DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1919 str. 62     <-- 62 -->        PDF

kom. Od isto tolike štete je povećavanje disperzije tla kod čiste
sječe, ili kad se otstraoi pokrov listinca u sklopljenoj šumi.


To zamuljenje ima se samo djelomice pripisati mehaničkom
djelovanju kapi vode^ koje padaju; oštećlvanje fizikalnih svojstava
tla uslijedilo je ispiranjem topivih sol! iz tla. Soli, koje obaraju
humus iz njegove sol-otopine, budu isprane i humus kao povratni
koloid prelazi u geMormu zalijepi, zamulji tlo, a regeneracija takovog
degeneriranog šumskog tla je vrlo teška, te prirodno pošumjenje
Ima da se bori sa najvećim poteškoćama. —


Kao tipičan primjer djelovanja eloktroljta u tlu, navađamo slijedeće:
poznato je, da su vode tresetišta^ močvara, džolova ili bereka
crne, mutne, čemu je uzrokom to, što nema prisutnih koloida,
naročito onih dvovaljanih (kalcijevih), koji bi humus oborili i zgrušali,
dok ovako slobodni humusni koloidi fino razdijeljeni, daju vodama
crnu boju. Obratno je sa vodama, koje izviru u vapnenom kraju ili
teku njime. Ca~ioni obore sve koloide, te je voda takovih rijeka
prozirna^bljela, u refleksu modro-zeiena (naše kraške vode).


Šum. inž. pristav Miletić.


Natječaj«


Kod križevačke imovne općine ispražnjeno je jedno mjesto
kotarskog šumara X, činovnog razreda u definitivnom svojstvu. Stim
mjestom skopčana su sljedeća godišnja beriva:


- Plača 2000 K,> odšteta za zemljište´300 K^. putni paušal 700, K
sa pravom zaračunanja propisanih dnevnica 1 6 metričkih hvati
ogrevnog drva u stan postavljenih. —
Izim tih beriva isplaćuje se propisani ratni odnosno skuparinski
doplatci na plaču, zemljištni i putni paušal te na dnevnice/ —


Molitelji imadu svoje vlastoručno pisane molbenice, ako su u
javnoj službi putem predpostavljene oblasti ili ureda, inače neposredno
predložiti podpisanom´ uredu do 15. kolovozal9l9. uzpriklop
sljedećih priloga:


1. krsni list, v
. 2. svjedodžba ćudorednosti, , ^´^
3. svjedodžba zavičajnosti, da su pripadnici kraljevstva Srba,
Hrvata i´Slovenaca, , .


4. svjedodžba oabsblviranim naucima na visokoj Šumarskoj školi,
5. svjedodžto o položenom državnom ispitu za samostalno
vodjenje šumskog gospodarstva,
.6..1ječmčka svjedodžba o zdravstvenom stanju.. ´
, Natjecati se mogu i absolventi-visoke´škole, koji još nisu državni
ispit za samostalno vodjenje šumarskog, gospodarstva položili/