DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1919 str. 21     <-- 21 -->        PDF

35?


Kako primjeri pokazuju, može se šuma malih sastojina
sastavljena od uskih pruga, upotrijebiti i za strmije stojbine,
dapače i u visokogorju ; ona izvršuje zahtjeve zakona zaštitne
šume i dozvoljava posjedniku pravilnije i rentabilnije iskorišćivanje
njegove šume.


Dugo će vremena biti potrebno, dok ovi prijedlozi za
novo šumsko gospodarenje, kojemu ne manjka primjera ni
u literaturi a ni u prirodi, nađu odziva i oživotvorenja. Ovo
novo gospodarenje šumom znači pregaranje mnogoga što je
jednostavno i lagodno, kano što je čista sječa i prorede
p.otištenog dijela sastojine, te konačno šumske vrtove i njihovu
njegu; ona znači kraj prednostima pojedinih omiljelih
vrsta drveća i kulturnih metoda, te osuđivanje drugih vrsta ;
donaša nam pako veću dobit drvne mase razne kvalitete u
kraćem vremenu, smanjenje troškova kod osnutka i uzgoja
šuma, podržavanje dobrote tla, zaštita pomladka, pravovremeno
uživanje stare sastojine, povratak dosada zabačenih i
zanemarenih vrsta drveća, sigurnost šume proti svim mogućim
prijetećim opasnostima, a milijonima ljudi, koji posjećuju
šumu, daje ona priliku, da se u njoj odmore i nauže ljepota,
koje im pruža estetska raznolikost vrsta drveća i povratak
pernatih stanovnika, koji bijahu jednoličnom šumom protjerani
iz svog naravnog doma.


Osobne vijesti.


Promjene u šumarskoj struci. Ministar šuma i rudnika ime
novao je šumarsko inž. pristava Ivana Maruzzia šumarskim inženjerom,
šumarske inženjere Vilima Piršića i Andriju Peruši
ć a šumarskim nadinženjerima, a šumarsko- inženjerskog praktikanta
Josipa Boro šića šumarsko inženjerskim pristavom; nadšumara
taksatora Jovu Lazića šumarnikom u VIII. činovnom razredu kod


II. banske imovne opštine; kotarskog šumara Franju Ivica nadšumarom
u IX činovnom razredu kod brodske imovne opštine; kotarskog
šumara Milana Kosa nadšumarom u IX. činovnom razredu
kod otočke imovne opštine; kotarske šumare Milana CrnadkaZlatka Tur kalja nadšumarima u IX. činovnom razredu kod ogulinske
imovne opštine; kotarskog šumara Ivana Mur gica nadšumarom
u IX. činoveom razredu kod slunjske imovne,opštine; apsolventa
šumarske akademije zagrebačke Georgija Šooša privremenim
šumarskim povjerenikom u X. činovnom razredu kod kr. kotarske
oblasti u Križevcima; apsolventa visoke poljoprivredne škole u Beču