DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1919 str. 48     <-- 48 -->        PDF

Zaklada za uzgoj djece šumarskih činovnika.


Prirhici zakl ade za uzgoj djece šumarskih činovnika u kralje
vinama Hrvatskog i Slavoniji za razdoblje od 1. srpnja 1917. do


konca lipnja 1918. bili su u gotovom slijedeći:
pristojbama dostalaca prodanih


stabala, poduzetnika raznih radnja i dobava te zakupnika
objekata imovnih općina i zemljišnih
zajednica ,
2. Na kamatama temeljne glavnice ... .3- Na povraćenim podporama 4.
Na gotovini za izžrijebanu založnicu !. hrv.
štedione u Zagrebu br. 319.
K tomu prenos ostatka iz 1916/17
ukupno .
Zatim izdatci u gotovom:


1.
Na potporama -. -=
2.
Na troškovima oglasa- . . - . . . , .
3. Na prinosu za rač. blag. poslovanje 4
Na uložcima na uložnicu hip, banke br. 1418,
ukuDno = » . .


Ostatak konceni lipnja 1918. . = ...-. -. 3,038 K 59
Suglasan je sa onim u zaključku blagajničkog dnevnika kn hrv.
slav, zeml]. blagajne u Zagrebu koncem lipnja 1918.
U istom razdoblju bili su 11 vrijednosnim, papirima slijedeći primitci;


L Uložnica hipotekarne banke broj 1418.
2. 6 7o obveznica VL kr. ug, rat zajma
K tomu´ prenos ostatka iz 1916/17. .


ukupno


Zatim izdatci u vrijednostnim
papirima:


1. Izžriebana , založnica . L hn^ štedione u
Zagrebu br. 319. > -= .
2.
Priznanica na obveznicu VL kr. ug. rat. zajma
ukupno . -. -
Ostatak koncem lipnja 1918.
koji je ostatak suglasan sa onim´ u zaključku gore
dnevnika
koncem lipnja 1918,
Ovaj ostataic sastoji od slijedećeg;


se


1.
4 % ug. kruaske rente . . ^ 2.
7Q založnice hipotek. banke u Zagrebui 0/0 založnice zajma grada Zagreba
4. 0/ /o obveznica kr. ug, VI.
rat, zajma
1.
0/
5. založnica prve hrvat, štedione -
6.
c. uložnica hipotek. banke br. 1418
ukupno . . ´ 31.649
K 28 f.
4.673
K 64 f.
40 K — i
- 5.000 K — f.
6.862
K 79 f.
50.225 K 71 f.
12.636 K 66 t
35 K 32 i
212 K —


34.303 K
ii


47.187 K 12
34-623 K 49 f.
10.000 K — f.
122,860 K 77 I


167.484 K 26 f.
5.000 K
10.000 K
15,000 K
152.484 K 26 t
rečenog blaga].
36.700 K
18,800 K
38.300 K
10.000 K
4.900 K
43-.784 K 26
152.484 K 26 f.