DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1919 str. 56     <-- 56 -->        PDF

Broj 4453—1919.


Naredbe.


Naredba ministarstva šuma i rudnika o Iskorištavanju velikih
šumskih kompleksa.


Ministarstvo šuma i rudnika svojim naredjenjem od 20. septembra
1919. broj 12.939 stavilo je van snage naredbu o zabrani sječe u
velikim šumskim kompleksima sa slijedećim ograničenjem:


Sječa i iskorišćivanje privatnih šuma dozvoljava se u buduće
uz uvjet, da za sječu opredijeljena površina ne prekoračuje redoviti
godišnji etat dotičnog šumskog posjeda.


Radi toga ima svaki sopstvenik velikog šumskog posjeda da
pravodobno predloži obrazloženi drvosječni predlog, kojega ima da
ispita i odobri nadležni županijski upravni odbor na temelju strukovnog
mišljenla nadležnih drž. šumskih organa.


Sječine ima da se prethodno polažu u takove šumske predjele,
koji leže podalje od selišta, tako da se ne sijeku one šumske površine,
za koje se može pretpostaviti, da će kod eventualne potrebne
revizije segregacije pripasti u dio obližnjim zemljoradnicima.


O tome je odlučno mišljenje nadležnih državnih šumskih organa.
Iznimno može da se iz osobitih ekonomskih razloga dozvoli
sjeća i na takovim mjestima vlastelinskih šuma, koje se nalaze blizu
selišta, i to onda, ako postoji pogibelj, da će stabla u dotičnom
djelu šume u sijed zaraze ili sušenja naglo izgubiti na vrijednosti ili
posve propasti.
Manje kvantume drva, koji su potrebni za gradju ili obrtnu
porabu, može uprava dotičnog šumskog posjeda da posijeće ili


proda izvan redovitog godišnjeg drvosjeka, ali se to drvo ima uvijek
da zaračuna na račun redovitog etata za buduću gospodarsku godinu.
Ovakovo drvo može se doznačivati i prodati jedino za sop


stvenu porabu dotičnih malih posjednika (zemljordnika) ili obrtnika
(zanatlija), a pojedinom licu ne može da se proda i doznači više
od 10 (deset) kubičnih metara.
Posumljenju za sječu opredijeljene površine neka se obrati
najveća pažnja. Po mogućnosti neka se uvijek osigura naravno naplođivanje,
posredstvom oplodne sječe.
Za one sječe, koje znatnije prekoračuju redoviti godišnji etat
dotičnog šumskog posjeda, ima da se i u buduće zatraži dozvola
od Ministarstva Suma i Rudnika prema dosadanjem načinu.