DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1919 str. 37     <-- 37 -->        PDF

301


nost samih šuma. Računamo li sa 2%..-3% kao šumskom
kamatnom stopom,1 to će kapitalizirana renta iznositi
112*63—13516 mil. K odnosno 60-6—72-8 K na ha za
godinu 1913 : 207,2—244-7 mil. K odnosno 117*9 K na
ha. Tolika bi bila po dohotku vrijednost svih državnih šuma
Bosne i Hercegovine; tu je kapital drveta i zemlje, tu je i investirani
kapital u šumu. I za svoje doba i ovu zemlju
svakako premalene cifre!


Sa ekonomskog gledišta posmatrane ne stoje privatne
šume ništa više od državnih. Po gdjekada su prihodi od
njih veći, ali je zato supstancija drveta i privredni kontinuitet
mnogo manje očuvan. Ovo posljednje vrijedi osobito
za gajeve. Gajevi u ostalom i ne spadaju u čisto šumsko
gospodarstvo, nego u mješovito gospodarstvo bosansku
težaka, u kome šumarstvo ima zadaću, da kao sporedna
grana pomaže stočarstvo i poljoprivredu.


Ima još jedan momenat, koji se ne smije zaboraviti,
kad se govori o šumskoj ekonomiji ove zemlje. Treba
objasniti zašto je tako mali efekat šumskog gospodarstva u
narodnoj privredi. Jer, poznata je stvar, da je Bosna razvila
na evropskom trgu drveta trgovinu velikog stila, da je
investirala relativno velike kapitale, uredila moderne naprave,
iskoristila i izvozila u masama. Da se dobije pregled


o iskorištavanju šuma B. i H. navodim ovdje ugovore, koji
su sklopljeni krajem 1913. godine, po kojima se vidi i
opseg iskorištavanja, trajanje i dohodak za državu.
A. Ugovori o sječi drveta, koji su još na snazi. (Str.
302—307.)
Radi poredbe navodim sada ne iskorištena područja,
koja su na prodaju određena.


B. Šumska područja kod kojih je dogotovljen šumski
kataster da se prodaju. (Str. 308—309).
C. Neprocjenjena šumska područja, koja su određena
za prodaju drveta na veliko. (Str. 310-311).*
1 Za pravo bi morali računati sa još manjom kamatnom stopom, jer se
bos. herc. šumarstvo da daleko više intenzivirati i njegove vrijednote rast će bržje
nego u evropskim šumarstvima. — Ipak ostajemo kod ove svuda uobičajene
stope.


2 Prema zvanlčnim podacima pokupljenim kod zemaljske vl.de u Sarajevu. , ,


I