DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1919 str. 45     <-- 45 -->        PDF

m


renčiča, Mihovila Markića, Vladimira Ciganoviča* Svetozara Šolca,
Josipa Hecknera i Andrije Perušića.


Pošto je za stvaranje zaključaka prisutan dovoljan broj odbornika,
to predsjednik otvara sjednicu, pozdravlja sve prisutne,
koji su se u tako lijepom broju sastali.


Prije prelaza na dnevni red javlja g. pri^dsjednlk da je Njegovo
Kraljevsko Visočanstvo regent Aleksandar poslao društvu ^ slijedeću
brzojavku:


Blagodarim na Vašem pozdravu. Sve sile moramo ujediniti, da
izgradimo sretnu i jaku našu jugoslavensku državu. Uvjeravam Vas,
da će moja vlada osobitu pažnju prikloniti uređenju naših šuma,
iz kojih mora narod i država crpsti snagu.


Primite izraz moje kraljevske naklonosti


Aleksandar.


Svi prisutni klicu „Živio Regent" \


Gospodin ministar za šume i rudnike poslao je slijedeću
brzojavku:


Primite moju najsrdačniju zahvalu na pozdravu, poslanom mi
povodom mog imenovanja ministrom za šume i rudnike sa izvanredne
skupštine vašega društva. Smatram svojom glavnom zadaćom,
da gospodarenje našim šumama, ovim . vrlo važnim dijelom našeg
nacijonalnog imetka, što više podignem, a poboljšanje staleških
odnošaja šumarskog osoblja, na čiju djelotvornu pomoć u velike
računam, bit će.mi uvijek osobitom brigom*


. Ministar za šumarstvo i rudarstvo


dr. Spaho.


i ovn su brzojavku popratili odbornici sa „Živio ministar 1"


Izim ovih radosnih pozdrava spomenuti mi je, ističe nadalje
predsjednik^ da je naše društvo snašlo teški udarac smrću vrijednog
i vrlo štovanoga člana, nadšumarnika Gedeona Ogrizovića, kojemu
kliknimo u znak štovanja: „Slava rnui**


Svi prisutni ustaju i kliču: „Slava Gedeonu Ogrizoviću!"


Prelazi se na dnevni led.


Točka 1. .
Čita se i ovjerovljuje zapisnik sjednice od 29= XIi. 1919.


Točka 2.


Sastavak predstavki u smislu zaključka glavne skupštine glede
predloga članova dr, Petračića, Dojkovićaj Grunwalda, Maiera i Vaca.
a) Odbornik dr. Petračić čita predstavku glede odpuštanja


Magiara iz državne službe.


O tom predmetu razvila se oduža debata. Mnogi članovi
predlažu, da se konkretni slučajevi navedu, uz navod imena onih^
koji bi se kn ug. ministru na raspolaganje stavili. Odbor se konačno
slaže u tomu, da se uz navod imena specijalni primjeri u predstavci
navedu.