DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1919 str. 44     <-- 44 -->        PDF

188


je nauke svršio na visokoj školi za kulturu tko n Beču, Službovao
je kod ogulinske i slunjske imovne opčine. Prigodom reorganizacije
šumarske službe kod polit, upave prešao je u zemaljsku službu, te je
služio u Jaski, Varaždinu, te kao žup„ šumarski nadzornici u Požegi
i Osijeku, a najzad kao zem, šumar, nadzonrk kod šumarskog
odsjeka kr. zem. vlade. Bio je dobar i savjestan strukovnjak, dugogodišnji
član hrv. šum^arskog društva, a vjeran sudrug svojim kolegama
u struci- Kao dobra prijatelja i čovjeka, čelična značaja a
vesele naravi sve ga je poštovalo, gdje je službovao.


Ostavio je udovu te sina Slavišu artlierijskog natporučnika i
Dobrišu učenika realne´gimnazije. Na sprovodu 27. maja ispratili su
pokojnika na vječni počin mnogobrojni ´članovi Hrv, šumarskog
društva sa prvim podpredsjednikom g\ nadšumarnikom Dragutinom
Trotzerom na čelu, a samo društvo okitilo nm je lijes vijencem.
Nad grobom oprostio se je sa pokojnim drugom odbornik dr.
Andrija Petračič nadgrobnim govorom. Slava mu!


Društvene i stališke vijesti.
Predsjedništvo Hrv. šumarskog društva pod vodstvom L podpredsjednika
g. Dragutina Trotzera predstavilo se dne L svibnja


o.g. u Zagrebu ministru za šume i rude gospodinu Pa vi u D. Mar iako
viču, te mu preporučilo društvene i stališke interese. Gospodin
ministar odgovorio je deputaciji, da će mu biti osobita briga, da se
šumsko gospodarstvo cijelog nam novog kraljevstva podiže, a u tu
će svrhu svaki prediog, koji će mu u toj s´tvari od ma koga biti
podnesen, a naročito one od šumarskih društava, rado ispitati i
uvažiti, a za svaki neuvažen predlog dobit će društvo točn6 navedene
razloge, zašto se nije mogao uvažiti, istodobno umolili su
članovi deputacije, odbornici društva prof. kr. šumarske akademije
Dn Đuro Nenadić i Dr. Andrija Petračić gospodina ministra, da
posveti pažnju pitanju uređenja visokoškolske šumarske obuke i da
riješenje tog pitanja kod ministra za prosvjeju zagovora.
Gospodin ministar naglasio je, kako mu je također mnogo
stalo do uređene šumarske obuke; u Beogradu će biti možda već
ove jeseni otvoren na universi poljoprivredi fakultet, na koj^m će
se predavati i šumarske discipline, pa se nada, da će šumarska
obuka i u Zagrebu biti na isti način uređena kao i u Beogradu.


U svojim uredima bili su g. ministru, u čijoj se pratnji nalazio
i načelnik u ministarstvu g, dn Miiivoj Vasić, predstavljeni činovnici
šumarskog odsjeka kr, zem. vlade i šumarskog ravnateljstva u Zagrebu.


Zapisnik odborske sjednice hrv. slav. šumarskoga društva,
koja je obdržavana dne 8. veljače 1919, u 3 sata po podne u
Šumarskom domu u Zagrebu.


Predsjedao je predsjednik Bogoslav Koso vic u prisutnosti


i. podpredsjednika Dragutina Trdtzera , 11. podpredsjednika Andrije
Kopnća, tajmka Srećka Majera, blagainika Šandora pL Lajera i
odbornika Rude Ernya, Dr. Gjure Nenadića, Dr. Andrije Petračića,
Hmka Begne, Dr. Ante Levakovića, Stjepana Šimića, Stjepana Fe