DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1919 str. 58     <-- 58 -->        PDF

322


Meier, šumarnik, K 20 Pero Kovačević šum. nadpovjerenik, K 20
Josip Fey šumar, nadpovjerenik, K 20 Gjuro Miiller šumarnik.
Ukupno K 300 dok je iznos od K 20 priposlao posebno kolega
Adolfo Dumengjić kr. šum. nadzornik.


Udruženju Jugoslavenskih šumarskih akademičara u
Zagrebu darovali su po 2.000 K: hrv. eskomptna banka i bivša
„Akad. garda"; po 500 K: ministarstvo šuma i ruda i zemaljska
vlada u Zagrebu; po 280 K: profesorski zbor kr. šumarske akademije;
po 250 K: hrv. slav. zemaljska hipotekama banka; po 200


K : zemaljska vlada za Bosnu i Hercegovinu, prva hrvatska štedionica
u Zagrebu i nadinž. M. Simić; 150 K: dr. Gj. Nenadić; utemeljiteljni
doprinos od 100 K: dr. A. Petračić, dr. An. Levaković,
dr. J. Belobrk, dr. Er. Rôssler, dr. A. Ugrenović, dr. M. Kiseljak,
dr. A. Langhoffer S. Majer, J. Fey, dr. An. Goglija, F. Z. Neferović,
J. Grunwald, F. Živnustka, S. Kopf, V.Malčić, Ed. Dostal, F. Groger,
Lj. Szentgyôrgyi, J. pl. Prandstetter, B. Svoboda, F. Kuna, F.
Šandor, V. Žitny, P. Rohr, zemljišna zajednica sv. Helena, V. Fuksa,
srpska privredna banka d. d. u Sarajevu, prva tvornica štapova baruna
Allnocha u Bregani, Ogulinska imovna općina, J. Haschke, F.
Breuer, J. Hefner, Alberti:* dar od 100 K: hrv. slav. banka za parcelaciju
i kolonizaciju d. d. u Zagrebu, prometna banka u Beogradu,
otočVa imovna općina i križevačka imovna općina; po 50 K: gjurgjevačka
imovna općina, banka za trgovinu, obrt i industriju u Zagrebu
i osoblje I. kotar, šumarije u Dubici; po 40 K : Iv. Murgić,
Ang. Ružićka i Al. Kauders; po 30 K : Iv. Zwickelsdorfer i J. Nikolašević;
po 25 K: poglavarstvo općine Rečica; po 20 K: D. Matizović,
M. Fischer, V. Pollak, S. Zastavniković, V. Peičić, G. Lach,
B. Dujić, I. Lončsr, A. Wolff, B. Pleško, An. Premužić, Ar. Gerstman,
A. Res Koritić i S. Philippovich; po 10 K: vlastelinstvo Odescalchi,
S. Kolarović, B. Miodragović, Dr. Trbojević, Dj. Diklić, Bocak, Dr.
Cerlek, Vj. Gagliardi i M. Pucek; po 6 K: Novak; po 5 K: Pinterović;
po 3 K 36 f N. N. po 2 K: Štimec i po 1 K: N. N.
Darovateljima srdačna hvala!
Ugledali se drugi u njih!


Zamolba na veće šumske urede. U smislu zaključka upravnog
odbora, stvorenog na sjednici od 14. IX. 1919. umoljavaju se
svi šumski uredi, da bi — kao što su to prije činili — i nadalje od
svojeg činovničkog i lugarskog osoblja ubirali društvenu članarinu,
koja od 1. listopada o. g. iznosi 60 K na godinu, te je koncem
prvog četvrt godišta proračunske godine (dakle koncem kalendarske
godine) kumulativno poštom izvoljeli dostaviti društvenoj blagajni(blagajniku Sandoru pl. Sajeru, računarskom savjetniku kod šumarskog
odsjeka u Zagrebu).


* Šumar, ured plemićkog povjerb. dobra u Našicama, brada Kronfeld, M.
Drach, F. Frohlich, „Drava" u Osijek, «F. Brine, D. d. za eksploataciju drva u
Zagrebu, D. d. za proizv. hrast, ekstakta u Županji, S. H. Gutmann, „Slavonija"
u Zagrebu, Otto Steinbeis i D. Vilhar. Nastavak slijedi.