DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1919 str. 50     <-- 50 -->        PDF

Šuma i Rudnika mogao bi u tu svrhu organizovati posebnu sekciju,
koja bi se isključivo ovim poslom bavila. Ovako bi Ministar Šuma
i Rudnika mogao najveći obol doprinijeti k sretnom rješenju valutarnog
pitanja, a time doprinijeti svakako tomu, da se sve jače rastuće
.nezadovoljstvo u državi odstrani i udari temelj solidnom i produktivnom
radu´ bez kojega država nikako opstojati ne može.


Vjerojatno je, da bi kraj iole sređenih prilika u upravi i saobraćaju
vrijednost novoga dinara odmah skočila na 50 švicarskih
cantima, čemu bi i uprava države mnogo doprinijeti mogla, kada bi
uvela kod sviju oblasti disciplinu i red i apsolutno uvjerenje, da
ono, što se naredi, vrijedi za sve državljane bez razlike, apsolutno
jednako — bez protekcije i bez iznimaka. Red i povjerenje u državnu
upravu, kao i produkcija, koja tek onda rađati može, kada
to povjerenje postoji, dižu valutu daleko više nego i sama podloga
u zlatu.


Na sveukupnom ministarstvu leži dakle rješenje valutarnoga pitanja,
a ministri financija, trgovine i šuma neka samo osiguraju tehničhu
provedbu. Zadovoljstvo u državi uslijediti će nakon toga samo
po sebi, jer svi će dobiti volju za rad, a gdje svi rade, tamo ne
može biti zlaJ M.


Organizacije šumarske službe u kraljevstvu SHS.


(Hrvatski drvotržac br. 428.)


Od kako je ustrojeno posebno ministarstvo za Šume i Rudnike,
nismo u našem šumarstvu niti koraka pošli naprijed. Ali ne samo
da nismo pošli napred, nego moramo na žalost istaknuti, da je gadna
reakcija triumfirala, da smo pošli još niže dolje, i ako tako dalje ide,
spuštati ćemo se sve niže i niže, dok ne dodjemo u stanje, u kom
smo bili prije 40—50 godina. Devet mjeseci radja već ovo naše ministarstvo
za šume i ne može niti koraka da podje dalje, nego se
riva sve dublje prema dolje — i vodi nas u budućnost, koja ni malo
ružičasta nije.


Ideal sviju šumara, da se stvori već jednom jedinstveno šumarstvo,
ako već ne će ministarstvo da to učini za cijelu državu, a


no barem za Hrvatsku, ne samo da nije uspostavljeno, nego je
dapače i ono malo sredjene uprave, što je Narodno Vijeće na brzu
ruku složilo, razbijeno i stvoreno je stanje, iz kojega treba čim brže
naći izlaza. Narodno je Vijeće barem upravu državnih šuma i političku
stavilo pod jednu kapu, ali i to je bilo ministarstvu mrsko i ono
je to razbilo i odjelilo upravu državnih šuma od šumarskog odsjeka
u Zagrebu i podredilo upravu ovih šuma izravno pod ministarstvo.
Šumarski odsjek neima danas sa državnim šumama nikakova posla
— došli smo naime tamo, gdje smo bili pod pokojnom Madjarskom.
I Madjari nijesu mogli trpiti, da bi se državne šume upravljale u
Zagrebu ili preko Zagreba, a čini se, da toga niti naše narodno ministarstvo
trpiti ne može. Sve borbe naših ljudi, da se to zapreci
pale su u vodu, jer državne šume vrijede danas milijune — a sa
milijunima ntbi znali u Zagrebu upravljati — to mora podpadati