DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1919 str. 50     <-- 50 -->        PDF

Osobne vijesti.


Promjene u šumarskoj struci. Ukazom od 31. augusta 1919.
postavilo je Njegovo Visočanstvo Prestolonaslednik Aleksandar šumarskog
savjetnika Alberta Rozman i ta šumarskim nadsavjetnikom
kod uprave državnih šuma u Hrvatskoj i Slavoniji u VI. činovnom
razredu, Ministar šuma i rudnika unapredio je u statusu državnih
šumarskih činovnika Hrvatske i Slavonije šumarske nadinžinire Ivana
Zvviekelsdorfera i Slavoljuba S te 11 era za šumarske savjetnike
u VII.; šumarske inženjere Todora Budisavljevica, Damjana
Muždeku, Milana Marjanovića, Šandora Horvata, Mihajla
Finke-a, Belu Jelmana, Stjepana Belaqu-u za šumarske nadinženjere;
šumsko-inženjerske pristave Andriju Ko priča. Antuna
Pavlica, Iliju Lončara i Žarka Miletića za šumske inženjere;
privr. šumsko-računarskog praktikanta Stevana Debrecin a za
privrem. šumarsko-računarskog oficijala i nadlugara Miloša Komadinu
za pisarničkog oficijala. — Postavio je: nadšumara gradske
imovne općine Petra Prpića šumarskim nadinženjerom ; nadšumara
ogulinske imovne općine Vilima Piršića, šumarske nadpovjerenike
Emila Beni ča i Nikolu Š t ivice v i ća, nadšumara
gradiške imovne općine Andriju P e r u š i ć a i šumara brodske imovne
općine Antuna Tro p pera za šumarske inženjere ; šumara ogulinske
imovne općine Ivana Maruzzia za šumarsko-iriženjerskog pristava;
apsolvente šumarske akademije Miroslava Ježića, Dušana G j ukića,
Stjepana Nikšića, Stjepana Serdara, Josipa Rugole za
privremene šumarsko-inženjerske pristave i apsolventa šumarske visoke
škole u Stavnici Josipa Borošića za privremenog šumarskoinžinjerskog
praktikanta; u računarskoj struci abituriente Branka
Lalića, Mladena Širolu i Milana Marjanovića privremenim
šumsko-računarskim oficijalima, apsolventa šumarske akademije u
Zagrebu Ivana Frkovića za privremenog šumsko-inženjerskog pristava,
nadšumara Dušana Pop ovi ć a šumarnikom u VIII. činovnom
razredu sa sustavnim berivima kod petrovaradinske imovne
općine; nadšumara Leona Kaderžavek a šumarnikom u VIII. činovnom
razredu kod gjurgjevačke imovne općine; nadšumara Stjepana
vit. Csikoša šumarnikom u VIII. činovnom razredu kod križevačke
imovne općine ; nadšumara Stjepana Š i m i ć a šumarnikom
u VIII. činovnom razredu kod ogulinske imovne općine; apsolventa
šumarske akademije Zvonimira Slovića privremenim šumarskim
vježbenikom sa sustavnom pripomoći kod gradiške imovne općine ;
Josipa Crepića računarsko-blagajničkim pristavom u IX. činovnom
razredu sa sistemizovanim berivima kod brodske imovne općine;
ministar šuma i rudnika imenovao je kr. šumarskog inženjerskog
pristava Ivana Maruzzia kr. šumarskim inženjerom kod uprave
državnih šuma u Hrvatskoj i Slavoniji u IX. činovnom razredu; kr.
nadlugara III. razreda Valu Škrgatića i Gjuru Rajkovića privremenim
kr. Šumarskim akcesistima u XI. činovnom razredu sa
sustavnim berivima, potonju vdvojicu ostavljajući na službovanju kod
šumarskog odsjeka ministarstva šuma i radnika u Zagrebu.