DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1919 str. 4     <-- 4 -->        PDF

posječe toliko stabala (preko polovice drvne mase), da se
na toj površini preostala neposječena, po površini podjednako
porazmještena stabla (oko 150—180 po jutru), uslijed
djelovanja povećanog svjetla opet sklope do uporabne
dobe, dakle za 30—40 godina. Sjekao je ta stabla po
mogućnosti u sjemenom rodnoj godini, jer je nastojao, da
se površina pošumi mladom Šumom, radi zaštite tla i radi
povoljnog djelovanja ovoga pomladka na zaostala stabla.
Ako naravno pomlađenje nije uspjelo ili nije bilo moguće
čekati na žirnu godinu, pošumio je površinu (u koliko
je to još trebalo, jer u svakoj bukovoj šumi ima uvijek
nešto pomladka) umjetno sa bukvom ili biljkama od smreke.


Kroz vrijeme od 30—40 godina imala su neposjećena
bukova stabla, uslijed povećanog utjecaja svjetla, osobito
velik prirast, krošnje su se lijepo razvile i opet sklopile, a
mlada podstojna sastojina narasla je za to vrijeme toliko, da
je i ona dala lijepe prihode. Kada je gornja sastojina došla
do uporabne dobe (100—120 godina), posjekao je ponajprije
podstojnu sastojinu, njihove sitne panjeve dao je eventualno
iskrčiti, a onda je počeo staru sastojinu oplodnom sječom
pomlađivati. Ako je panjeve podstojne sastojine krčio,
uspjela je oplodnja osobito dobro, jer je tlo bilo izrovano.


Ovaj pomoćni oblik uzgoja imao je dobar uspjeh samo
na boljim tlima (I.—III. bonitet bukovog tla) ; na lošijem
tlu često ne uspije pomlađenje podstojnog drveća ili to
pomlađenje mnogo stoji.


2. Homburgov oblik uzgoja građevnog drva
u bukovim sastojinama ili pretvorba čistih bukovih
sastojina u vrednije mješovite sastojine.
Šumarnik Homburg u Kasselu (1878.) opazio je, da čiste
bukove šume, ako su dobro uzdržane, daju svojoj starosti
odgovarajuću masu drva, ali da uspoređujuć ih sa jednako
starim sastojinama četinjavog drveća ili sa sastojinama vrijednih
listača, zaostaju daleko u novčanom prihodu iza
ovih šuma. To je bio uzrok, da je bukovih šuma ponestajalo
i iz oni stojbina, na kojima su bile potrebne, jer su one
najbolja zaštita snage tla i njegove svježosti. Zato je dužnost
vrhovne šumske uprave svake zemlje, da bukove šume na
odnosnim stojbinama uzdrži, ali im treba podići njihovu
novčanu vrijednost. Postignut ćemo to na taj način, da