DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1919 str. 56     <-- 56 -->        PDF

Točka 5.


Cita se tekst novih pravila.


Odbor prihvaća nova pravila.


Točka 6.
Čita se „Pravilnik" o organizaciji šumarske službe kako je
otisnut u šumarskom listu broj 3. i 4.
Odbor zaključuje ovaj pravilnik predložiti glavnoj skupštini na
pretres i prihvat.


Točka 7.


Blagajnik čita proračun za godinu 1920.


Odbor prihvaća osnovu proračuna za godinu 1920.


Točka 8.
Eventualije.
a) Dr. Petračić predlaže da se Njegovom Visoćanstvu Regentu
Aleksandru sa glavne skupštine pošalje brzojavna zahvala, što je
visoka šumarska škola konačno uredjena u smislu davnih želja sviju
šumarskih krugova, t. j . osnovan posebni fakultet za šumarstvo i
gospodarstvo na sveučilištu. Isto tako da se društvo brzojavno zahvali
ministru prosvjete Pavk Marinkoviću, a usmeno po posebnom
izaslanstvu povjereniku za bogoštovje i nastavu dru. Rojcu.
Odbor jednoglasno prihvaća ovaj predlog.
b) Tajnik saopštuje, da je kr. zemaljska vlada, povjereništvo
za bogoštovje i nastavu zatražilo, da se prostorije Šumarskoga doma,
u kojemu se nalazi društveni muzej i društvena uprava ustupe vladi,
radi smještenja gospodarsko-šumarskoga fakulteta.
Odbor zaključuje, da stavi skupštini slijedeći predlog:
Odbor predhže, da se odstupe sve prostorije uz uvjet, da
vlada preuzme sve obveze prema gradu, da nam ustupi podesne
prostorije na prikladnom mjestu u društvene svrhe i da društveni
Šumarski muzej smjesti u blizini Šumarskog doma, te da obzirom
na vanredne troškove za uzdržavanje zgrade povisi stanarinu.
c) Predsjednik predlaže, da se kao novi članovi prime u društvo
i to kao utemeljitelji: Rudolf Pilepić veletržac drvom u Zagrebu,


R. K. Bačić veletržac drvom na Sušaku, Josip pl. Neuberger veletržac
drvom na Rijeci, Hinko Falter veletržac drvom na Rijeci, Grga
Ratković veletržac drvom u Senju kao redoviti člaia I. razreda: dr.
Milivoj S. Vasić generalni direktor ministarstva šuma i rudnika u
Beogradu.
Svi predloženi članovi primaju se jednoglasno u društvo.


Predsjednik konstantira, da je time dnevni red iscrpljen, te si
smatra dužnošću, da se samo članovima odbora zahvali na najizdašnijoj
potpori, koju su mu pružili svakom zgodom, kada se je
radilo o promicanju društvenih interesa „Hvala Vam gospodo na
potpori i radu", zaključio je predsjednik. Cijeli je odbor burno pozdravio
predsjednika sa živim klicanjem „Živio Predsjednik" !


Dr. Petračić u ime dbora uzvraća hvalu predsjedniku i ističe,
da je sav rad bio svaljen na I. podpredsjednika Dragutina Trôtzera,