DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1919 str. 49     <-- 49 -->        PDF

, *


313


troškove u užem smilu. To ne možemo učiniti. Ali je pouzdano,
da su oni relativno umjereni, osobito prvi. Jer u
Bosni se drvo vozi po iznimnim tarifama, a jednako se ne
preopterećuje ni preko ugarske.1 Prema tome svi glavni
troškovi produkcije (osim onih posljednih) iznose 8,791 mil. K.
Ne računajući unutrašnje trgovine, nego ograničivši se samo
na vrijednosti izvoza, dobici privatnih šumskih poduzeća su
ovoje toliko visoki, da se može pouzdano odgovoriti na postavljeno
pitanje, t. j . da i suviše nerazmjerno visoki dio
dohotka bosanskog erara i radničkog faktora odlazi nezasluženo
na račun poduzetnika. Dakle jedan neobično veliki
protekcionizam industrije na račnn rentabiliteta i uspjeha
cjelokupne privrede!


Mjesto koje zauzima šumska ekonomija u narodnoj
privredi Bos. i Herceg, ne odgovara dakle ni iz daleka ni
njezinom opsegu po prirodnim predpostavkama, ni njezinom
razvoju i prometu. Imaterijalne koristi od šuma ostaju poradi
kulturnog i privrednog zaostatka zemlje samo potencijalne;
materijalne koristi su dovoljno vidne jedino u primitivnoj
tehnici zemlje, dok je ekonomski efekat ove šumske
privrede paradoksno neznatan; samo po svojim naturalnim
prihodima dosiže ovo šumarstvo izvjesnu visinu, koja odgovara
njegovom karakteru. To je konkretno stanje bosanskog
šumarstva. Trebalo bi još, da ga posmotrimo po predpostavkama
njegova daljnjeg razvoja, t. j . po odnosima pravnim
tehničkim i ekonomskim, koji su karakteristični za to
stanje. Tu ima vrlo mnogo zamršenih pitanja, vlasništva
(servituti i privatne šume), uređenja (mjerenja terena, taksacija
i uređenje posla , eksploatacije (ugovori sa firmama,
transportna sredstva), te vrlo važno pitanje održanja ekonomskog
kontinuiteta u materijalu i prihodu (u savezu sa
pitanjem pošumljivanja i zaštite terena). AH u sva ta specijalna
pitanja ne ću se upuštati u ovom općenitom dijelu
svojih ispitavanja. Dosta ako samo naglasim, da su ona
neriješena, nego zamršena čekaju na odgovor, pa da se vidi,
kako je težak i kompliciran šumski problem ove privrede,
a pod cijenu ovako malog ekonomskog uspjeha.


1 Uporedi: Hufnagl. Nochraals die bosn. Gefahr in oster. Forst u. Jagd


zeit v. J. 1903. Nr. 26.