DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1919 str. 51     <-- 51 -->        PDF

9*7


izravno ministarstvu. Nitko ali kod ministarstva, gdjesu u ostalom
sami šumari, nije s time računao, da se time stvara jedan nemogući
odnošaj — jer u jednoj zemlji ne može biti dvije, tri. dapače i četiri
vrsti šumara, a svi sa karakterom javnih činovnika. Ministarstvo je
dakle stvorilo ono isto stanje, kakvo je bilo za blagopokojne madjarske
tiranije, te danas opet dijelimo uprave šuma u Hrvatskoj na
državne, zemaljske, imovinske i privatne.


Još je nešta napravljeno u Ministarstvu, naime ministarstvo je
organizovalo sebe samo, ali tako, da su stvorili ministarstvo za ono
nekoliko šumara, koji su se tamo slučajno desili, ali šumara iz Hrvatske
nisu pozvali, da zauzmu stanovita bolja mjesta, ne, nego su
mjesta ostavili za sebe, a za Hrvate će dobro biti nekoje podredjenije
službe, jer glavno je bilo, da svaki sebi što bolje mjesto osigura
— jer komu Bog dade službu, tomu će dati i pamet. Šumarstvo
je u Hrvatskoj na visini, kakove nije doseglo nigdje u bivšoj momarhiji,
pak bi oportuno bilo, da u ministarstvo dodju nekoji šumari
iz Hrvatske, koji su sudjelovali kod izgradnje ovog našeg uzornog
šumarstva, onda bi šumarstvo i u cijelom kraljevstvu napredovalo
bilo — ali ovako ne može, ovako moramo nazadovati, jer neima tko
da ga vodi.


Sa ovakovim balansiranjem mora se konačno prestati. Čekati
se ne smije, dok sve propadne, jer onda će biti kasno. Organizacija
šumarske službe mora se provesti, i to čim prije, ali na bazi, koja
vodi do cilja, koja će šumarstvo dignuti, a ne upropastiti.


U ministarstvu Šuma i Rudnika moraju se dokinuti Glavne Direkcije
Ministarstvo je ministarstvo, u krilu ministarstva ne može biti


4 još i direkcija i poddirekcija. To su sve pojmovi, koji ne spadaju u
ministarstvo. Direkcije moraju biti izvan ministarstva, jer već pojam
direkcije kazuje, da to mora biti nešto, što nečim ravna ili upravlja,
a valjda neće ministarstvo sa šumama upravljati. Ministarstvo
imade da vrši vrhovni nadzor nad svim ostalim direkcijama, koje
imadu biti razasute po zemlji, one će šumama upravljati, a ministarstvo
će ih nadzirati.


Ministarstvo neka obzirom na svoju neprirodnu organizaciju
dokine u svojoj sredini glavne direkcije i neka mjesto toga ustroji
direkcije, odnosno ravnateljstva i to u Zagrebu, Ljubljani, Beogradu,
Sarajevu, Spljetu i Novom Sadu, Ovim direkcijama imade se odrediti
djelokrug, kako je to Šumarsko društvo predložilo za Hrvatsku.


Taj djelokrug imade se sastojati u tome, da uprava sviju šuma
na teritoriju, koji potpada odnosnome ravnateljstvu, potpada pod
ono ravnateljstvo. Sve šume na teritoriju ravnateljstva dijele se na
kotarske šumarije, kojima upravlja kotarski šumar, neovisno od viših
oblasti. Kotarski šumar je u svome poslu neovisan i obavlja doznake
i sadnjt te uzgoj šuma samostalno. Rad kotarskih šumara nadziru
šumarski nadzornici, koji nisu posebna oblast, nego su u pravom
smislu riječi nadzornici, koji vrše strogu kontrolu nad radom kotarskih
šumara. Vrhovnu upravu vodi šumsko ravnateljstvo, koje će
po svojim organima izvađjati one poslove, koje kotarski žumar ne