DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1919 str. 39     <-- 39 -->        PDF

.


Osobne vijesti.


Novi ministar za šume i rude. U novom kabinetu imenovan
je gospodin Antun Kristan ministrom šumarstva i rudarstva.


Imenovanja. Ministar šuma i rudnika imenovao je kotarskog
šumara II. b. im. općine Petra Vlatkovića nadšumarom u IX.
čin. razredu, bivšeg bos.-herc. šumskog upravitelja Lazara Petroviča
postavio je privremenim šumarskim inžinjerom u IX. .. r.
kod uprave državnih šuma u Hrvatskoj i Slavoniji, povjerivši mu
upravu državne šumarije u Krasnom, inženjerskog pristava Josipa
Bal en a u Krasnom za šumarskog inženjera u IX. čin. razredu i dodijelio
ga na službovanje nadzorništvu za pošumljenje krasa u Senju.


Premještenja. Ministar šuma i rudnika premjestio je u interesu
službe šumarskog nadzornika Alfonsa Kaudersa odkr.
kotarske oblasti u Crikvenici županijskoj oblasti u Ogulinu.


Iz bos. herc. šumarske službe. Ukazom od 15. juna 1919.
postavilo je Njegovo Visočanstvo: za šefa odjeljenja za šumarstvo
i rudarstvo pri zemaljskoj vladi za Bosnu i Hercegovinu Petra
Jankovića, erarnog fiškala; umirovio je na vlastitu molbu šumskog
nadsavjetnika kod zem. vlade Rudolfa Maha; uvažio je
ostavku na državnoj službi Janu Matejčeku vladinom tajniku
pri šumarskom odsjeku zem. vlade; otpustio je iz državne službe
Julija Pfajfera, dvorskog savjetnika i upravitelja šumsko-privrednog
odsjeka u Sarajevu i Krstu Petenjia šumarskog nadsavjetnika
kod šumarskog odsjeka zem. vlade u Sarajevu.


Umrli. Dne 8. srpnja o. g. umro je u Zagrebu nakon dulje
bolesti Josip Jakopec kr. zemaljski šumarski nadzorn´k u 46.
godini života. Pokojnik je bio cijelo vrijeme rata u vojništvu, što je
bez dvojbe loše djelovalo na njegovo zdravlje. U pokojniku gubimo
vrlo dobrog šumarskog činovnika, a i vrla druga, koga je hrv.
šumarsko društvo god. 1911. počastilo izborom za svoga tajnika, koju
je čast vršio do početka rata.


U Glini umro je dne 4. srpnja o. g. Radivoj Dmitrović
nadšumar i privremeni upravitelj I. banske imovne općine u 38.
godini života. Sa pokojnim Racom gubi I. b. i općina u kratko vrijeme
iza smrti nadšumarnika Ognzovića opet valjana činovnika i
upravitelja, koji je i kod naroda i kod kolega bio jednako štovan.


U Zagrebu umro je dne 18. kolovoza o. g. kr. drž. šumarnik
u miru Ivan Magjarević u 88. godini. Bio je do smrti vjeran član
našeg društva. Slava im!


Društvene vijesti.


Darovi Literarnoj zakladi do 31./VII. 1919.: Stjepan Prpić,
nadšumar u Glini K 10, Albin Leustek gradski šumar u Zagrebu
K 45, Mavro Drach drvotržac u Capragu K 150, Srećko Majer
šumar, nadpovjerenik u Zagrebu K 50, činovnici šumarskog odsjeka
u Zagrebu K 14468, Vjekoslav Bauer nadšumar u. m. u Zagrebu
K 25 (mjesto vijenca na odar pok. nadzorniku Kernu), obitelj
pok. šum. nadz. A. Borošića K 50 (mjesto vijenca na odar pok.
nadš. Kernu), Slavko Zastavniković šum. povjerenik Delnice