DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1919 str. 30     <-- 30 -->        PDF

U imaterijalnu korist od šuma računa se njihov klimatski
uticaj, uticaj na reguliranje voda, zaštita terena i naselja
i njihovo estetsko i higijensko značenie po stanovništvo.


Prvo je dakle klimatsko pitanje šuma. Predaja i komocija
u ispitivanju bili su uzrokom, da su se do u najnovije
vrijeme svi nepoznati uzroci klimatskih promjena prenosili
na šume. Cijele zemlje kao : Palestina, područje Tigrisa i
Eufrata, Dalmacija i Hercegovina, zapadna Bosna, pa čak i
ruske stepe samo zato stoje tako nisko sa svojim poljskim
kulturama, što su devastirane šumski: „Konsekvencija svih
konsekvencija je sve rapidnije opadanje poljoprivredne produkcije,
dok ne opuste cijeli komadi zemlje."1 Istorija i putopisci
sve je angažovano da dokaže ovu istinu. Šuma je u
očima svijeta uzrokom i periodičnim promjenama u kontinentaloj
klimi : šuma sad povećaje, sad umanjuje množinu
padalina, kako kad tumaču ustreba. — Novija šumsko metereološka
ispitavanja izbrisala su međutim skoro posve klimatsko
pitanje šuma. U šumi je doduše za koji grad manje
ekstremnih temperatura, ali srednjogodišnja temperatura uzduha
u šumi diferira jedva za koju desetinu grada od one
u otvorenim mjestima. A slično je i s temperaturom zemlje.
Šumski uzduh je poradi jake transpiracije nešto vlažniji.
Nešto vlažniji^ morao bi biti i radi opadanja maksimalnih
temperatura. Šuma ustavlja uz to vlažni uzduh, koji je provejava
; ali samo minimalna množina uzduha, koji nosi vlagu,
prolazi kroz šumu , sve drugo struji iznad šume. Množina
padalina zavisi zato u glavnom od vjetra i konfiguracije tla,
a ne od šuma. I sve ono što se pripisuje šumama u ovom
pogledu treba u glavnom prenijeti na konto ovih dvaju
faktora. Danas smo na čisto stijem, da ne može biti govora


o kakvom klimatskom djelovanju šuma na daljinu. (Schwappach:
Forstpolitik etc. Leipzig 1894.)
Pozitivan je uticaj šuma u regulaciji voda i zaštiti. Šuma
zadržava svojim krošnjama padaline, šumsko zemljište apsorbuje
mnogo vode, i zadržava je da ne otječe, nego prodire
u dubinu. Isparivanje zemlje je u šumi manje, a potreba
vegetacione vode veća. Koeficijenat otjecanja uzima
se u šumi sa 450/° (uračunavajući u to i prodiranje u du-


Usporedi: Wang, Qrundriss der Wildbachverbauung I.Wien 1901. —S.78