DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1919 str. 44     <-- 44 -->        PDF

Adam Dukić, Miloš Škiljo ; državni lugarski zamjenici : Rade Vujnović,
Emil Tomić, Pavao Gjanković, Pavao Hodanović, Janko Staničić,
Rade Mamula, Stjepan Svilić, Matija Kadiš, Milan Dotlić, Jovo Boroević,
Simeon Stenic, Lazo Opačić, Mato Križan, Jovo Radović,
Stevo Tepšić, Maro Eremić, Gjuragj Sučević i lugari križevačke i. o.:
Josip Dončević, Jovo Petro ić i Đuro Šiljak.


Svi predloženi primaju se jednoglasno kao člaonvi društva.
Pošto dalnjih predloga stavljeno n>je, to predsjednik zaključuje
sjednicu,
Predsjednik: Tajnik:
Dragutin Trôtzer v. r. ´ Srećko Majer v. r.


Andri j a Koprić v. r.


Mihovil Markić v. r.


Stjepan Ferenčić v. r.


StaliSke vijesti.


Važniji članci o našem šumarstvu u drugim časopisima.*


Nova država i naše šume. Napisao V. D oj k ovi ć kr. zem.
šum. nadzornik u m. u Jugoslavenskom Lloydu br. 64—66.


Pisac članka iznaša svoje misli o najaktuelnijim pitanjima današnjeg
šumarstva u državi SHS, koje u kraćem izvadku donašamo.


a) Podržavljenju svih naših šuma u najširem smislu
riječi, protivi se pisac s razloga, što se seljaku, ekonomskom maloposjedniku
mora njegova šuma ostaviti na nesmetanu uporabu, jer
mu ona služi kao nadopunjak njegovog gospodarstva. Državna vlast
neka kod tih šuma dozvoli najveći gospodarstveni extenzitet, a pridrži
si samo šumsko redarstveni nadzor.


b) Općinske, gradske i imovno općinske šume nije potrebno
podržavati, jer već posto´e posebni zakonski propisi o uređenju tih
šuma, jer je na te objekte vezano vrlo mnogo zasebnih namjera,
posebnih interesa i koristi. Tu je blagotvorniji utjecaj samouprave
za kojom svi težimo, nego propisi i nazori fisca, koja može i nehotice
povrijediti probitke cijele jedne zajednice.


c) Veleposjedničke šume neka se podržave, jer je taj zahtjev
naravna posljedica agrarne reforme. Kod toga podržavljenja treba
urediti i pitanje otkupa, gdje je takovome mjesto. Taj bi otkup
trebao puno novaca, pa bi se mogao provesti ili izdanjem ukamativih
državnih zadužnica ili emisijom zasebnih unutarnjih državnih
bonova, čije bi ukamačenje osjeguravao državni preračun, ali uz takovo
ograničenje, da bi se dosadanjem šumovlasniku isplaćivali
potpuni kamati vrijednosne glavnice te eventualno amortizacioni


* Bilježit ćemo takove članke kao kroničari na zahtjev većine odbornika
iz sjednice od 3. kolovoza o. g. bez obzira, dali se sa sadržajem slažemo
ili neslažemo,