DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1919 str. 59     <-- 59 -->        PDF

265


Uspjeh drvoprodaje na dražbi održanoj kod kr. šumarskog
ravnateljstva u Zagrebu, dne 21. lipnja 1919.


Izradjeni šumski proizvodi.


a) Drvo za tvorivo i gradju.


Hrv. eskomptna banka 174 m3 jelove oblovine na željezničkom
tovarištu u Gomirju 25300 K. (4- 3470%), po m3 146 K.,
cijena na panju 106. K. Fr. O li vie ri Senj 322 m3, bukovih trupaca
u šumi kod panja 23 km od Senja 10.626 K., po m3 33 ,K.
cijena na panju 25 K. ; Antun Brelich Ravnagora 260 m3
jelove oblovine u çumi kod panja 21 km. od Skrada, 36.444 K.


< + 148.80%), po m3 140 K., cijena na panju 130 K. ;
b)Ogrijevno drvo.


Ivan Brabetz Fužine 981 prost. m. bukovih ogrijevnih
drva u šumi kod panja 6 km. daleko od Vrata 16001 K. ( + 3.35%)
po pr. m. 16 K., cijena na panju 8 K.; Franjo Gotz Pitomaca
169 pr. m. bukovih ogrijevnih drva u šumi kod panja 14 km. od
Pitomače 2628 K., po pr. m.. 15.60., cijena na panju 8 K., A.
Berndorfer Zagreb 1573 pr. m. bukovih ogr. drva u šumi kod
panja 6 km. od Kloštra 50.500 K. ( + 102.56%), po pr. m. 32 K.,
cijena na panju 24 K, Braća Kronfeld Zagreb 904 pr. m. bukovih
ogr. drva u šumi kod panja 11 km. od Pitomače 20.000 K.,


m 22


(-|- 46.25 %)> P° Pr--.-> cijena na panju 14 K.; Fr. Olivieri
L en j 979 pr. m. bukovih ogr. drva u šumi kod panja 23 km. od


Senja, 13474 K., po pr. m. 14 K., cijena na panju 7 K.


1 Nei zradjena stabla.


Drvo za tvorivo i gradju.


Ogulin Lika društvo za industriju drva u Ogulinu


786 mj jelovine u šumi 18 km. od Ogulina, 88564 K, (+175.37%),


po m3. 112-67 K., cijena na panju 102 K., 162 m3, jelovine 18 km.


od Ogulina 15527 K., (-+- 149 99%), po m3 96 K., cijena na panju


86 K.; 161 m3, jelovine, 17 km. od Ogulina, 17991 K. (+ 174-98 %),


po m3. 112 K.. cijena na panju 1902 K.; 948 m3, jelovine 18 km.


od Ogulina 106.074 K., (-4- 174-97 %), po m3, 112 K. cijena na


panju 102 K.; 1391 ms. jelovine 18 km. od Ogulina 144288 K.


(+
159.10 %), po ms. 104 K., cijena na panju 94 K.; 304 m8,
jelovine 18 km. od Ogulina 17231 K., (-f 5. %), po m3. 57 K.,
cijena na panju 47 K.
Broj 2735—1919.
Sušak, dne 2, kolovoza 1919.


ljekovitog bilja sabiranja davanie


u zakup.


Dne 25. kolovoza 1919 dat će se kod kr. državnog šumskog
ureda na Sušaku putem javne dražbe uz zatvorene pismene ponude
ŠUMARSKI LIST 7-8/1919 str. 60     <-- 60 -->        PDF

266


u 10 sati prije podne po uredskom dobniku u zakup sabiranje
lista i ploda od velebilja (bunike. Atropa belladona) i lista, cvjeta i
ploda ostalog ljekovitog bilja i to u skupinama:


I. skupma: područje kr. državnih šumarija u Lje^kovcu i Škarama
na ukupnoj površini od 37873 kat. r. la uz iskličnu zakupninu
od 350 K (tri sto pedeset kruna) i položenu žaobinu od 200 K
(dvijesto kruna).
II. skupina : područje kr. državnih šumarija u Otočcu, Krasnu
i Kosinju na ukupnoj površini od 52.997 kat. rala uz iskličnu
zakupninu od 500 K (petstotina kruna i položenu žaobinu od 300 K
(tristo kruna).
III. skupina : područje kr državnih šumar ja u Karlobagu,
Gospiću i Sv. Roku na ukuiinoj površini od 109.438 kat. rala uz
iskličnu zakupninu od 700 K (sadamsto kruna) i položenu žaobinu
od 400 K (četiristo kruna».
IV. skupina: područje kr. državne šumarije na Udbini na
ukupnoj površini od 68.928 kat rala uz iskličnu zakupninu od 550
K (petstopedeset kruna) i položenu jamčevinu od 300 K (tristo kruna).
Dostalac će imati pravo pobirati spomenuto ljekovito bilje u
razdoblju od dana odobrenja zakupnog ugovora po višoj oblasti do
konca godine 1920.


Korijenje je toga bilja zabranjeno kopati i sabirati.


Propisno biljegovane pismene ponude imadu se predati za
pojed ne skupine ili za sve skupine zajedno najzad do 24. kolovoza
1919 do 12 sati o podne kod kr. šumarskog ureda na Sušaku.


Ponudi treba priložiti potvrdu, da je kod kućne blagajne kr.
šumarskog uredn na Sušaku ili kod koje druge kr. državne blfgajne
položena žaobina ili predatnicu poštanskog ureda, da je žaobina u
spomenutu blagajnu odprenljena U ponudi mora izričito b ti navedeno,
da su nudiocu dražberJ uvjeti dobro poznati, te da ih bezuvjetno
prihvaća.


Pobliži dražbeni uvjeti, obrazac ponuda, te napis na omot
ponude mogu se Mviditi kod kr. šumarskog ureda na Sušaku, a i
dobiti otisnuti uz odštetu 5 K kod istog ureda.


Kr. državni šumarski ured Sušak.


Mjesto šumara.


Do popunjenja dolazi odmah mjesto šumara kod vlastelinstva,
grofa D.askovcha u Trakošćanu u Hrvatskoj
Plaća K. 5000, Stan, drva i Deputat
Natjecatelji, svršeni šumar, srednjoškolci sa državnim ispitom
neka se obrate na Grofovski šumarski ured u Mikleuš, Slavonija.


Uređuje prof. dr. Andrija Petračić. Tiskara C. Albreht, Zagreb


/