DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1919 str. 46     <-- 46 -->        PDF

šuma, ali znamo za predloge, koji su išli za tim, da se šume imovnih
općina podijele na pojedina sela ili upravne općine, a na te se
predloge nije pisac ovog članka osvrnuo. Ur.)


h) U ovom odsjeku zagovara pisac podržavljenje uprave svih
šuma, a to zato, da dosadanju rascjepkanu i skupu upravu naših
šuma zaokružimo i tim pojeftinimo. Ako ijedan centralizam isto vri
jedi, to je ovaj u šumarstvu vrijedniji od zlata, pa se pisac ne može
načuditi, da sve to nije do danas već provedeno. Proti podržavljenju
uprave ne može biti prigovora niti s financijalnih razloga, pošto se
oni izdaci, što ih danas plaćaju za svoju stručnu upravu zem. zajednice,
imovne općine, gradovi, vlastelinstva mogu vrlo lahko kao
odštetna tangenta uplaćivati u državnu blagajnu.


i) Nema dvojbe, da će naša država sada — u svojim pelenicama
— biti izvrgnuta kušnji, da si puno toga u svojem kućanstvu
uredi i namakne pored redovitog šumskog gospodarednja i putem
eksploatacije šuma u što većem opsegu. Takovo izvanredno uživanje
šuma vrlo je dvobritak nož, jer se osim časovite novčane koristi
njime mogu proizvesti trajne šumsko gospodarstvene smetnje i pasivni
narodno-gospodarstveni posljeci, osobito sada, ako se pri tome
sasma puste s vida obziri, koji se imadu u prvom redu posvetiti
dotičnoj stojbini i vrsti drva. Mogu se pri tome počiniti i posvema
nepopravljive pogrješke (kras!).


Spremni, da u svakom nastojanju državu podupremo prilježnim
publicističkim radom i čestitim savjetom, želimo, da se, budu li ma
s kojeg razloga morali nastupiti takovi prolazni načini uporabe naših
šuma, k tome prije ikojeg tudjina na suradnju prizove u prvom redu
i isključivo domači naš kapital, te da se izvedba takovih poduzeća
povjeri našim drvotržnim krugovima, kao i nadzoru te suradnji naših
šumara. Potonje tim opravdanije, što se liječniku povjerava briga
za bolnice i fizično zdravlje naroda, a inženjeru nastojanje oko gradjevina
i sigurnosti prometa. Naročito imadu šumari odlučno sudjelovati
pri propisima o načinima takovih sjeća i pomladnje, kao i
kod onih ustanova ugovora, koji se odnose na unovčenje dugogodišnjih
etata.


Ako danas visoko stoji materijalni aktivum naše nove države,
to se to redovito pripisuje vrlo povoljnom stanju naših šuma. Iz
toga slijedi, da naši šumari tečajem posljednjih pedeset godina nijesu
zabadava živjeli. Jer mi nikada čavala u lijes dobrobiti našeg
naroda zabijali nijesmo, to ne ćemo mučke dozvoliti, da u buduće
to itko drugi čini. Na to nas ovlaštuje naša poštena prošlost. I upravo
zato neka nepozvani od naših šuma potegnu prste k sebi, a rad i
odgovornost neka prepuste nama šumarima, koji smo zato na bilježi,


*


Gosp. pisac u uvodu članka apostrofira hrv. šumarsko društvo,
da važna pitanja šumarstva iznese pred izvanrednu skupštinu ili da
ih pretrese na članskim enketama i tako prema njima zauzme stanovište,
za koje mora nastojati, da ga kod ministarstva usvoje. Gospodina
pisca upućujemo na predloge i zaključke posljednje izvanredne