vrsti. Ove grupe
od 2 ara najbolje osnujemo, ako u sredini izabrane grupe
udarimo kolac sa nekoliko vrpca po 8 m duljine, kojima se
označi obod okruga, na kom se onda posjeku sva stabla
osim onih tanjih, koja služe kao zaštita budućeg pomladka.
U jesen možemo na tim okruzima saditi žir ili druge vrsti
drveća. Dobro je upamtiti, da nije nužno sadnju obaviti
upravo do ruba grupe, jer uz rubv stare sastojine u grupi
ne možemo imati pravog uspjeha. Želimo li upravo 16 grupa
na 1 ha osnovati, onda su sredine pojedinih grupa međusobno
udaljene 25 metara.


Stabla u grupama su nakon 7—10 godina ojačala i mi
možemo preći na dalnje pomlađenje temeljne sastojine, t. j .
možemo provesti naplodni sjek. U to vrijeme obavi se i
stablimično primješanje pojedinih vrednih stabala po sastojim.
Lijepo razvita bukova stabla, koja eventualno kanimo
ostaviti kao pričuvke, moraju se također pravovremeno stavljati
na slobodniji položaj. Kada pomladak zahtjeva više
svjetla, provede se naknadni sjek, a kada je još više poodrasao,
t. j . nakon 12—15 godina, provedemo konačni ili
dovršni sjek.


Prije konca obhodnje bukove sastojine obavi se u grupama
progalna sječa, da se stabla priuče na slobodno stanje
i tim priprave i ojače za otpor protiv vjetra za vrijeme druge
obhodnje bukove sastojine. Kod sječe bukove sastojine
koncem 1. obhodnje, znade na pojedinim primješanim grupama
ostati tek po koje stablo, gdjekada samo jedno, u kojem
se slučaju mogu osnovati nove grupe i tako se to neprestano
ponavlja.


Prednosti ovog posebnog načina uzgoja građe prema
čistim bukovim šumama su slijedeće:


1. Uzgoj dugačke, ravne i jake građe,
2. Uzgoj dovoljno debelog gorivog drva,
3. Očuvanje snage tla poradi neprekidnog zastona,
4. Ponajviše besplatno pomlađenje — osim prvog pomlađenja
grupa — jer se kašnje i one moraju prirodnim
putem pomlađivati, zato ovaj uzgoj zahtjeva dobru stojbinu.