DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1919 str. 52     <-- 52 -->        PDF

može obzirom na svoju zaposlenost izvadjati. To su u glavnom
gradnje šumskih željeznica, cesta i puteva, izgradnja bujica, sastavak
šum. gospodarstvenih osnova, pošumljivanja krasa i golijeti, uredjivanje
bujica i tako dalje."


Prema tomu moraju i šumarska ravnateljstva organizovana biti
Ono se mora dijeliti na više odsjeka, koji će odsjeci izrađivati sve
poslove, koji zasjecaju u odnosnu granu. Takovi bi odsjeci bili:
administrativni odsjek, uređajni odsjek, odsjek za državne šume,
odsjek za šume zemljišnih zajednica, odsjek za imovinske šume,
odsjek za izgradnju bujica i pošumljenje krasa, odsjek za gradnju
prometila (željeznica, cesta, vodenih puteva itd.) pravni odsjek i računarski
odsjek. Kod svakoga ravnateljstva ustraja se i posebna blagajna
sa blagajničkim osobljem. Na čelo ravnateljstva dolazi šumarski
ravnatelj, kojemu se dodjeljuje njegov zamjenik, a na čelo svakoga
odsjeka šumarski savjetnik, kojemu ravnatelj dodjeljuje odredjeni
broj šum. vještaka ili prema potrebi više odnosno manje.


Glavnu upravu šuma vršilo bi dakle ravnateljstvo sa svojim
opsežnim aparatom, te bi bilo ujedno u molbenom tečaju, druga
instancija. Prva je instancija kotarski šumar, odnosno šumarski nadzornik/
koji sporazumno radi sa istim, druga je instancija ravnateljstvo,
koje vodi upravu sviju šuma svoga teritorija, a treća je instancija
ministarstvo (a ne glavna šum. direkcija ministarstva), koje si
pridržaje sasma malen djelokrug u najvažnijim stvarima, kao što su
personalije, sastavljanje proračuna za šumarstvo cijele države, veleprodaje,
sastavljanje zakona, tumačenje zakona, provađanje organizacije
šumarstva, strukovno školstvo i još neke važnije stvari. Ne
bi se nikako u jednoj ustavnoj državi smjelo dogoditi,
da m i nistarstvo otvara branjevine izravno iz ministarstva.
U ustavnoj državi izdaje o tom odluku oblast prve molbe,
a tek u zadnjoj molbi može ministarstvo protivno odlučiti. (Držimo,
da otvaranje branjevina ne može spadati u djelokrug ministarstva ni
kao nadzorne oblasti. Ur.) To su temeljni pojmovi demokratske uprave,


jer ako će se vladati bez organizovanog aparata, onda se širom


otvaraju vrata korupciji a posljedice će biti strašne.


Da li će i novo ministarstvo biti u stanju provesti valjanu organizaciju
uprave, to ne možemo znati, ali znademo to, da i ovo
novo ministarstvo ne će napraviti ništa, ako će primati savjete od
osoba, koje misle na svoju ličnu korist, a ne će slušati savjete korporacija,
koje rade za opće dobro, bez obzira, da li će to pojedincima
biti pravo iii ne.


Danas naše šumarstvo stagnira, jedva teku najvažniji dnevni
poslovi, o modennm savremenom poslu u šumarstvu danas nema
niti traga. Samo dobra organizacija može naše šumarstvo spasiti iz
ovoga mrtvila, pa ako je ministarstvu stalo do toga, da naše šumarstvo
uredi, to neka u prvom redu provede čestitu organizaciju šumarske
uprave, jer bez česttte organizacije ne može biti ni čestitoga
posla.