DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1919 str. 36     <-- 36 -->        PDF

institucijama. Službena statistika ga cijeni na 522.190 K.
Ostali naturalni prihodi od šuma vode se u urednim gospodarstvima
kao sporedni prihodi. Tu spadaju žir i drugi plodovi,
šiška, kamen, lov i ribarstvo.1 Svi su ti prihodi več
izraženi ovdje u novčanom prihodu. — Ostaje još jedno
šumsko vrelo prihoda, koje ovdje nije nikako sporedne naravi,
to je šumska paša. Važnost te paše očita je već po
onome što sam iznio u jednoj ranijoj glavi o stočarstvu.2
Da se ocijeni vrijednost toga prihoda, potrebno je ponajprije
utvrditi onaj broj stoke, koji je ovisan o šumskoj paši.
Poradi udaljenosti i boljeg obrasta erarnih šuma, služe one
u manjem opsegu za pašu, od privatnih. Tako možemo računati
da od : 1,309 mil. goveda, 2,499 mil. ovaca i 1,447
mil. koza Bosne i Hercegovine ovisi: 0 8 mil. koza cijelu
godinu, I Va mil. ovaca V4 godine, % mil. goveda % godine
od državne šumske paše. Vrijednost paše utvrdit ćemo u ovom
slučaju prema visini kapitala, koji se njome podržaje. Računajući
sa kvalitetom i niskim cijenama, iznosi taj kapital oko
25 mil. K. Računajući sa 2% rentabilitetom bosanskog stočarstva,
mogli bi postaviti vrijednost paše kao interes toga
kapitala, odnosno redovnu godišnju rentu od V« m^- K.
Ali ako uvažimo faktično gospodarenje u Bosni i cijenu,
koja se stočarstvu pridaje, bez obzira na njegov rentabilitet,
možemo računati sa 3—4%. Pa nećemo pogriješiti ako cijenimo
vrijednost šumske paše na 0-8 mil. K.


Iz gornjih razlaganja se može ustanoviti prihod bosanskih
državnih šuma u brojevima. On iznosi, ako sumiramo
sve spomenute vrijednosti : 3-379 mil. K u ranijim
godinama odn. 6,218 mil. K u g. 1913. Relativni prihod
prema tome , 1-82 K odnosno 3,16 K Razumljivo je da
se ne da sve supsumirati pod ove brojeve i da je vrijednost
faktičnog prihoda u svemu ipak veća. Uza sve to ostaju
ovi mali brojevi pozitivno mjerilo za mali privredni efekat
bosanskog šumarstva. To će se najbolje vidjeti, ako pokušamo
prema ovome konkretnom prihodu ustanoviti vrijed


1 Šumsko đubre (Streunutzung) nije ovdje poznato.
2 Koze žive skoro isključivo od šumske paše. Za ovce ima ona manjeg
značenja. Ali su bosanske iume pune enclava i prelaze na svojim granicama u
brdskt pašnjake, tako da ih je teško izlučiti iz područja paše. Goveda se zadržavaju
u šumi za vrijeme dok je šuma bogatija travom, pupovljem i listom
od okolnih njiva. To je obično u ranom proljeću i ljetu.