DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1919 str. 49     <-- 49 -->        PDF

Od gore izkazanih primitka odpada prema pravilama zakladnice
L na potpore za godinu S9I8./1919,


1. 7i ^^ primitaka pod 1.
23.736 K 96 f.
2. kamati primitaka pod 2. 4.673 K 64 t
ukupno ´ ´ ´ ´ 28,410 K 60 f.
Pri odbitku troškova pod 2. i 3. gore izkazanih
izdataka
-247 K 35 f,
čistih -- . . 28,163 K 25 f.


II. na temeljnu glavnicu.
1 ^´ od primitka pod 1 7.912 K 32 f.
2. obustavljene i povraćane potpore 600 K — f,
ukupno - 8.512 K 32 f.
sveukupno L i IL 36.675 K 57 f„
Pribroji li se k tomu još
L pasivne tražbine (neisplaćene potpore) 4:687 K 35 f.


2. prenos ostatka iz 1916717. . -. -. 8.762 K 79 t
ukupno 13.550 K 14 f.
ta da je iznos od = * . . . 50.225 K 71 f.
suglasan sa ukupnim iznosom gore izkazanih primitaka.


Za iznos pripadajući temeljnoj glavnici neka se izda nalog
kr. zemaljskoj blagajni da nabavi vrijednosne´ papire domaćih novčanih
zavoda putem činovničke štedionice, zadruge za štednju i
predujmove u Zagrebu, bez" zaračunavanja kakovih provizionih
troškova, te se neka vinkuliraju na ime zaklade (normat. naredba
od 18. prosinca 1912. broj 5474. Pr.).


Nalog na kr. zemaljsku blagajnu za nabavu vrednosnih papira
ima se predložiti na potpis preuzvišenom gospodinu banu iii njegovom
zakonitom zamjeniku (naredba od 14. ožujka 1910.broj lOll.Pn).


Računarski ured kr. zemaljske vlade.
U Zagrebu, dne 27. srpnja 1918.
M i h e 1 i ć v. r.


Razne vijesti.


Srpsko šumarsko udruženje. Primili smo broj 1. „Šumarskog
glasnika", organa srpskog šumarskog udruženja, koga uređuje
inspektor dr. Doka St, jovanović. 0 početku rada „Udruženja" poslije
rata vadimo iz Šumarskog g-asnika, da su se dne 24. veljače


0. g. na poziv predsjednika Šumarskog udruženja g. dr. Doke jovanovića
sastali šumari, koji stanuju u Beogradu u svrhu, da obnove
rad udruženja. Pošto je predratnoj upravi istekao´rok, to su sakupljena
gospoda izabrala privremenu upravu, u koju su ušli; za pred