DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1919 str. 29     <-- 29 -->        PDF

Nabacio sam tu eto nekoje misli u pogledu reforme
vlasništva, organizaciji službe i rada, te gospodarstva šumskog
u želji, da se to pitanje što bržje i bolje na korist
sviju riješi.


Privredni problem Bosne i Hercegovine.


Napisao šum. inž Dr. I. Zubović.


U čemu je problem.


Šumska ekonomijam


U prva tri poglavlja opisao sam i iznio glavne pojave
bosanske privrede i uočio one momente, koji su karakteristični
za njezin razvitak u cijelosti. Za ovo doba (pred rat
1914). Zato treba da to isto učinim za šumsku granu bosanske
privrede. Jer u jednoj zemlji sa pretežno naturalnom
produkcijom, u kojoj je 50% površine pokrivene šumom,
zauzimlje šumska ekonomija svakako toliko odlično mjesto,
da je možemo zasebno obraditi. Ipak se u ovom poglavlju
gdje se radi o izlaganju privrednog problema u cijelini ograničujem
samo na osnovne momente, koji su odlučni za značenje
bosanskih šuma u narodnoj ekonomiji; ostalo, objašnjenja
i razvoj do današnjeg stadija, obradiću u poznijim
glavama.


Mišljenja o značenju šuma u narodnoj privredi danas
su, prilično utvrđena u nauci. Uza sve to u javnosti: u
štampi, među inteligencijom, u narodu ima toliko različnih
shvatanja, najoprečnijih i najneosnovanijih u ovom pitanju,
da se stanovište javnog mišljenja može nazvati nastranim
i konfuznim. Radi toga moramo u izučavanju privrednih
problema prema šumskoj ekonomiji da postavimo ponajprije
izvjesne kriterije, koji mogu vrijediti kao pouzdani i od
kojih ćemo polaziti u svom ispitivanju.


Kao mjerilo vrijednosti šuma u nacionalnoj ekonomiji
uzima se danas korist, koju one donose : imaterijalna i mamaterijalna.


1 Odlomak iz veće radnje pod gornjim naslovom, koja je izlazila u »Novom
Delu" u Sarajevu. 1918/19.