DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1919 str. 61     <-- 61 -->        PDF

Prosvjeta.


Nove knjige: Boden und Bodenbildung in koiloidchemischer
Betrachtung napisao Dn Georg Wiegner, prof. agriktillurne kemije
na teh. vis. školi u Zurichu, i Bodenbildung und Bodeneinteilung
od Dra E. Ramaima, Berlin 1918, izdanje Springerovo, 118 str. ciiena
7 K 60 fiL


Koioidna kemija, nauka o veličinama ne uzetih u obzir, kako
je Dr. Wo. Ostu^ald u svojoj radnji „Die Welt der vernachlassigten
Grossen* naziva, razvila se u posljednje vrijeme vrlo .brzo, te si je
stvorila naročito mjesto n kemiji običnih rastopina; ona je našla
veliko polje rada i naučnog istraživanja u jednom koloidu, na kome
bazira i cijelo šumsko gospodarenje, a to je tlo, naročito humosno
šumsko tlo. Prema shvaćanju koloidne kemije, ^tlc je krupnija 111
sitnija dispozija {razdjeljenje}, čiji su dijoiovi finiji ili grublji; prevlađuju
li sitniji dijelovi govorimo o muljevitom, glinenom — koloidnom
tlu, a u drugom slučaju o pješćenom tlu.


Kako u knjizi dolazimo do sasma novih vidika i tumačenja
stanovitih promjena u tlu, spomenut ćemo samo najnužnije iz koloidne
kemije, što je preko potrebno za razumijevanje navedenih
pojava.


Od osobite je važnosti činjenica, da soli dodavane rastopini
koloida, obaraju ove iz rastopina, te se koioidi zgrušaju u pahuljice,
zamulje, koaguliraju, te prelaze u gel-obllk; isperemo li tu sol, otapaju
se koioidi ponovno^ peptiziraju se, prelaze u sol-ohlik, a njihova
disperzija, (razdjeljenje) uveća se; time smo došli do druge
definicije tla: Tlo je povratna disperzija (može se pretvoriti u gel-
i sol-oblik), koja reagira već prema stanju ravnoteže, koju možemo
po volji udešavati.


Naročito veliku važnost imadu dijelovi koloidne gline, jer njeni
dijelovi ispod 2 u promjera priječe svako gibanje bakterija u tlu, a
prema tome i normalni raspad listiuca i humusa čine nemogućim.


Od kobida zanimat će nas u prvom redu aluminijev i željezni
hidroksid. Čista voda^ natrijev klorid, aluminijev i kalcijev klorid
imaju razan utjecaj na tlo i njegovu sposobnost da propušta vodu,
a prema tome su od upliva i na strukturu čvrstih disperzija. Glavnu
ulogu imaju kod toga aluminijsko-kremeni kiselinski kompleksi, koji
su tipični geli, i čija se unutarnja disperzija dodavanjem elektrolita
mijenja. Od osobito velikog uphva na zgrušanje kololda u tlu jesu
Ca- ioni, koji su i uzrokom, da $va vapnena tla pokazuju finu,
mrvičastu strukturu. Na toj činjenici počiva također džubrenje vapnom.


Spomenuli smo samo najvažnije, što je poirebnOj da se pojedini
pojmovi razumiju, a sad prelazimo na praktičnu stranu cijelog pitanja.


Poznato je, kolikih šteta nanosi jaki pljusak tlu, IH naglo taljenje
snijega, koji zamulji čitavo tlo, koje kad se osuši dobije tvrdu