DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1919 str. 3     <-- 3 -->        PDF

Broj U. i 12. STUDENI I PROSINAC 1919. GOD. XLllL


ŠUMARSKI LI5T


GLASILO HRVATSKOG ŠUMARSKOG DRUŠTVA.


Obavijest.


U dvobroju br. 9/10 1919. Šumarskog lista pomutnjom
je izostavljeno, da je raspravu „Uređenje vlasništva, gospodarstva
i uprave sa šumama na području kraljevstva SHS"
napisao Vilko Vidmar kot. šumar gradiške imovne općine.
Veći broj pogrešaka u tisku toga dvobroja nastao je tim, što
je urednik bio bolešću zapriječen korekturu sloga sam provesti.


Uredništvo.


Pomoćni oblici uzgoja šuma od Seebacha i
Homburga.


Napisao prof. Dr. A. Petračić.
U šumskom gospodarstvu bili su pred nekoliko decenija
uvedeni u nekim šumama posebni oblici gospodarenja,
kojima se išlo za tim, da se donekle nadoknadi onovremeni
manjak na ogrijevnom ili građevnom drvu. Ja imadem slutnju,
da se mnogi kolege šumari u prostranoj nam Jugoslaviji
već danas bore, ili da će se uskoro boriti možda i sa raomentanom
nestašicom drva za podmirenje potrebe u njegovom
službenom području. Zato ću ovdje opisati načine,
kako su si gore navedeni stari naši drugovi u zelenoj struci
u takovim prilikama pomogli, uz predmjevu, da će ti opisi,
makar i djelomično, poslužiti kao direktiva kojemu kolegi u
praksi.
l.Seebachov modificirani način gospodarenja
u bukovim šumama.
Nadšumarnik Seebach bio je upravitelj šuma u hanoverskom
mjestu Usharu oko 30 tih godina prošlog stoljeća.
Morao je sa ogrijevnim drvom podmiriti znatnije potrebe, a
zrelih šuma nije još jmao. Zato se odlučio, da u 70-godišnjim
bukovim šumama, dakle u onima, kojima je do
uporabne dobe (obhodnje) manjkalo još 30—40 godina,